12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 2 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Makalenin anlatımı, bu türe göre daha ağır başlı ve ciddidir. Kullanılan cümlelerin kesinlik taşıması şarttır. Bu yüzden makalelerde, kurallı cümle kullanılır; fakat bu türün yazarı, anlatımı rahatlatmak için devrik cümle kullanabilir. En basit günlük bir olayı veya kişisel konuyu işleyebilir.

Bu parçada makaleyle karşılaştırılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük
B
Anı
C
Deneme
D
Söyleşi
E
Fıkra
Soru 2

I. Düşünce yazısıdır.

II. Konu alanı geniştir.

III. Anlatım yalın ve nesneldir.

IV. Ortaya çıkışında, gazete ve dergiler etkilidir.

V. Kanıtlama amacı güdülmez, okuru düşün­dürmeyi amaçlar.

Yukarıdaki numaralanmış belirlemelerden hangi ikisi makale ve denemenin ortak özelliği değildir?

A
I ve II.
B
IV. ve V.
C
II. ve III.
D
III. ve V.
E
III. ve IV.
Soru 3

I. Mor Salkımlı Ev - Halide Edip

II. Boğaziçi Mehtapları - Abdülhak Şinasi Hisar

III. Boş Beşik - Necati Cumalı

IV. Ziya'ya Mektuplar - Cahit Sıtkı Tarancı

V. Çankaya - Falih Rıfkı Atay

Yukarıda yazarlarıyla verilen yapıtlar türleri­ne göre gruplandığında hangisi dışta kalır?

A
III
B
V
C
IV
D
II
E
I
Soru 4

Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilerden farklı bir türde yazılmıştır?

A
Kırk Yıl
B
Karalama Defteri
C
Edebiyat Üzerine Bir Deneme
D
Düşün Payı
E
Beş Şehir
Soru 5

"Ben eserlerimi oluştururken okuru, anlattığım şeylere inandırma amacı gütmüyorum. Bu da yazarken daha rahat olmamı sağlıyor. Dilim­deki samimilik ise her konuda yazabilme öz­gürlüğünden ve kesin kurallara varma zorun­luluğu duymamamdan kaynaklanıyor."

diyen bir kişi aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisini kullanmaktadır?

A
Makale
B
Deneme
C
Söyleşi
D
Eleştiri
E
Biyografi
Soru 6

Bu türün asıl özelliğini Nurullah Ataç'ın şu sözleriyle özetleyebiliriz: "………….., ben'in ülke­sidir. 'Ben' demekten çekinen, her görgüsüne, görevine ister istemez bir parça kattığını kabul etmeyen kişi bu türde yapıt veremez."

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Biyografi
B
Eleştiri
C
Günlük
D
Deneme
E
Fıkra
Soru 7

Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen yapıtlardan hangisi türüne göre ötekilerden farklıdır?

A
Falih Rıfkı Atay - Bizim Akdeniz
B
Muallim Naci - Ömer'in Çocukluğu
C
Ahmet Haşim - Frankfurt Seyahatnamesi
D
Reşat Nuri Güntekin - Anadolu Notları
E
Cenap Şahabettin - Hac Yolunda
Soru 8

Herhangi bir konuya özgü bilgi ve düşünceleri başkalarına aktarmak ve öğretmek amacıyla uzman kişilerce yazılan planlı ve tezli yazı­lardır.

Yukarıda tanımı yapılan düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneme
B
Fıkra
C
Makale
D
Anı
E
Biyografi
Soru 9

Bu türün en belirgin özelliği geçmiş zamanı anlatarak, belli bir dönemi aydınlatmasıdır. Edebiyatımızdaki en eski örneği Babür Şah'ın "Babürname" adlı yapıtıdır. Ayrıca Halit Ziya'nın "Kırk Yıl" ve Falih Rıfkfnın "Çankaya" yapıtları bu türün önemli örneklerindendir.

Yukarıda tanıtılan düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografi
B
Deneme
C
Günlük
D
Gezi Yazısı
E
Anı
Soru 10

-Kırk Yıl

-Falaka

-Zoraki Diplomat

Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı türünde yazılmış edebi yapıtlardır.
B
Servet-i Fünun döneminde yazılmış eserlerdir.
C
Birbirinden uzakta kalanların yazdıkları mektuplardan oluşturulmuştur.
D
Tanınmış bir kişinin yaşamını belgelere dayanarak anlatılmıştır.
E
Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınmış eserlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.