12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-3 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-3 (Test Çöz

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-3 (Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Yedi Meşalecilerin şiire en sadık şairidir. -Daha çok heceyle ve sade bir dille yazdığı şiirlerinde aşk, doğa,insan sevgisi gibi ko­nuları işler. -1940'tan sonra serbest şiirler yazmıştır. -Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak önemli yapıtlarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenan Hulusi
B
Cevdet Kudret Solok
C
Koray Sabri Esat Sivavuşgil
D
Ziya Osman Saba
E
Yaşar Nabi Nayır
Soru 2

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ahmet Kutsi Tecer'in yapıtlarından biri değildir?

A
Satılık Ev
B
Köşebaşı
C
Bir Pazar Günü
D
Fehim Bey ve Biz
E
Koçyiğit Köroğlu
Soru 3

Bu topluluğun sanatçıları başlangıçta Fransız sürrealistlerini örnek almıştır. Beş Hececiler'in canlandırdığı hece ölçüsünü kullanmaya de­vam ederler; ancak sanat anlayışı bakımından o gruba karşı çıkarlar. Görüşleri "canlılık, içtenlik, yenilik" düşüncesine dayanan bu topluluk herhangi bir düşünce okuluna bağlı olmadan duyduklarını içlerinden geldiği gibi anlatmaya çalıştı. Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedi Meşaleciler
B
I. Yeniciler
C
Servet-i Fünun
D
Fecr-i Âti
E
Milli Edebiyat
Soru 4

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Behçet Kemal Çağlar’ın "gezi" türündeki yapıtıdır?

A
Hür Mavilikte
B
Benden İçeri
C
Halkevleri
D
Çoban
E
Erciyesten
Soru 5

1901yılında Bayburt'ta doğan               sanatçımız, Erzurum, Sivas, Kayseri, Bursa, İstanbul'da değişik nedenlerle yaşamak zorunda kalmış, en son Ankara'ya yerleşmiş ve 1948 yılında orada ölmüştür. Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı şiirler okul kitaplarına geçmiştir. Kimi şiirleri bestelenip şarkı ve marş oldu. İstiklal Marşı seçimine de şiir göndermiştir. Başlangıçta aruz ölçüsünü kullanan sa­natçımız, daha sonra hece ölçüsü ve sade bir dil kullanarak yurt sevgisi, gurbet, aşk konu­larını işleyen şiirler yazmıştır. Şiirleri, ölümünden sonra bir kitapta toplanıp bir arada yayımlanmıştır. Bilinen en önemli şiiri Bingöl Çobanları'dır. Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Kutsi Tecer
B
Muammer Lütfü
C
Ömer Bedrettin Uşaklı
D
Can Yücel
E
Kemalettin Kamu
Soru 6

İlk şiiri arkadaşlarıyla çıkardıkları "Hep Gençlik" dergisinde yayımlanan       ……………………….., daha sonra "Türk Yurdu" ve "Hayat" dergilerinde yazmıştır. Ulus'ta yayınlanan kimi şiirlerinde "AnkaralI Âşık Ömer" adını kullanmıştır. "Görmeğe Geldim" adlı şiiriyle Atatürk'ün dikkatini çekmiş, "Onuncu Yıl" marşını yazmıştır. 1936 yılında Atatürk tarafından dil öğrenmesi için İngiltere'ye gönderilmiş, 1941 yılında Erzincan milletvekili olarak meclise girmiştir. Şiirleri biçim ve öz bakımından iki kaynaktan beslenir: Halk şiiri ve Atatürkçülük, şiirlerinin yanında oyunları ve incelemeleri, gezi yazıları, "Atatürk Denizinden Damlalar" adlı bir antolojisi vardır. Verilen bilgilere göre parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şair adlarından hangisinin yazılması gerekir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Behçet Kemal Çağlar
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet Emin Yurdakul
E
Attilâ İlhan
Soru 7

İlk şiirlerini aruzla ve Fecr-i Ati'nin etkisiyle ya­zan şair daha sonra Hecenin Beş Şairi’nden biri olarak anılır. Şiirlerine bireysel duygular egemendir. Melankoli ve karamsarlık hüzünle birleşerek şiirlerinin temasını oluşturur. Şairin önemi "Aruza Veda" şiiriyle Milli Edebiyat Hareketi'ne katılmasında, konuşulan Türkçeyle şiirler yazmasında aranmaktadır. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek
B
Halit Fahri Ozansoy
C
Yusuf Ziya Ortaç
D
Ahmet Muhip Dranas
E
Ziya Osman Saba
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde yer alan sa­natçıların tümü "Yedi Meşa!eciler"dendir?

A
Yaşar Nabi - Sabri Esat - Ziya Osman
B
Cemal Süreya - Edip Cansever - ilIhan Berk
C
Orhan Veli - Melih Cevdet - Oktay Rifat
D
Necip Fazıl - Asaf Halet - Ahmet Hama
E
Mehmet Çınarlı - ilhan Geçer - BÜIST Bakiler
Soru 9

"Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana Ben o sözlerle gönül vermeliyim sevgilime" Bu mısralarıyla dile bakış açısını da vurgulayan sanatçı, "Beş Hececiler" grubunun en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde çoğunlukla aşk, mem­leket, düşünce temalarını işler. İlk şiirleri aruz­ladır. Gerçek kişiliğini heceyle yazdığı şiirlerinde göstermiştir. Yepyeni görüşler geti­ren ünlü "Sanat" şiiri memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisidir. Halk şiirine açık bir tutumla yazmıştır. Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Suda Halkalar, Çoban Çeşmesi, bir Ömür Böyle Geçti önemli yapıtlarındandır. Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Ziya Ortaç
B
Orhan Seyfi Orhon
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Enis Behiç Koryürek
E
Halit Fahri Ozansoy
Soru 10

Aşk, ölüm, ıstırap konularını işleyen sanatçı, daha sonra Faruk Nafiz'in açtığı yolda; fakat ondan ayrı bir memleket şiirleri tarzına yönelmiştir. Kimisi bir ülküye bağlı, kimisi resmi baynam manzumesi, kimisi de Anadolu'nun eski efsanelerine değinen bu şiirler, onun asıl kişiliğini gösterir. Şiirleri, az mecazlı, aydınlık beyaz üslubuyla dikkati çeker. "Şiirleri" tek şiir kitabıdır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev adlı konusunu köy ve şehir folklorundan almış ve kimisi de orta oyunu taktiği kullanılmış çok değerli tiyatro eserleri de vardır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek
B
Ahmet Kutsi Tecer
C
Ahmet Muhip Dıranas
D
Arif Nihat Asya
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.