12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-5 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mümtaz ve Suat'ın Nuran'a olan aşklarıdır öykünün merkezi. Mümtaz ve Nuran birbirini sevmekte ve evlenmeyi tasarlamaktadırlar. Ümitsizliğe düşen Suat ise kendini asarak intihar eder. Bu trajedi nedeni ile Nuran'dan ayrılan Mümtaz'ın iç dünyası yıkılmıştır. Radyoda II. Dünya savaşının başladığı haberi verildiği sırada, Suat'ın hayalini gören Mümtaz merdiven başına yıkılır. Bazı edebiyat incelemecileri, sonra Mümtaz'ın öldüğü biçiminde yorumlar yapmış olsalar da Tanpınar'ın metninde ölüm telaffuz edilmiyor. Bu parçada kısa bir özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huzur
B
Mahur Beste
C
Beş Şehir
D
Sahnenin Dışındakiler
E
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Soru 2

Adını daha çok şairliğiyle duyuran ünlü sanatçı­mız roman, deneme, eleştiri ve gezi gibi düz­yazı türlerinde örnekler vermiştir. Özellikle ro­manlarında modern insanın iç yalnızlığını ve toplumsal problemleri kaleme almıştır. Roman­larından bazıları şunlardır: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası ... Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vüs'at O. Bener
B
Adalet Ağaoğlu
C
Attila ilhan
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Ahmet Muhip Dıranas
Soru 3

Sahnenin Dışındakilerde zaman 1920 yılıdır ve mekân İstanbul'dur. Türk milletinin yaşadığı o ateşten günlerde İstanbul hem bir sahnedir, hem de sahnenin dışı. Asıl sahne Anadolu, bu sahne dışı İstanbul'da pek az görünür, değişik aynalardan görülür. Sahnenin Dışındakilerde kalabalık bir şahıs kadrosu vardır. Bunlar içinde gözden düşmüş; fakat kendilerinin her an hatırlanacağını uman devlet adamları, harp vurguncuları, idealistler, hainler, fedakâr kadınlar, düşmüş kadınlar, değişen hayat şartları içinde yerlerini arayanlar, ıstırabın hayatlarını kararttığı insanlar yer alır. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil
B
Halide Edip Adıvar
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Nurullah Ataç
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 4

Türk romanının geleneksel çizgisinden çıkarak modern ve post modern romanı deneyen ilk Türk yazarlarından olmuştur. "Aylak Adam" adlı romanında topluma yabancı düşmüş bireyi işlemesi açısından kendisinden sonraki roman­ların öncüsü sayılır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Atılgan
B
Orhan Pamuk
C
Ferit Edgü
D
Adalet Ağaoğlu
E
Oğuz Atay
Soru 5

Toplam iki romanı ve bir öykü kitabı yayım­lanan modern romanımızın önemli isimlerindendir. Belki az ürün vermiş olmasından belki müte-vazı oluşundan fazla popülerleşemedi, ta ki 1973'te yazdığı ikinci romanı 1987'de sine­maya uyarlanana kadar. Ömer Kavur'un yöne­ttiği filmin kazandığı başarı ile 1959'da yazdığı ilk romanı Aylak Adam da yeniden hatırlandı. Bu parçada sözü edilen romancımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğuz Atay
B
Yusuf Atılgan
C
Attila ilhan
D
Ferit Edgü
E
Bilge Karasu
Soru 6

Roman dünyamızda ……………………. sağlam ve sarsılmaz bir yer sağlayan eseri Küçük Ağa'dır Ankara'da ve Firavun imamı romanlarında Milli Mücadele ilk defa değişik bir açıdan ele alınmıştır. Daha çok devletin resmi görüşünden hareket eden Kurtuluş Savaşı romanlarının tam aksine bu üç romanda meseleler, insanı millet açısından ele alınmış, yeni ve doğru bir yorumla ortaya konmuştur. Bu roman "tarihi açıdan Milli Mücadele'de insanın yeri, milletin yeri nedir?" sorularının cevaplarını araştırır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Yakup Kadri'ye
B
Halide Edip'e
C
Orhan Kemal'e
D
Refik Halife
E
Tarık Buğra'ya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik'in roman türünde yazdığı bir yapıttır?

A
Medar-ı Maişet Motoru
B
Son Kuşlar
C
Mahalle Kahvesi
D
Samaver
E
Alemdağda Var Bir Yılan
Soru 8

Türk edebiyatına birçok eser kazandıran sanat­çı, öyküleriyle Türk öykücülüğüne yeni bir soluk getirdi. Bireyin iç dünyasını ve korku, tutku, ölüm, baskı, inanç çatışması gibi konuları kendisine özgü simgesel bir dille yansıttı. Öyküleri, Troya'da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi, Kılavuz ve tek romanı Gece'dir. Ayrıca sanatçı yaptığı çeviri ile, romanı ve öyküleriyle birçok ödüle layık görülmüştür. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vüs'at O. Bener
B
Bilge Karasu
C
Attila ilhan
D
Ferit Edgü
E
Yusuf Atılgan
Soru 9

1938'de ilk romanı Aşk Budur'u yayımladı. 1946'dan itibaren daha çok fikir ve tarih eser­lerine ağırlık verdi. Yapıtlarında, tarihi yoğun biçimde kullanmıştır, inceleme yazıları ve ro­manları İstanbul üzerinedir. Tasavvuf düşün­cesi ve tarih özellikle romanlarında canlanmış, Kenan Rifai'yi eserleri yoluyla okuyuculara tanıtmaya çalışmıştır. "Batmayan Gün" ve "in­san ve Şeytan" adlı romanları geçmişi arayışı­nın ürünüdür. Geçmişe duyduğu özlemi en iyi yansıtan roman "İbrahim Efendi Konağı"dır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa
B
Ferid Edgü
C
Samiha Ayverdi
D
Bilge Karasu
E
Tarık Buğra
Soru 10

İlk yazısı N. Ufuk imzasıyla 1945'te İstanbul dergisinde yayımlandı. Eleştirmenlere göre toplu yaşayışlarda bile kendi iç yalnızlığını sür­düren genç kız ve kadınları anlatmadaki başa­rısı ve şiirli havasıyla ön plana çıktı. Yapıt­larında kadın ve çocuk sorunlarına yoğunlaştı. Öykü, roman ve tiyatro türünde ürünler veren bu sanatçı Boz bulanık, Topal Koşma, Bir Kara Derin Kuyu, Yandırma öykülerinin yanında Kor­san Çıkmazı ve Boşlukta Mavi romanları yazdı. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haldun Taner
B
Adalet Ağaoğlu
C
Oğuz Ata
D
Nezihe Meriç
E
Füruzan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.