12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-3 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk edebiyatında 1930'dan sonra öykü türünün önemli isimleri, yeni bir öykü dünyası kurarak Türk öykücülüğüne çağdaş bir dünya kazandırmışlardır: Bunlardan Orhan Kemal, betimlemelerden çok, diyalogların ağır bastığı yalın bir üslup geliştirdi. Aziz Nesin öykülerinde mizaha yer verdi. Kemal Tahir de roman tekniğini öyküye uygulamaktan çekinmedi, işte bu yeni yaklaşımlar, kendilerinden sonraki sanatçıların öykü anlayışını etkiledi. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçılardan birine ait değil­dir?

A
Saçkıran
B
Grev
C
Değirmen
D
Göl İnsanları
E
Çamaşırcının Kızı
Soru 2

Yazı yaşamına öyküyle başlayan sanatçı 1950'li yıllardan sonra roman yazmaya yönelmiştir. Gözleme dayalı yapıtlarında, top­lumdaki zıtlıkları ve siyasi çatışmaları sergi­lemiştir. Kara mizahın özgün örneklerinden olan bu yapıtlardan bazıları temel bir olay çevresinde, birtakım küçük öykülerin birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz ve Zübük adlı yapıtlarında başarılı karakterler çizmiştir. Bu parçada tanıtılan toplumu-gerçekçi sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadri Ertem
B
Aziz Nesin
C
Yaşar Kemal
D
Fakir Baykurt
E
Rıfat İlgaz
Soru 3

Edebiyata şiirle giren sanatçı daha sonra Nazım Hikmet'in etkisiyle çalışmalarını öykü ve romanda yoğunlaştırdı. Gözleme dayalı, konu­larını toplumsal bozukluklardan, Anadolu yaşamından aldığı öykülerinde gerçekçi bir tu­tumla, ezilen insanların acılarını, eşitsizliklerim işledi. Olay örgüsündeki sağlamlık, betimleme­lerdeki ustalık ve ayrıntıları kullanışındaki ölçüsüyle günümüz Türk öykücülüğünün öncü adlarından sayılmıştır. Kasaba yaşamını yansıttığı Kuyucaklı Yusuf adlı romanı gerçekçi Türk romanının en başarılı örnekleri arasın­dadır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Kemal
B
Sadri Ertem
C
Sabahattin Ali
D
Kemal Tahir
E
Aziz Nesin
Soru 4

Roman ve hikâye yazarıdır. Burdur'da doğmuştur. Türkçe öğretmenliği, ilköğretim müfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Birçok yapıtını köyünde kaleme almıştır. Yazılarla , anılarla içinde doğup büyüdüğü köy sorun­larımızı toplumcu, gerçekçi bir görüşle dile ge­tirir. Hikâyeden romana geçer, "Yılanların Öcü" eseriyle Cumhuriyet gazetesinin açtığı Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazanır. Türk dilinin ana kaynağından beslenerek, halktan aldığını yine halka vererek yaşamımızı sanat gücüyle etki­leyici ve değiştirici bir tutumla yansıtır. Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Kaplumbağalar, Tırpan önemli yapıtlarından bazılarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Buğra
B
Aziz Nesin
C
Orhan Kemal
D
Fakir Baykurt
E
Sabahattin Ali
Soru 5

Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar, yazar­ların, şairlerin çoğu İstanbul ya da büyük kent­lerde yetişmiş, çoğunlukla da varlıklı, aydın ailelerin çocuklarıydı. Bu yüzden de kendi yetiştikleri çevreyi anlatıyor, Anadolu'yu tanımı­yorlardı. Cumhuriyet sonrasında, özellikle de Köy Enstitülerinin kurulmasıyla artık toplumun her kesiminden, tüm bölgelerden yazarlar yetişmeye başladı. Hatta kentliden çok köy kökenli yazarlarımız etkin oldular. Aşağıdakilerden hangisi köyü ve köylüyü konu alan sanatçılardan biri değildir?

