12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-1 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-1 (Test Çöz

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-1 (Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük insanlığın toprağında gölge yok sokağında fener penceresinde cam Ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor Nâzım Hikmet'e ait bu dizelerle biçim bakımından benzerlik gösteren, Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai
B
Sone
C
Terza-rima
D
Müstezat
E
Serbest Müstezat
Soru 2

Aşağıdaki Attila İlhan’a ait yapıtlardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Bıçağın Ucu
B
Yağmur Kaçağı
C
Sırtlan Payı
D
Hangi Batı?
E
Sırtlan Payı
Soru 3

Dünyaca tanınmış şairimizdir. Başlangıçta klasik şiirimizin etkisi altında şiirler yazmış, 1917'de Rusya'da gerçekleşen devrimden sonra sosyalist düşünceyi uygun bir politik tu­tum takınmış ve yaşamı boyunca bunun bede­lini ödemek zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşımızla ilgili en güzel dizeler onun Kuvay-ı Milliye Destanı adlı yapıtındadır. Yaşamının önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçiren şairimiz 1951 yılında yurt dışına kaçtı. 1963 yılında arada öldü. Mezarı hâlâ Moskova'dadır. Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Hüseyin Korkmazgil
B
Nâzım Hikmet Ran
C
Haşan Hüseyin Korkmazgil
D
Enver Gökçe
E
Ahmet Arif
Soru 4

Şair, yazar ve çevirmendir. Erzincan'da doğdu,  Maliye müfettişliği yaptı, ilk şiiri Mülkiye, daha sonrakiler Yeditepe, Evrim, Pazar Postası dergilerinde çıktı. Vatan gazetesine eleştiriler de yazıyordu. Darphane Müdürlüğünde bu­lundu. O, yeni şiirin modern ressamıdır adeta. İronik bir söyleyişle yaşadığımız çağı, canlıları, çevreyi mısralaştırır. Yaşayan insanı şiirleştirir. Ona göre: "Şairin evreni dildir. Her şair dilin tadını ayrı ayrı çıkarır." Üvercinka, Göçebe, Yüz Aşk Şiiri, Şapkam Dolu Çiçekle eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemal Süreyya
B
Fakir Baykurt
C
Sezai Karakoç
D
Aka Gündüz
E
Attila ilhan
Soru 5

Ünlü şairimiz Nâzım Hikmet'in pek çok şiiri bestelenmiş, Zülfü Livaneli gibi ünlü sa­natçılarımız tarafından seslendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Nâzım Hikmet'e ait şiirlerden biri değildir?

A
Karlı Kayın Ormanında
B
Kerem Gibi
C
Ceviz Ağacı
D
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
E
Mavi Gözlü Dev
Soru 6

1909 yılında Akçaabat'ta doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki öğrenimini son sınıftayken yarım bırakmış, çeviriler yaparak özel dersler vererek yaşamını sürdürmüştür. İlk şiirini 1925 yılında yayımlamış; ilk şiir ve düzyazılarından bir kısmını, iki arkadaşıyla bir­likte "Adsız Kitap"ta derlemiştir. Konularını Kurtuluş Savaşı'ndan alan romanlar da yazmış olup bunlardan "Kutsal isyan" toplum sekiz cilttir. "Kutsal Barış" adlı romanı ise yedi cilttir. "Savaşta Çocuklar" adlı bir de öykü kitabı vardır. Nâzım Hikmet çizgisindeki toplumcu - gerçekçi akımın önemli adlarından biri olan sa­natçımızın "6 - 7 Eylül Kasırgası" adlı 1971'de yayımlanan bir anı kitabı vardır. Parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melih Cevdet Anday
B
Haşan İzzettin Dinamo
C
Turgut Uyar
D
Enver Gökçe
E
Cemal Süreya
Soru 7

Çok üşürdük hep üşürdük; üşümekti bütün yaşadığımız Üşürdü ellerimiz aşkımız sonsuz uzun saka­larımız Yukarıda verilen dizelerde olduğu gibi, II. Ye~ şairleri şiirlerini soyut çağrışımlarla oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen  akımın temsilcilerinden biri değildir?

A
Yaşar Nabi Nayır
B
Sezai Karakoç
C
Ülkü Tamer
D
Cemal Süreya
E
Ece Ayhan
Soru 8

Orhan Veli'den daha önce 1940 döneminde yaptığı, kimseye benzemeyen yeniliklerle tanınan şair her türlü deneyişten sonra asıl kişiliğini gösteren şiirlerini 1937 yıllarında yayımlamaya koyulmuş ve Yeni Şiir'in gerçek öncülerinden olmuştur. Zamanında Orhan Veli'den daha fazla yadırganmış ve hiç anlaşılmamış olan şair, şiirlerinde bilinçaltına bağlı, soyutçu, masalımsı ve anlamsıza yakın şiirleriyle kuşağının çok ilerisinde bir sanatçıdır. "Dünyada ne kadar şiir varsa o kadar da şekil vardır." diyen şair ölçüye ve uyağa kesin bir gerekliliğin olmadığını belirtmiştir. Açık anlamı da gereksiz bulan sanatçı rüyadan, eski kültürlerden süzülme birçok hayallerini sembol­ler halinde dile getirmiştir. Şiirlerini He, Lâmelif kitaplarında toplamıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melih Cevdet
B
İlhan Berk
C
Bedri Rahmi Eyüboğlu
D
Oktay Rifat
E
Asaf Halet Çelebi
Soru 9

"Köy türkülerinden ve köy nakışlarından fayda­lanmak, bana ekmekten sudan faydalanmak kadar aç/k geliyor. Bunlarda milyonlarca in­sanın birbirine eklenmiş emeği, tecrübesi, göz nuru var. Köy türkülerinde, nakışlarında hepi­mizin olan bir öz vardır. Bu öz, yüzyılların ve yüzbinlerin emeğinden doğan bir özdür." diye­rek resimlerinin ve şiirlerinin önemli bir kay­nağını açıklayan sanatçı halk verimlerine gö­nülden bağlanmıştır. Yaradana Mektuplar'daki ilk şiirlerinde tutkular, istekler ve düşünceler açıkça görülür. Daha sonraki şiirlerinde fikir arayışları devam eder fakat üslubu düzelmeye, kelimeleri daha iyi seçmeye başlar. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asaf Halet Çelebi
B
Necati Cumalı
C
Bedri Rahmi Eyüboğlu
D
Behçet Necatigil
E
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 10

……………….. adı verilen hareket, adını 1955-1956 yıllarında Attila İlhan tarafından çıkarılan dergi­den alır, Garipçilerin görüşlerine karşı çıkmışlar, derin ve zengin mecazlı bir şiirin sa­vunuculuğunu yapmışlardır. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Maviciler
B
Yeniciler
C
II. Yeniciler
D
Hisarcılar
E
Yedi Meşaleciler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.