12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Edebiyat dersi Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-4 (Test Çöz

Tebrikler - 12. Sınıf Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Testleri-4 (Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişiliği az çok Ahmet Haşim'e benzeyen sa­natçı, sürekli bir hoşnutsuzluk, elem, üzüntü havası içinde yaşamıştır. Hayatını ve bütün değerini koyarak çalıştığı, bambaşka üslupla kurduğu şiirleri vardır. Onun yeniliği biçim hatta içerik özelliklerinden çok başkalarına benze­meyen dünyasında ve söyleyişindedir. Ana dili bütün saflığı, konuşma canlılığı ve duygulu sıcaklığı ile yazan sanatçının "Güzel Türkçe"yi şiirinin baş meselesi olarak aldığı görülür. Şiirlerinin çoğunda kendini anlatan şair Otuz Beş Yaş şiirinde bu kuruntularını, iç sıkıntılarını, korku ve özleyişlerini iyice hissettirir. Ölüm te­ması sanatçının bütün şiirlerine yayılmıştır. Şiirleri Ömrümde Sükut, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel ve Sonrası adlı kitaplarda toplanmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya
B
Cahit Sıtkı Tarancı
C
Fazıl Hüsnü Dağlarca
D
Ahmet Muhip Dranas
E
Selahattin Batu
Soru 2

Necip Fazıl Kısakürek'e ait aşağıdaki yapıt­lardan hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A
Tohum
B
Aynadaki Yalan
C
Para
D
Künye
E
Satırbaşı
Soru 3

………………………….Mayakovski'den etkilenen Nazım Hikmet'in 1930'lu yıllarda temsil ettiği ve Türk edebiyatına getirdiği şiir anlayışıdır. Sanatçı Rusya'da öğrenim gördüğü yıllarda tanıdığı Mayakovski'den etkilendiği için sanatta      , akımına uygun şiirler yazmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Serbest şiir - Fütürizm
B
Toplumsal gerçekçi şiir - Dadaizm
C
I. Yeni - Natüralizm
D
Maviciler – Romantizm
E
Mistisizm - Empresyonizm
Soru 4

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait değildir?

A
Otuz Beş Yaş
B
Ömrümde Sükut
C
Kaldırımlar
D
Sonrası
E
Düşten Güzel
Soru 5

……………… İstanbul Erkek Muallim Mektebi son sınıf öğrencisiyken Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla Ankara'ya geçti. Savaşın bitiminde İstanbul'a giderek sınavlara girip diploma aldı. Anadolu Ajansı temsilcisi olarak gönderildiği Paris'te de siyasal bilgiler öğrenimi yaptı. Rize ve Erzurum milletvekilliği yaptı. Şiire Mütareke döneminde başlamış, Kurtuluş Savaşı yılların­da yazdığı şiirleriyle ünlenmiştir. Hakimiyet-i Milliye, Yenigün gazetelerinde de yazıları yayımlandı. Lirik, aşkı ve yalnızlığı konu aldığı ya da yurtseverlik temini işlediği şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Gurbet, Güz önemli şiirleridir. Şiirleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ömer Defne
B
Behçet Kemal Çağlar
C
Ahmet Kutsi
D
Kemalettin Kamu
E
Orhan Veli
Soru 6

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Behçet Kemal Çağlar’ın "gezi" türündeki yapıtıdır?

A
Hür Mavilikte
B
Benden İçeri
C
Çoban
D
Kopan Çığ
E
Erciyesten
Soru 7

Anraka Muallim Mektebini, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi.          Ankara Devlet  Konservatuvarı müdürüyken ırkçılık Turancılık  suçlamasıyla tutuklandıysa da yargılamada aklandı. Londra Üniversitesi'nde Türkçe okutmanlığı da yaptı. Aruzla yazdığı ilk şiirler Kastamonu Açıkgöz gazetesinde yayımlandı Balıkesir'de Çağlayan dergisini çıkarmış özellik heceyi benimsediği halk edebiyatı ge­leneğine dayalı şiirleriyle tanınmıştır Günümüzde edebiyat tarihine ilişkin araştırma­ları, özellikle eski ürünlerin açıklamalar, notlarla yeni basımlarının gerçekleştirildiği çalışmala­rıyla bilinir. İngilizce çevirileriyle birlikte yayım­ladığı beş şiiri dışında şiirleri kitaplaşmada  Dede Korkut, Kabusname, Katip Çelebi, Eşkali Zaman önemli yapıtlarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fethi Giray
B
Orhan Şaik Gökyay
C
Ömer Defne
D
Nurullah Ataç
E
Ahmet Haşim
Soru 8

Hırçınlığını polemiklerine, derinliğini piyes ve öykülerine koyan sanatçının asıl büyük gücünü şiirlerinde aramak gerekir. Çünkü sanatçı şiiri "sanatların sultam" saymıştır. His ve fikir şiirlerinin başlıca iki önemli unsurudur. İlk şiirlerinde Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlandığı, bunlara Batılı, modern bir özellik kazandırdığı, sonraları mistik, dinsel duyuşlarda karar kıldığı görülür. Heceyi us­talıkla kullanan sanatçı şiirlerini sağlam bir tek­nikle, etkileyici bir güçle dile getirir. Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi adlı şiir kitapları vardır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Kutsi Tecer
B
Cahit Sıtkı Tarancı
C
Arif Nihat Asya
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
Selahattin Batu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.