12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro Testleri-1 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Ezik Otlar II.Susuz Yaz III.Derya Gülü IV.Lütfen Dokunmayın V.Günün Adamı Yukarıdaki numaralanmış tiyatro yapıtların­dan hangileri Necati Cumalı’ya ait değildir?

A
II. ve IV.
B
I. ve III.
C
III. ve V.
D
IV. ve V.
E
I. ve II.
Soru 2

Aşağıdaki tiyatro yapıtı - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ahmet Kutsi Tecer – Köşebaşı
B
Orhan Asena - Tohum ve Toprak
C
Recep Bilginer - Ben Devletim
D
Necati Cumalı - Boş Beşik
E
Haldun Taner - Yaşasın Demokrasi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerini 1960' lardan itibaren sürdüren topluluklar arasın­da yer almaz?

A
Kent Oyunları
B
Ankara Sanat Tiyatrosu
C
Beşiktaş Kültür Merkezi
D
Dostlar Tiyatrosu
E
Dormen Tiyatrosu
Soru 4

"Kaçakçılık, karaborsacılık ve satılan mala farklı nesneler katma" gibi temaların işlendiği "Göç, Soygun, Öbür Gelişte, Ölen Hangisi" oyunlarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haldun Taner
B
Cevat Fehmi Başkut
C
Refik Erduran
D
Melih Cevdet Anday
E
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 5

Batılı anlamda Türk tiyatrosuna ilk büyük katkıyı,………..yapmıştır. 1927’de Darülbedayi’nin başına geçen sanatçı tiyatro alanında birçok yenilik ve değişikliğe imza atmıştır. Türk yazarları yüreklendirmesiyle, oyunculuk ve dekor kullanımında güncel anlayışı yerleştirme­siyle, yetişmelerine katkıda bulunduğu oyun­cularla Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Haldun Taner
B
Güngör Dilmen
C
Muhsin Ertuğrul
D
Metin And
E
Nazım Hikmet
Soru 6

1950'den sonra Türk tiyatrosunda önemli ge­lişmeler ve atılımlar meydana gelir. Tiyatronun yaygınlaştırılması yolunda devletin çabalarıyla sürdürülen çabalar sonucunda  ………….             Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Trabzon ve Diyarbakır gibi şehirlerde perdelerini açarak Türkiye'nin birçok yerinde izleyiciye ulaşır hâle geldi. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ankara Devlet Konservatuvarı
B
Musiki ve Temsil Akademisi
C
İstanbul Şehir Tiyatroları
D
Darülbedayi
E
Devlet Tiyatroları
Soru 7

Orhan Asena'nın oyunlarında hakim olan cephe insanın sahip olmak istediği güç kav­ramıdır. Köyden büyük şehre kadar geniş tuttuğu mekânda devlet - kişi ve aile içi tema­ları işleyen Recep Bilginer, son yapıtlarında ta­rihe de yönelmiştir. Turgut Özakman, nesiller arasındaki çatışmalarla değişen Türkiye'yi, sınıflar arasındaki görüş ayrımlarını Refik Erduran'da da olduğu gibi, yapıtlarına yansıtmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bir parçada adı geçen yazarların yapıtlarından biri değildir?

A
Pembe Evin Kaderi
B
Tohum ve Toprak
C
Cengiz Han'ın Bisikleti
D
Yaralı Geyik
E
isyancılar
Soru 8

Haldun Taner, 1964'te Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu tarafından sahnelenen           ………………….adlı yapıtıyla geleneksel Türk tiyatrosunun be­lirleyici özelliklerini çağdaş anlamda toplumsal, siyasal bir içerikle birleştiren yeni bir yerli türün, yerli epik müzikalin yaratıcısı olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Bir Adam Yaratmak
B
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
C
Üç Şehitler Destanı
D
Keşanlı Ali Destanı
E
Kafatası
Soru 9

1945 yılından itibaren başladığı yazı hayatında hikâye, deneme ve tiyatro türlerinde ürün vermiştir. 1954'te Viyana'ya tiyatro eğitimi görmeye giden sanatçı, 1957'den itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ti­yatro dersleri vermeye başlamıştır. Berthold Brecht’in epik tiyatrosunun etkisiyle, gelenek­sel Türk tiyatrosundan da yararlanan sanatçı, başarılı epik tiyatro örnekleri yazmış, sonra da bu tarzı kabare tiyatrosunda devam ettirmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Kutsi Tecer
B
Muhsin Ertuğrul
C
Haldun Taner
D
Haldun Dormen
E
Orhan Asena
Soru 10

………………… adlı oyununda siyasete girmek isteyen bir profesörün iktidar partisi tarafından, muhalif parti adaylığından türlü hilelere başvurularak vazgeçirilmesini işler Haldun Taner ……………..adlı oyununu ise "Eczanenin Akşam Müşte­rileri" adlı hikâyesinden çıkarmıştır. Bu oyunu "Güleriz, ağlanacak hâlimize." sözünü pekiştirir niteliktedir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda- kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A
Dışardakiler - Ve Değirmen Dönerdi
B
Eşeğin Gölgesi - Zilli Zarife
C
Hayırdır inşallah - Kapılar
D
Büyük Şehir - Huzur Çıkmazı
E
Günün Adamı - Fazilet Eczanesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.