12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-1 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi'nin önemli yazarlarından biridir. Anadolucu, dev­letçi ve laik bir görüş içerisindedir. Tarih ve top­lum olaylarından her birini bir romanına konu edinmiş, Tanzimat Dönemi'yle Atatürk Türki­ye'si arasındaki dönem ve kuşakların geçir­dikleri sosyal değişim ve bunalımları an­latmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halide Edip
B
Samim Kocagöz
C
Yakup Kadri
D
Refik Halit
E
Reşat Nuri
Soru 2

Reşat Nuri Güntekin'in toplumcu konuları ele aldığı en başarılı romanıdır. Romanda Batılı yaşam biçimine özenen bir ailenin yaşam tarzıyla gelirleri arasındaki dengesizliğin yarattığı çöküş ele alınmıştır. Ali Rıza Bey, eşi ve dört çocuğuyla bu çöküşü yaşayan kişidir. Bu parçada tanıtılan yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaprak Dökümü
B
Yeşil Gece
C
Miskinler Tekkesi
D
Dudaktan Kalbe
E
Çalıkuşu
Soru 3

Romanlarında yoğun bir yurt ve insan sevgisi ve cıvıl cıvıl yaşama sevinci vardır. Anadolu'yu çok gezmiş ve tanımış olduğu için bol bol yerli renk, malzeme, konu ve temalar işlemiştir. Memlekete dar ve kuralcı açılardan bakmayıp her yerde insan yüreğini kullanmıştır. Üslubundaki akıcılık, satır aralarındaki mizah, biraz romantizme bürünmüş gerçek sahneler, fazla ayrıntıya gitmeyen betimlemeler sa­natçının romanlarının sevilen özellikleridir. Edebiyatın birçok alanında yapıt üreten sa­natçının Damga, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece önemli yapıtlarındandır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşat Nuri Güntekin
B
Halide Edip Adıvar
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Samim Kocagöz
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 4

Yazar, bu romanında Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede ortaya çıkan üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duyuş, yaşayış farklılıkları üzerinde durmuş ve bu ayrılıklar yüzünden bir ailede yaşanan çözülmeyi an­latmıştır. Realist anlayışla yazılan romanın kah­ramanlarından Naim Efendi gelenek ve göreneklere bağlı bir kuşağı, damadı Servet Bey Batılılaşmayı yanlış anlayan ve alafranga özentileri bulunan insanları; torunları Cemil ile Seniha da eskiyi beğenmeyen, yeniyi de haz­medemeyen züppe bir gençliği temsil eder. Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huzur
B
Yaprak Dökümü
C
Kiralık Konak
D
Bir Tereddüdün Romanı
E
Ayaşlı ile Kiracıları
Soru 5

Batı'nın aklını, Doğu'nun kalbiyle birleş­tirerek bir senteze ulaşmaya çalıştığı ………..adlı romanıyla 1942'de roman ödülü kazanmıştır. Romanda İtalyan müzik öğretmeni Peregrinl, Batı'nın "akıl" a dayanan sanatını; güzel sesli Rabia da Doğu'nun "kalp"e dayanan sanat mistiğini temsil eder. Peregrini, Türk kızı Rabia'ya âşık olur; dinini değiştirir ve onunla evlenir. Böylece Doğu ile Batı birleşmiş olur. Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıda- kilerin hangisinde verilenler sırasıyla getir­ilmelidir?

A
Yakup Kadri - Sodom ve Gomore
B
Halide Edip - Sinekli Bakkal
C
Reşat Nuri - Çalıkuşu
D
Halide Edip - Vurun Kahpeye
E
Yakup Kadri - Hep O şarkı
Soru 6

Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili her iki yapıtını da savaşın kan ve barut kokan günlerinde yayımlar. Bu yapıtlarında sanatçının  "askerlik" yaşamının gözlemlerinden de yarar­landığı görülür. 1922'de yayımladığı ……………….adlı romanda yazarın gözde teması olan Batı hay­ranlığı yerini Batı düşmanlığına bırakır, ingilizlerin vahşetini ve sömürgeciliklerini vur­gulayarak uluşçu bir tavır sergiler. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Vurun Kahpeye
B
Türk'ün Ateşle imtihanı
C
Sinekli Bakkal
D
Ateşten Gömlek
E
Mor Salkımlı Ev
Soru 7

Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Reşat Nuri - Yeşil Gece
B
Samim Kocagöz - Doludizgin
C
Yakup Kadri - Sinekli Bakkal
D
Talip Apaydın - Toz Duman içinde
E
Halide Edip - Ateşten Gömlek
Soru 8

Cumhuriyet Dönemi Türk romanının önemli sanatçılarından biri olan Reşat Nuri Güntekin, Şahin adlı öğretmenin yaşadıklarını anlattığı romanında, aynı zamanda eski eğitim sistemini ve dini sömürenleri eleştirmiştir. Bu parçada tanıtılan yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damga
B
Çalıkuşu
C
Dudaktan Kalbe
D
Yaprak Dökümü
E
Yeşil Gece
Soru 9

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi roman türünde yazılmamıştır?

A
Ateş Düşünce
B
Yaprak Dökümü
C
Çalıkuşu
D
Ateşten Gömlek
E
Kalpaklılar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğiu'nun yapıtlarından biri değildir?

A
Hüküm Gecesi
B
Ankara
C
Kiralık Konak
D
Yaban
E
Handan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.