12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 3 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
I
B
III
C
V
D
IV
E
II
Soru 2

Sanatçı, Kurtuluş Savaşfyla ilgili her iki yapıtını da savaşın kan ve barut kokan günlerinde yayımlar. Bu yapıtlarında sanatçının "askerlik" yaşamının gözlemlerinden de yararlandığı görülür. 1922'de yayımladığı yapıtta yazarın gözde teması olan Batı hayranlığı, yerini Batı düşmanlığına bırakır, ingilizlerin vahşetini ve sömürgecilikerini vurgulayarak uluşçu bir tavır sergiler. 1923'te yayımladığı yapıtındaysa yobazların yeniliğe karşı dirençlerinden ve düşmanla işbirliği yapmalarından yola çıkarak Kuvayı Milliyecileri yüceltir.

Bu parçada sözü edilen yazar ve yapıtları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakup Kadri - Yaban, Nur Baba
B
Refik Halit - Sürgün, Çete
C
Halide Edip - Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye
D
Reşat Nuri - Çalıkuşu, Miskinler Tekkesi
E
Yakup Kadri - Bir Sürgün, Hüküm Gecesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Garipçiler'le, II. Yeni'ni ortak özelliklerinden biridir?

A
Konuşma dilinin doğallığından yararlanmak
B
Sıradan insanların sorunlarını irdelemek
C
Halk deyim ve deyişlerini sıkça kullanmak
D
Ölçü, uyak gibi biçimsel anlayışları dışlamak
E
İmge ve çağrışımları öne çıkarmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ferit Edgü'nün yapıtlarından biri değildir?

A
Bir Gemide
B
Bozgun
C
Miskinler Tekkesi
D
Kaçkınlar
E
Çığlık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Garip şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Günlük yaşamın, küçük insanların sorunlarını dile getirmek
B
Ölçünün, uyağın sınırlayıcı etkisinden kur¬tulup gelenekten kopmak
C
Söz ve anlam sanatlarına yer vermeden şiir yazmak
D
Söz dizimini değiştirip yeni ve ilginç tamlamalar kurmak
E
Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğal¬lığından yararlanmak
Soru 6

Cumhuriyetin birinci kuşağı içinde yer alan sanatçı 1925'te kaleme aldığı Sözde Kızlar adlı romanıyla yeni konulara açılım gösteren ilk romancılarından biridir. Ancak o, önemli atılımını 1930'da - aslında yaşadığı toplumun sıkıntı ve açmazlarına dikkat çekmeyi amaçla­yarak - kaleme aldığı hasta bir gencin içine düştüğü bunalımları, açmazları dile getirdiği yapıtıyla yapar.

Bu parçada sözü edilen yazar ve yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz
B
Ahmet Hamdi Tanpınar - Mahur Beste
C
Peyami Safa - 9. Hariciye Koğuşu
D
Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ve Kiracıları
E
Halikarnas Balıkçısı - Ötelerin Çocukları
Soru 7

1950'li yıllarda Türk edebiyatına kırsal alanları konu alan köy romanları damgasını vurur. Bu dönemde Bereketli Toprak Üzerinde'yle ………………..Rahmet Yolları Kesti'yle ………………; ince Memed'le ………….ve Yılanların Öcü'yle …………….öne çıkan yazarlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin    hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Kemal Tahir - Fakir Baykurt - Yaşar Kemal-Orhan Kemal
B
Orhan Kemal - Yaşar Kemal - Fakir Baykurt - Kemal Tahir
C
Yaşar Kemal - Fakir Baykurt - Kemal Tahir-Orhan Kemal
D
Orhan Kemal - Kemal Tahir - Yaşar Kemal-Fakir Baykurt
E
Fakir Baykurt - Orhan Kemal - Yaşar Kemal - Kemal Tahir
Soru 8

Bodrum'da denizve doğayla iç içe yaşamıştır. Roman ve öykülerinde çok yakından tanıdığı deniz önemli bir yer tutar. Yapıtlarında Akdeniz ve Ege'de geçen olayları işler. Kahramanları genellikle sünger avcıları, balıkçılar ve geçimini denizden sağlayan insanlardır. Halikarnas Balıkçısı adıyla tanımıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevat Şakir Kabaağaçlı
B
Orhan Kemal
C
Memduh Şevket Esendal
D
Cevdet Kudret Solok
E
Sait Faik Abasıyanık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi "II. Yeni'nin özelliklerinden biri değildir?

A
Soyutlamaya, çağrışımlara dayanan şiirler yazmaları
B
Gerçeküstücülerin bilinçdışına yönelişlerini benimsemeleri
C
Sıradan inşaların kavrayışına, sanat beğenisine seslenmeleri
D
Akıl, ahlak, yasa gibi sınırlayıcı kavramları dışlamaları
E
Düş, fantazi ve alışılmadık bağdaştırma¬lardan yararlanmaları
Soru 10

Cumhuriyet döneminde birçok yazar Kurtuluş Savaşı sürecini konu edinmiştir. Ancak bu süreçte roman kahramanlarının farklı bir tutum içinde oldukları görülür. Örneğin Kemal Tahir'in Cehennem Yüzbaşı Cemil'i başından sonuna kadar mücadelenin içinde yer alırken, Tarık Buğra'nın İstanbullu Hoca'sı önceleri gelenek­lere, padişaha bağlılığıyla Kuvay-ı Milliye karşı çıkar; sıkıntılı bir süreçten sonra bilinçlenip kur­tuluş mücadelesine katılır.

Bu parçada sözü edilen yapıtlar, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürgün - Çete
B
Yorgun Savaşçı - Küçük Ağa
C
Yaban - Hüküm Gecesi
D
Dağa Çıkan Kurt - Ateşten Gömlek
E
Yeni Turan - Türk'ün Ateşle imtihanı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.