12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro Testleri-4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tiyatro Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal - gerçekçi edebiyatın önemli temsilcilerinden olan Orhan Kemal, ………….adlı romanında, toprakları elinden alınan köylülerin sonuçsuz mücadelelerini, …………….adlı romanında ise köy yaşamına uyum sağlamaya çalışan köy kökenli insanların çalıştıkları işyerlerindeki karşılaştıkları göçlükleri ve tedirginlikleri anlatmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?

A
Kaçak - Hanımın Çiftliği
B
Vukuat Var - Eskici ve Oğullan
C
Bereketli Topraklar Üzerinde - Kanlı Topraklar
D
Kanlı Topraklar - Vukuat Var
E
Devlet Kuşu - Gavur'un Kızı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal'in romanlarından değildir?

A
Eskici ve Oğulları
B
Silindir Şapka Giyen Köylü
C
Gavur'un Kızı
D
Bereketli Topraklar Üzerinde
E
Devlet Kuşu
Soru 3

Yapıtlarında Anadolu insanının töresel, ekonomik ve geleneksel yapısını sergileyen olaylara yer veren sanatçı "ağalık" kurumunun sömürüyü sürdümesiyle ilgili olaylara yer vermiştir. Bunlar dışında romanlarında, hapishane yaşamından köy ve kent sorunlarına uzanan toplumsal, psikolojik olaylara ve Cumhuriyet Dönemi'nde siyasal savaşımlarla ilgili olayları işlemiştir. Bu parçada kimi özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabahattin Ali
B
Orhan Kemal
C
Yaşar Kemal
D
Rıfat İlgaz
E
Kemal Tahir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali'nin yapıtlarından değildir?

A
Ses
B
Değirmen
C
Kürk Mantolu Madonna
D
içimizdeki Şeytan
E
Çıkrıklar Durunca
Soru 5

Sadri Ertem,…………………..adlı romanında Tanzimat döneminde başlayan kapitülasyonların neden olduğu felaket ve sarsıntıları dile getirmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir?

A
Düşkünler
B
Bir Varmış Bir Yokmuş
C
Korku
D
Bay Virgül
E
Yol Arkadaşları
Soru 6

Yaşar Kemal,…………..adlı yapıtında Toroslar'ın ardındaki bir köyün insanlarının, pamuk tarlalarında ırgatlık yapmak için Çukurova'ya gidişlerini, Türk köylüsünün doğayla savaşını, köylülerin sefaletini büyük başarıyla anlatmıştır., Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Orta Direk
B
ince Memed
C
Çakırcalı Efe
D
Gök Bakır
E
Yer Demir
Soru 7

Rıfat İlgaz 73 öyküden oluşmuş romanında, eğitimin okullardaki uygulamasını gülmece yoluyla eleştirmiştir. Bu romanı daha sonra sinemaya uyarlamıştır Kel Mahmut, Kalem Şakir, inek Şaban ve Güdük Necmi bu romanın unutulmaz kahramanlarındandır. Bu parçada tanıtılan yapıt, aşağıdakilerden hangisidir:

A
Hababam Sınıfı
B
Şeker Kutusu
C
Bizim Koğuş
D
Karadeniz Kıyıcığında
E
Radarın Anahtarı
Soru 8

Köyü ve köylüyü konu alan sanatçılarımızdan olan Fakir Baykurt bir eğitmenin çabasıyla çorak kamu arazisini ıslah eden Anakara yakınlarındaki Tozak köylülerinin topraklarını elinden alan yönetime olan kızgınlıklarını dile getirdiği  …………… adlı romanı oldukça tanınmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir?

A
Yüksek Fırtınalar
B
Tırpan
C
Kaplumbağalar
D
Yılanların
E
Koca Ren
Soru 9

Sanatçının öyküleri Türk edebiyatının en çarpıcı öykülerindendir. Bu öykülerindeki kahramanlar herkesin günlük yaşamda rastlayabileceği insanlardan seçmiştir. Bu karmanlar insanı güldürür: ancak hepsi de toplumun bir kesiminin aksaklığını ortaya koyar. Geriye kalan, it Kuyruğu ve Biz Adam Olmayız tanınmış öykü kitaplarındandır. Bu parçada tanıtılan toplumsal-gerçekçi sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşar Kemal
B
Aziz Nesin
C
Kemal Tahir
D
Orhan Kemal
E
Sabahattin Ali
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal'in öykü türünde yazdığı yapıtlarından değildir?

A
Çamaşırcının Kızı
B
Grev
C
Önce Ekmek
D
Mahalle Kavgası
E
Devlet Kuşu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.