12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öykü türünde yazılmamıştır?

A
Grev
B
Sarı Sıcak
C
Ekmek Kavgası
D
Bay Virgül
E
Köyün Kamburu
Soru 2

……………….. Turgut Özben adındaki bir mühendisin, intihar etmiş arkadaşı Selim'in intihar motifini araştırmak için yaptığı görüşmeler ve bu arada yaşadığı olaylardan sonra İstanbul'dan bir iş takibi için Ankara'ya gitmek üzere ayrılıp bir daha geri dönmeyişini konu edinir………………., sınırlı ve tekdüze orta burjuva hayatının sanatçı ruhlu kişiler için nasıl itici olduğunu postmodern kurgu tekniğini kullanarak yazdığı yapıtıyla. Türk roman tarihinde anlatım ve biçim bakımından bir çığır açmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?

A
Saatleri Ayarlama Enstitüsü - A. Hamdi Tanpınar
B
Dost - Vüs'at O. Bener
C
O - Ferit Edgü
D
Sonsuza Kalmak - Haldun Taner
E
Tutunamayanlar - Oğuz Atay
Soru 3

Türk edebiyatında Edebiyat-ı Cedide'den sonra Ömer Seyfettin, Yakup Kadri ve Refik Halit Karay'la sürüp gelen Maupassant tarzı öykücülüğü benimsemiş olduğunu belirten Sabahattin Ali, insanların iç hallerini, dışa vuran eylemleriyle verme yönteminin Cumhuriyet dönemindeki en önemli temsilcisidir. Bu sanatçı, öykü türünün yanı sıra şiir, roman, makale ve oyun türlerinde de yapıtlar vermiştir.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A
Sırça Köşk
B
Yeni Dünya
C
Ekmek Kavgası
D
Kağnı
E
Kuyucaklı Yusuf
Soru 4

Yapıtlarında klasik roman anlayışının dışına çıkarak modern Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Okuru yapıtın içine çekmeyi amaçlayan, kurmacalar arasındaki ilişkiyi okurun tamamlamasını bekleyen post modern tarzda yazdığı Kara Kitap, "Gizli Yüz" adıyla senaryolaştırılarak sinemaya da uyarlanmıştır. Beyaz Kale, Benim Adım Kırmızı, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Kar, Yeni Hayat dışında yazdığı "İstanbul" adlı otobiyografik romanıyla 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nüde alan ilk Türk yazarı olmuştur.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Tahir
B
Orhan Kemal
C
Adalet Ağaoğlu
D
Yaşar Kemal
E
Orhan Pamuk
Soru 5

………………… yazarın Aylak Adam'dan sonraki ikinci ro­manıdır. Romanın kahramanı Zebercet yalnızdır ve duygusal boşluklar, arayışlar içindedir………………., dış dünyayı kendi kurgusuyla algılayan, kendi içine dönük, yaşamdan kopuk Zebercetle derin psikolojiyle çözümlemelere yer vermiştir yapıtında. Yaşadığı pek çok travmanın ardından intihar ederek yaşamına son veren Zebercet'in öyküsü, bir edebiyat uyarlaması olarak sinemaya da aktarılmıştır.

Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarıyla ilgili olarak boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tutunamayanlar - Oğuz Atay
B
Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan
C
Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa
D
Parasız Yatılı - Füruzan
E
Kurtlar Sofrası - Attila ilhan
Soru 6

Daha çok köylü ve işçi sınıfının sıkıntılarını dile getirdiği yapıtlarında gerçeği yakalamaya ve vermeye çalışmıştır. Roman tekniğine pek önem vermediği, romanlarında toplum sorunlarına bir çözüm getirebilme kaygısı görülür, ilk romanı olarak adı geçen Çıkrıklar Durunca, bir yandan Avrupa'dan ucuz malların gelişi, bir yandan da endüstride başlayan gelişme yüzünden çıkrıkların ve dokuma tezgâhlarının durmasını, böylece küçük zanaat sahiplerinin içine düştükleri sıkıntıyı köyden kente başlayan göçü anlatmasıyla ilgi çekmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşar Kemal
B
Orhan Kemal
C
Sadri Ertem
D
Aziz Nesin
E
Kemal Tahir
Soru 7

Milli Edebiyat anlayışından etkilenen Reşat Nuri Güntekin, yazın hayatına küçük öykülerle başlamış; daha sonra romanda karar kılmıştır. Okurlar tarafından beğenilerek okunan bu öykü ve romanlarını sade ve açık bir Türkçeyle yazmıştır.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, bu parçada tanıtılan sanatçının diğerlerinden farklı türde yazdığı yapıtıdır?

A
Eski Ahbap
B
Tanrı Misafiri
C
Boyunduruk
D
Sönmüş Yıldızlar
E
Yeşil Gece
Soru 8

Peyami Safa'nın düşünce romanları içinde değerlendirilmesi gereken ……………….adlı yapıtında dualizm (kutupluluk) fikri işlenmiştir. 20. yüzyıl Batı romanında görülen, insanın yalnızlaşma sürecine eğilen yazar, romana adını veren bu problemi roman kahramanı Meral’in bakışıyla anlatmıştır. Meral, kutupluluğun bunalımını, gelgit sürecini yaşayan kolej mezunu bir genç kızdır. Fransa ve özgür yaşam hayalleriyle manevi değerler arasında bir çatışma yaşa­maktadır. Paris'e gitme kararı aldığı gün ağa­beyinin kapıyı üstüne kilitlemesiyle birlikte bir iç hesaplaşma sürecine girer.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Yalnızız
B
Fatih - Harbiye
C
Bir Tereddüdün Romanı
D
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
E
Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman türünde yazdığı yapıtla­rından değildir?

A
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
B
Sahnenin Dışındakiler
C
Abdullah Efendi'nin Rüyaları
D
Huzur
E
Mahur Beste
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan yapıtlardan biri değildir?

A
Ateşten Gömlek
B
Dolu dizgin
C
Kalpaklılar
D
Nur Baba
E
Toz Duman içinde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.