12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kafka, 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Çek £ asıllı, üzerinde çok tartışılmış ve hâlâ tartışılan ^ bir yazar. Onun gibi büyük bir yazarın okurdan & zorlu bir çaba beklediğine kuşku yok. Ama ^ yapıtlarını okumanın herkesin harcı olmadığı ^ iddiası kanımca bir önyargı. Onun geniş bir okur kitlesiyle buluşmasını engelleyen de bu değil mi? Oysa Kafka; mektup, günce, roman ve öykülerinde görüleceği üzere hep ezilenlerden yana olmuş. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sınırlı ve farklı bir okur kitlesine seslenmektedir.
B
Toplumcu gerçekçiliğiyle çağdaşlarından ayrılmaktadır.
C
Yapıtlarıyla adından sıkça söz ettirmektedir
D
Farklı edebi türlerde yazılmış yapıtları vardır.
E
Yapıtlarını anlayabilmek yoğun bir çaba göstermektedir.
Soru 2

insanlar, kendileriyle ilgili olmayan şeylerle sevinmeyi, mutlu olmayı unutmuşlar. Başkalarıyla yaşamayı, başkalarının sevinçlerini yüreklerinde duymayı bilmiyorlar. Her şey kendilerinin olsun istiyorlar. Yürekleri küçülmüş onların. Oysa insan yüreği ne büyüktür! Yürek, her,sevdadan mutlu olur. Yürek, her güzellikten payını alır. İşte böyle yürek, büyük, güzel yürektir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlara karşı bencillikten arınmış bir tavırla yaklaşmalıyız.
B
Başkalarının mutluluğuyla mutlu olmak bir erdemdir.
C
İnsan küçük şeylerden mutlu olmayı da bilmelidir.
D
Tüm insanlığı sevmek, geniş yürekli olmayı gerektirir.
E
Her insan etrafında olup bitenleri fark edemeyebilir.
Soru 3

"İstanbul" denen bu kentin sokaklarında dolaşırken denizin ve gökyüzünün maviliğini, yükseklere uzanmış beton yığınlarının arasından görebilirsiniz ancak. Ya bizim köyde? Çocukluğumun geçtiği kırlarda bir tepeye çıktınız mı deniz ve gök mavisi en yakın arkadaşımız oluverir. Deniz ayaklarınızın altına serilmiş bir mavi hah, gökyüzü ise elinizi uzattığınızda yakalayıvereceğiniz, sarınacağınız bir yorgan oluverdi sanki. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmiştir
B
Tanımlardan yararlanılmıştır.
C
Betimlemelere başvurulmuştur.
D
Koşul ilgisi kurulmuştur.
E
Özlem duygusu ağır basmaktadır.
Soru 4

Çocuğunuza tümüyle resimsiz; ama metni onun yaşma uygun bir kitaptan masallar ve öyküler okuyun, bakalım "Hani bunun resmi?" diye itiraz edecek mi? Amaç edebi bir zevk Sj yaşatmaksa, öncelikli olarak, metnin edebi olup olmadığı önemlidir. Ama edebiyat tadı olmayan bir metni istediğiniz kadar resimleyin, çocuktaki kalıcılığı sınırlı olacaktır. Piyasadaki cicili, bicili, renkli resim kitaplarının metnini şöyle bir inceleyin, Türkçe renkli resim kitaplarının metnini şöyle bir inceleyin, Türkçe yoksunluğunun resimlerle nasıl da gizlenmeye çalışıldığını hemen göreceksiniz. Bu parçada çocuk kitaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?

A
Kalıcı olabilmesi için edebi bir değerinin olması gerektiğine
B
Anlamda derinliğe inmeyince görselliğe düşüldüğüne
C
Çocukların resimsiz kitapları okumaktan hoşlanmadığına
D
Çocuklara edebi yapıtlar okutmanın önemine
E
Pek çoğunun bozuk, kötü bir Türkçeyle yazıldığına
Soru 5

