12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi roman türünde yazılmamıştır?

A
Bereketli Topraklar Üzerinde
B
Bay Virgül
C
Devlet Kuşu
D
Yılanların Öcü
E
Sağırdere
Soru 2

Yaşar Kemal roman dışında folklor, şiir, fıkra, röportaj, hikâye, roman, tiyatro, senaryo türlerinde de yapıtlar verdi. Asıl ününü Çuku­rova gerçeğini anlattığı ……………adlı romanıyla kazandı. Abdi Ağa'nın zulmüne isyan ederek dağlara çıkan ve halktan, ezilen insanlardan yana tavır koyan bir eşkıyanın kişiliğinde ağalık düzenini ve feodal ilişkileri sorguladı. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
ince Memed
B
Kadınlar Koğuşu
C
Teneke
D
Sağırdere
E
Kaplumbağalar
Soru 3

Sabahattin Ali'nin, hapishanede tanıdığı bir mahkûmun serüveninden yola çıkarak hazırladığı romanıdır. Anadolu insanının yoksulluğunu, Anadolu'nun eşraf ve bürokrat kıskacında horlanışını, ezilişini dile getirir bu yapıt. Yazar, köy ve kasabalarda yaşayan sıradan insanların arayışlarını ve tutkularını gerçekçi ve toplumcu bir gözle anlatır bu yapıtında. Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çakırcalı Efe
B
Gurbet Kuşları
C
ince Memed
D
Keşanlı Ali
E
Kuyucaklı Yusuf
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali'nin öykü türünde yazdığı yapıtlardan değildir?

A
Sırça Köşk
B
Ses
C
Yeni Dünya
D
Değirmen
E
Kürk Mantolu Madonna
Soru 5

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Rıfat İlgaz'a ait değildir?

A
Palavra
B
Yıldız Karayel
C
Teneke
D
Sosyal Kadınlar Partisi
E
Çalış Osman Çiftlik Senin
Soru 6

Tercüman-ı Hakikat ve Tanin'de gazeteciliğe başlamış, ilk öyküsü bir dergide yayımlanmıştır. Edebiyat'a asıl yönelişi 1928'den sonradır. Konularını toplumsal sorunlardan çıkardığı, gözlemden çok kuramsal bilgilere dayanan ve bir tez çevresinde gelişen yapıtlarıyla gerçekçi  Türk edebiyatının ilk temsilcilerinden sayılır. Savruk, özensiz bir anlatımla, eleştirel bir tutum takınarak özü önemseyen bir sanat anlayışıyla ürün verdi. Romanlarında da ekonomik yapıyı temel alıp toplum yapısındaki çelişkiler, sınıflar arası çatışmaları yansıtmayı amaçladı. Önemli yapıtları şunlardır: Silindir Şapka Giyen Köylü, Bay Virgül, Bir Varmış Bir Yokmuş, Kıyılardan Step'e... Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadri Ertem
B
Rıfat İlgaz
C
Kemal Tahir
D
Fakir Baykurt
E
Orhan Kemal
Soru 7

Kemal Tahir tarafından kaleme alınan ………………adlı yapıtta, 1962'de küçük bir burjuva ailesinin başlarını sokacak bir ev alıp hayatlarını garanti altına almak isterken içine düştükleri bela anlatılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Kelleci Mehmet
B
Büyük Mal
C
Gülen Azap Çıkmazı
D
Kadınlar Koğuşu
E
Sağırdere
Soru 8

Rıfat İlgaz tarafından kaleme alınan, 73 öyküden oluşan önemli bir romandır. Roman­daki olaylar Kastamonu Lisesi'nde ve Kastamonu Muallim Mektebi'nde yazarın başından geçmiş gerçek olaylardır. Romanda inek Şaban, Erkek Sevim, Kalem Şakir, Güdük Necmi... bu kahramanların hepsi gerçek yaşamdan alınmıştır. Bu roman, eğitim sisteminin eleştirisi niteliğindedir. Bu parçada tanıtılan yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağır Dere
B
Kadınlar Koğuşu
C
Yer Demir Gök Bakır
D
Bozkırdaki Çekirdek
E
Hababam Sınıfı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi sanatçılardan biri değildir?

A
Reşat Nuri
B
Fakir Baykurt
C
Kemal Tahir
D
Yaşar Kemal
E
Orhan Kemal
Soru 10

1910 yılında İstanbul'da doğan sanatçımız, II. Abdülhamit'in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey'in oğludur. Geçim sıkıntısı yüzünden Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini yarım bırakmış, avukat kâtipliği, Zonguldak'ta kömür işletmelerinde ambar memurluğu yapmış; 1930 yılında İstanbul'a dönüp Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde röportaj yazarı, çevirmen, düzeltmen olarak çalışmıştır. Yedigün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik yapmış, Karagöz gazetesinde başyazar, Tan'da ise yazı işleri müdürü olmuştur. 1938'de siyasi ne­denle on beş yıl hapse mahkûm edilmiş, on iki yıl sonra afla tahliye olmuştur. 1955'te yayımlanan "Göl insanları" adlı tek öykü ki­tabından sonra romana yöneldi ve toplumsal - tarihsel tezleri olan romanlar yazdı. Sağlığında "Yorgun Savaşçı" ve "Devlet Ana" adlı yapıtlarıyla ödüller alan sanatçının, "Namusçular", "Kadınlar Koğuşu" ve "Hür Şehrin insanları" adlı yapıtları ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Tahir
B
Aziz Nesin
C
Orhan Kemal
D
Yaşar Kemal
E
Sabahattin Ali
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.