12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-3 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Sanat Metinleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, tarihsel roman türünde eser vermiş bir yazarımızdır?

A
Orhan Kemal
B
Kerime Nadir
C
Kemal Tahir
D
Peride Celal
E
Kemalettin Tuğcu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kesit (durum) hikâyesinin bir özelliği değildir?

A
Hayattan bir an, bir kesit hikâye edilir.
B
Kişiler ve mekan ayrıntılarıyla tasvir edil¬mez.
C
Hikâyede akıp giden bir zaman yoktur.
D
Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
E
Çoğunlukla hikâye belli bir olaya dayanmaz.
Soru 3

I. İnsan karakterlerinin gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyaya karakter komedyası denir. II.Opera, bestelenmiş bir oyun türüdür ve görkemli dekor ve kıyafetler içinde sunulur. III.Dram, yaşamın acıklı ve gülünç yanlarını birlikte sunan bir tiyatro çeşididir. IV.Toplumun gülünç ve aksayan yönlerini sergileyen komedya türüne entrika ko­medyası denir. V.Dramın temel amacı hayatı yansıtmaktır; gülme-ağlama, hayranlık-tiksinti gibi karşıtlıklarla gelişir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
III
C
II
D
V
E
IV
Soru 4

Verir zavallı memleket, verir ne varsa malını, Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini; Bütün gönül sevincini, olanca rahat hâlini; Hemen yutun, düşünmeyin harâmını, helâlini Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Didaktik
B
Lirik
C
Satirik
D
Dramatik
E
Pastoral
Soru 5

Bir koyun yavrusuyla dağda meler Bir bayırdan dahi iner sürüler Bir kadın testisiyle suya iner Bu şiirin türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satirik
B
Pastoral
C
Lirik
D
Dramatik
E
Epik
Soru 6

Delikanlı, hiç korkmadan atını deve doğru kamçılamış. At, sekiz canlı devin üzerine yıldırım gibi giderken oğlan, kargısını kaldırıp öyle bir savurmuş ki, kargı koca devin ka­fasının tam orta yerine saplanmış. Dev, ka­fasından oluk gibi kan fışkırırken yeri göğü inle­terek bağırıyormuş. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Masal
B
Hikâye
C
Tiyatro
D
Roman
E
Fıkra
Soru 7

Gazeller, semailer, koşmalar ve şarkılar aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin içinde değerlendirilebilir?

A
Pastoral şiir
B
Epik şiir
C
Lirik şiir
D
Didaktik şiir
E
Satirik şiir
Soru 8

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak. Bugün ki mideler diri, bugün ki çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Bu şiir, aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Pastoral
B
Satirik
C
Dramatik
D
Epik
E
Lirik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünün ana unsurlarından biri değildir?

A
Seyirci
B
Sahne (dekor)
C
Perde
D
Oyuncu
E
Eser
Soru 10

... Bu kez karşılarına bir tilki çıkar. Başlarından geçenleri, anlatırlar. Tilki hep nefret ettiği kurda bir oyun oynayacağı için keyiflenir. "Her şeyi anladım da..." der tilki. "Bu küçücük torbaya sen nasıl sığdın?" Kurt bir şeyler söyler, tilki inanmamış gibi yapar. "Gözümle görmeden inanmam." Kurt torbaya girer girmez, tilki köylüye işaret eder, köylü torbanın ağzını sıkıca bağlar. Köylü eline bir taş alır ve: "Beni yemeye kalktın ha nankör yaratık! " diyerek kurdu pataklar. Sonra tilkiye döner: "Sana minnettarım." der. Tilki: "Benim için bir zevkti." der. Köylünün gözü tilkinin parlak kürküne takılır, bu kürkü satarsa kazanacağı parayı düşünür ve tilkiyi öldürür. Sonra torbadaki kurdu dürter: "Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten çabuk unutulan şey yokmuş." Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Fabl
B
Hikâye
C
Tiyatro
D
Masal
E
Roman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.