12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Sanat Metinleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Nesirle yazılır. II.Hayal ürünüdür. III.Milli ve dini konuları işlemez. IV.Kötüler cezalandırılır. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen anlatı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikâye
B
Roman
C
Fabl
D
Tiyatro
E
Masal
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, tragedya türünde eser vermiş bir sanatçıdır?

A
Aristophanes
B
Sophokles
C
Menandros
D
Aisopos
E
Herodotos
Soru 3

Geçmişi bugüne taşıyan bir roman türüdür. Ancak geçmiş bugünün gözüyle değil, o günlerin gözüyle, havasıyla verilir. Bu tip romanlarda karakterler, kişiler ait oldukları çağ içinde ele alınır. Bu da romancının, anlattığı çağın duyarlığını yakalamasına, o çağın havasına, yaşantısına girmesine bağlıdır. Bu parçada sözü edilen roman türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografik roman
B
Belgesel roman
C
Yığın romanı
D
Tarihsel roman
E
Serüven romanı
Soru 4

I.Nesirle yazılır. II.Hayal ürünüdür. III.Milli ve dini konuları işlemez. IV.Kötüler cezalandırılır. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen anlatı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikâye
B
Tiyatro
C
Fabl
D
Roman
E
Masal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi roman türünü hikâyeden ayıran bir özellik değildir?

A
Düğüm bölümü uzundur, roman boyunca serpiştirilmiştir.
B
Zaman uzundur, bazen bir insan ömrünü aşacak süreyi kapsar.
C
Yaşamın bir kesitini ayrıntılarıyla canlandırır.
D
Kişi sayısı çoktur ve bunlar ayrıntılarıyla anlatılır.
E
Bir ana olayın etrafında olaylar zinciri vardır.
Soru 6

Tek kişiye dayanan bir seyirlik oyundur. Oyuncu anlattığı hikâyeyi seyirci önünde hareketler ve taklitlerle canlandırır. Taklitler (ses, şive) ve hareketler (el, yüz, gövde) sayesinde anlatılanlar hikâye olmaktan çıkar tiyatroya dönüşür. Bu parçada sözü edilen geleneksel tiyatro türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komedi
B
Karagöz
C
Orta oyunu
D
Meddah
E
Seyirlik halk oyunu
Soru 7

Tiyatronun aşağıdakilerin hangisinden doğduğu söylenebilir?

A
Müzikten
B
Mitolojiden
C
Dini törenden
D
Danstan
E
Mizahtan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, tragedya türünde eser vermiş bir sanatçıdır?

A
Aristophanes
B
Menandros
C
Sophokles
D
Aisopos
E
Herodotos
Soru 9

Batı edebiyatında Maupassant ve Anton Çehov bu türün önemli isimleridir. Bizde ise Sait Faik, Memduh Şevket Esendal bu türün güzel örneklerini vermiş sanatçılardır. Bu parçada sözü edilen sanatçılar, hangi türde eser vermiştir?

A
Roman
B
Şiir
C
Anı
D
Tiyatro
E
Hikâye
Soru 10

Aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisi, oyun sırasında seyircinin kendisini oyuna fazla kaptırmaması gerektiğini, izlenenin gerçek değil, "oyun" olduğunu hatırlatır?

A
Komedya
B
Epik tiyatro
C
Tragedya
D
Opera
E
Dramatik tiyatro
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.