A
Orhan Kemal
B
Yahya Kemal
C
Kemal Tahir
D
Yaşar Kemal
E
Fakir Baykurt
Soru 6

Çukurova gerçeği ve toplumsal sorunlar gündeme geldiğinde kimilerinin aklına ilk olarak ince Memed adlı romanıyla …………….. gelir. Oysa Çukurova gerçeğini, ağa-ırgat sorununu; Ekmek Kavgası'nda yer alan birkaç öyküsüyle ve Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanıyla Türk edebiyatına ………….ilk kez sokmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla     aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
Fakir Baykurt - Aziz Nesin
B
Orhan Kemal - Kemal Tahir
C
Aziz Nesin - Kemal Tahir
D
Orhan Kemal - Yaşar Kemal
E
Yaşar Kemal - Orhan Kemal
Soru 7

Erken yaşta hayata atılan sanatçı, pamuk ırgatlığı, bostan bekçiliği, öğretmen vekilliği, gazete muhabirliği, senaryo yazarlığı gibi sayısız işler yapmıştır. Fıkra, röportaj, hikâye ve roman türlerinde eserler vermiştir. Romanlarında olaylar özellikle Toros köylüleri ve Çukurovalı yoksul insanların verimsiz doğayla, haksızlıkla yaptıkları savaşlar üstüne kuruludur. Toroslarda anlatılan eski efsanelere, türkülere, atasözlerine dayalı şiirli bir üslup kullanmıştır. Halkın sevincini, öfkesini, sev­dasını ve inançlarını kendi şive özellikleri ile anlatır. Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, ¡nce Memed yazarın önemli yapıtlarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Buğra
B
Rıfat İlgaz
C
Kemal Tahir
D
Yaşar Kemal
E
Orhan Kemal
Soru 8

Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Fakir Baykurt - Kaplumbağalar
B
Yaşar Kemal - Ortadirek
C
Kemal Tahir - Yediçınar Yaylası
D
Orhan Kemal - Gurbet Kuşları
E
Aziz Nesin - Çamaşırcının Kızı
Soru 9

Orhan Kemal'in ünlü romanlarından biridir. Orta Anadolu'nun seksen evlik köylerinden bi­rinin bir kısım erkeği o yıl da çalışmak üzere köylerini terk ederler. Bunlardan üçü, iflahsızın Yusuf, Köse Haşan ve Pehlivan Ali, Adana'da bir çırçır fabrikasında çalışmaya başlarlar. Ağır işe dayanamayan Köse Haşan ölür, ikisi fabri­kadan çıkarılır, yapı İşçisi olur. Pehlivan Ali bir ağa çiftliğinde iş bulup çalışırken kendini patoza kaptırır, parçalanıp ölür, iflahsızın Yusuf yapı işçiliğinden duvarcı ustalığına yükselmiştir. Kazancıyla, öteden beri hayalini kurduğu bir gaz ocağı satın alır ve köyüne döner. Bu parçada tanıtılan yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemile
B
Baba Evi
C
Murtaza
D
Bereketli Topraklar Üzerinde
E
Hanımın Çiftliği
Soru 10

Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. 1914'te Adana'da bir milletvekili oğlu olarak doğmuş 1970'te Sofya gezisi sırasında ölmüştür. Toplumcu - gerçekçi yazınımızın en önemli isimlerindendir. Gecekondu gerçeğini, işçi sınıfının yaşamını yazınımıza sokan sanatçı olarak bilinir. Düşüncelerinden dolayı sürekli baskı görmüş, cezaevinde yatmıştır. Başlangıçta şiirler yazan sanatçıyı öykü ve roman yazmaya yönlendiren 1940 yılında Bursa Cezaevi'nde tanıştığı Nazım Hikmet oldu. 1943'te tahliye olunca Adana'ya döndü; amelelik, hamallık yaptı. 1950'de İstanbul'a yerleşerek yaşamının geri kalan kısmını yazarlıkla geçirdi. 1958'te "Kardeş Payı" adlı öyküsüyle "Sait Faik Hikâye Armağanı"nı kazandı. 1962'de "72. Koğuş" ile en iyi oyun yazarı seçildi. 1969'da "Önce Erkek" adlı kitabıyla "Türk Dil Kurumu Ödülünü aldı. Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Kemal
B
Kemal Tahir
C
Sabahattin Ali
D
Yaşar Kemal
E
Aziz Nesin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.