12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri-4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Neler hatırlatıyor şu nisan günleri? İsteyip de ulaşamadığınız ülkeleri mi? Bir zamanlar elde etmek için didindiğimiz şeyleri mi? Neler neler! Hatırlamak, kimi için mutluluk, kimi için mutsuz­luktur. Öyle anılar vardır ki hatırlanması bile acı verir. Küçücük mutluluk anları vardır böyle anıların içinde. İşte baharın gücü o küçük mutlulukları kat kat büyütmesindendir. İlk günler bunlar bizi üzmez; ama bahar günleri geçip gittikçe, yazın sıcağı bastıkça anılar üzmeye başlar kişiyi. Bir bahar daha gitti gidecek derken bir de bakarız ki ne bahar var ne de yaz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Yaşananların insanda bıraktığı izlere
B
Küçük şeylerden duyulan mutluluğun büyüklüğüne
C
Yaşamak yerine hatırlamanın kaybettirdik¬lerine
D
Mevsimlerin insana düşündürdüklerine
E
Yaşamın ağır yükü altında bunalan insanlara
Soru 2

…Her macera, insanın yerinden uzaklaşıp bilinmeyen bir yere gitmesi, yerçekimine bir tür meydan okumadır. Ayağını güvenli yerden kaldırıp bir süre boşlukta tutan dağcı gibidir maceracı. Bu macera, boşlukta bir süre kalma duygusu, aslında şehirde, hayatın içinde de yok değildir. Belirsizliğe doğru her türlü cesur atılım bir maceranın başlangıcıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Macera, hayatı güvenli biçimde riske atmaktır.
B
Şehirlerin gürültüsünden kurtulmak için dağcılık bir fırsat olabilir.
C
Her dağcı aslında yerçekimine karşı yürüyen bir maceracıdır.
D
Evrenin belki de en büyük yasası çekim yasasıdır.
E
Dağcılık kişinin hayatı daha somut ve yalın algılamasını sağlar.
Soru 3

İnsanoğlunun mutluluğun arkasından koştu­ğunu sanırlar. Oysaki asıl amacı sevinç, şu fi­lozofların söylediği, "bilme"den doğan sevinçtir. Pascal: "Evren kişiyi ezse de kişi evrenden uludur; ezildiğini, evrenin üstünlüğünü bilir, ev­ren ise bilmez." diyor. Kişilerin en ürkeğine, canını en sevenine bakın, en yıl inç, en öldürücü doğruları öğrenmek dileğini onda bile bulursunuz. Bu parçada düşünceyi geliştirme yol­larından hangisine yer verilmiştir?

A
Açıklama
B
Benzetme
C
Örnekleme
D
Tanık gösterme
E
Betimleme
Soru 4

Ama içten atının boynuna sarılarak içini boşaltan Çehov'un arabacısını şimdi düşünüyorum. Okuması olsaydı, böyle yapayalnız kalır mıydı? Ataç, ölüm yatağında kendisini görmeye gelen Sabahattin Teoman'a: "Hastalıkta ağrıları dindirici en iyi ilaç şiir imiş. Boyuna şiir okuyorum." dememiş miydi? Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakınlık görünenle değil, görünmeyenle kurulabilir.
B
Okumak kişiyi edilgenlikten kurtarıp düş gücünü geliştirir.
C
Edebiyat, insana yalnızlığı unutturmada önemli bir araçtır.
D
Bireyci anlayışa sahip insanlar hiçbir zaman mutlu olamazlar.
E
İnsan doğası gereği yalnız bir varlıkır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

A
Okuru dış dünyadan koparıp kendi içine çekmesi
B
Anlatılanları kanıtlama zorunluluğu taşımaması
C
Sezgiye ve duyguya değil; akla seslenmesi
D
Gerçekliği kendince yorumlayarak anlatması
E
Simgesel ve çağrışımsal anlatıma yönelmesi
Soru 6

Yüzyıllar önce Arşimet şöyle demiş: "Bana güçlü bir kaldıraçla güçlü bir dayanma noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. "Arşimet'in bu sözünü İngiliz yazar Yaseph Conrad, sözcükler için kullanmış: "Bana sözcükleri yerli yerinde, güzel ve etkili biçimde kullanma gücünü verin, dünyayı yerinden oynatayım." Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözcükler insanın en etkili gücü, donanımıdır.
B
Dili etkili biçimde kullanabilen insanlar amacına ulaşırlar.
C
İnsanlardan beklenen, dili doğru ve düzgün kullanmasıdır.
D
Dile hakim olmak için bazı koşulları yerine getirmek gerekir.
E
Dilin bir büyüsü, kendisine ait kuralları vardır.
Soru 7

Sadece gezip görmek bana yetmiyor. Bir insan düşünün ki birçok farklı ülke, ırk, din, kültür, iklim, coğrafya, güzellik ve ilginçlik görmüş; ama bunların tümünü kendisiyle birlikte mezara götürmüş. Sizce bu bencillik değil mi? Paylaşınca; görülenler, yaşananlar daha bir güzelleşiyor. Bu amaçla yazdım kitabımı. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu yazarın amaçlarından biri değildir?

A
Bilgilerin zamana meydan okumasını sağlamak için yazma
B
Anlatmadığı sürece birikimlerin işe yaramayacağını düşünmesi
C
Paylaştıkça görüp yaşadıklarının anlanacağına inanması
D
Yazının kalıcılığına dayanarak yaşadıklarını anlatma
E
Birikimlerini denenmemiş bir anlatım tarzıyla kaleme alma
Soru 8

_ _ _ _ nesirle söylenmiş, din ve büyü inanışlarından ve törelerden bağımsız, ta­mamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve an­lattıklarında inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı türüdür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Masal
B
Tiyatro
C
Roman
D
Hikâye
E
Şiir
Soru 9

Bahar geldi, bahar geldi bahar Bahar geldi ulan! Tomurcuklandı içimde kan! Nazım Hikmet'ten alman bu dizeler için aş Anlatım yinelemelerle güçlendirilmiştir. Nazım Hikmet'ten alman bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Okuru durum içinde yaşatmak amaçlanmıştır.
B
Mecazlı anlatıma başvurulmuştur.
C
Anlatım yinelemelerle güçlendirilmiştir.
D
Dizeler nesnel bir anlatımla örülmüştür.
E
Baharın gelişinden duyulan coşku anlatılmıştır.
Soru 10

Kısa öykü yapıcı değil aksine yıkıcı bir türdür. İlk saldırdığı yer sıradan, gündelik dil ve anlamlardır. Bu nedenle kısa anlatı türü yaygın dile, yaygın yazmaya ya da yayarak yazmaya olanak vermez. Diğer yandan kısa öykü, nedenselliği önce anlamaya sonra da onu terk etmeye yönelmesi için her defasında okura kapalı bir zarf uzatır. Bu parçada "kısa öykü" nün hangi özelliğine değinilmemiştir?

A
Yıkıcı, eleştirel bir yönü olduğuna
B
Okurdan anlama çabası istediğine
C
Yaygın dille yazmaya imkan tanımadığına
D
Kazandığı dil özelliklerine
E
Okurda merak duygusu uyandırdığına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.