Okuyucunun gereksinimi eserde yalnızca olanı, yaşananı, düşünüleni bulmakla sınırlı değildir. insanın kendisini aşmak gibi bir gereksinimi de vardır. O zamana değin duymadığı, tanımadığı, yaşamadığı şeyleri de anlamak, edinmek; bilgi ve görüş bakımından genişlemek ister. İnsanın bu türden gereksinimlerini karşılamak, sanatın işlevinde önemli halkalardan birini oluşturur. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A
Sanatçının, alıcısının ufkunu açmak gibi bir görevi de vardır.
B
insan için yeni bilgiler edinmek bir kazanımıdır.
C
Sanatın bireyin kişisel gelişimine katkısı büyüktür.
D
İyi bir okur okuduklarıyla yetinmez, daha fazlasını ister.
E
Sanatçıdan nesnel bir tavır sergilemesini beklemek hata olur.
Soru 6

Çocukken izlediğim filmleri ikiye ayırırdım: Mutlu sonla bitenler, mutsuz bitenler. Ama mutsuz bitenlerde ölüm bile ayrılık kadar üzmezdi beni. Bu filmleri gözyaşı dökmeden bitiremezdim. Sinema çıkışları gözlerim kızarık; ben dayak yemiş gibi ezik ve yalnız... Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Duygusal bir bakış açısına sahiptir.
B
Gerçekle kurgu arasındaki farkı ayırt edememektedir.
C
Ayrılık acısının insanı olgunlaştırdığını düşünmektedir.
D
Ayrılığı ölümden daha acı verici bulmaktadır.
E
Geçmişte izlediği filmlerden etkilenmiştir.
Soru 7

Sıkı bir eseri sıkı bir çalışmanın ardından gelir. El emeğinden, alın terinden, göz nurundan payını almamış bir eser düşünülemez. İnsanın, işinin emrine girmesi gerekir. Çünkü çalışma insanı verimli kılar. Çalışmanın zevkine varamayan insan, yaşamını anlamlandıramaz Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Sürekli çalışmanın insanda yaratacağı bıkkınlık duygusuna
B
Çalışmayı bir mutluluk aracı olarak görmek gerektiğine
C
iyi bir eser yaratmanın bazı koşulları olduğuna
D
Yaşamı anlamlı kılmada çalışmanın taşıdığı değerlere
E
Çalışmanın insan yaşamını düzenlemedeki önemine
Soru 8

İnsanoğlunun yetişme çağında dünyanın kendisiyle başladığını sanmasının da genç bir yazarın edebiyatın kendisiyle başladığını düşünmesinin de bir yararı olmadığını söyleyemeyeceğim, aslında yaşamın tetikleyicisi bu duygudur. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakierden hangisidir?

A
İnsanın kendisini beğenmesi, onu yaşama hazırlayan bir güçtür.
B
İnsanlar gençken dünyaya daha bencil gözlerle bakarlar.
C
Yapıtlarına kendisinden bir şeyler katmayan yazar gerçekçi olamaz.
D
Her yazar, usta olmadan önce bir çıraklık devresi geçirmiştir.
E
Özgünlüğe ulaşmış yazarlar başarılı sayılmalıdır.
Soru 9

Toplumsal duyarlılığa verilmesi gereken en güzel ad "acıma"dır. Kendisinde bu duyguya rastlayabildiğiniz bir kişinin toplumsal duyarlılığından kuşku duymak gereksizdir. Çünkü bu duygu kişinin soydaşlarıyla ne denli özdeşleşebildiğinin göstergesidir. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir

A
İnsanı insan yapan, çevresindekilerle ilişkileridir.
B
Tüm insanlığı kucaklayabilmek, bir duygu birikimini gerektirir.
C
insani değerler ancak toplumsallaşmayla gelişebilir.
D
Toplumsallaşmayan birey kendisini gerçekleştiremez.
E
Kişinin duygularına yön veren toplumsal çevredir.
Soru 10

Her yapıt, ister istemez bir insanın, bir toplumun düşüncelerini bildirir. Hatta sadece güzellik kaygısıyla yazılmış olanlar bile bir dünya görüşünden haber verir. Her şiirde her romanda yazarından, döneminden izler görmek mümkündür. Çünkü her yapıt belli bir çağın ürünüdür. Çağının beğenilerini, inançlarını, özlemlerini, düşüncelerini yansıtır. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her yapıtın belli bir iletisinin bulunması gerekir.
B
Güzellikleri dile getirmeyen bir yapıtın sanatsal değeri yoktur.
C
Amacı ne olursa olsun, her yaratı çağının özelliklerini taşır.
D
Gerçekle kurguyu bir arada sunan sanatçılar kalıcı olur.
E
Sanatçılar yaşadıkları zamanı yapıtlarına yansıtırlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.