13 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

13 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Park yasağını
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
Soru 2

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Dönel kavşak yaklaşımını
B
Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
C
Yolun iki şeride ayrıldığını
D
İleri ve sağa mecburî yönü
Soru 3

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 4

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
Soru 5

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kansızlık
B
Koma
C
Şok
D
Bayılma
Soru 6

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A
Çevreyi rahatsız etmemeye
B
Hız sınırlamasına
C
Trafik yasaklarına
D
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 7

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Kazaların önlenmesi
D
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A
Kontak anahtarı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Hava yastığı ikaz ışığı
D
Kilometre saati
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A
Böbrek
B
Pankreas
C
Akciğer
D
Mide
Soru 10

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

A
2 ------------ 1
B
5 ------------ 4
C
7 ------------ 6
D
3 ------------ 2
Soru 11

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Kavşağa
B
Demir yoluna
C
Tali yola
D
Köprüye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A
Marş motoru
B
Amortisör
C
Alternatör
D
Şaft
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

A
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
B
Motora ilk hareketi vermek
C
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
D
Motorun durmasını sağlamak
Soru 14

Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

A
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
B
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
C
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
D
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
Soru 15

Motorda hava filtresinin görevi nedir?

A
Yağı temizlemek
B
Yakıtı temizlemek
C
Havayı temizlemek
D
Suyu temizlemek
Soru 16

Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A
Antifriz
B
Hava filtresi
C
Termostat
D
Kızdırma bujisi
Soru 17

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
C
Şehirler arasındaki trafik kazaları
D
Trafikteki görevli sayısı
Soru 18

Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

A
Aktarma organları
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 19

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Aşırı tepki
D
Sabır
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A
Hız kurallarına uyulması
B
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
C
Diğer sürücülerin korkutulması
D
Yayalara su sıçratılması
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

A
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
B
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
C
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
D
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
Soru 22

B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs
Soru 23

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

A
Aks
B
Krank mili
C
Piston
D
Supap
Soru 27

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Hızını azaltması
B
Duraklama yapmaktan kaçınması
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesini artırması
Soru 28

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A
Banket
B
Ayırıcı
C
Ada
D
Şerit
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

A
Endüksiyon bobini
B
Buji
C
Akü
D
Distribütör
Soru 30

Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

A
Marş motoru arızalıdır.
B
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
C
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
D
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A
Öksürmesi engellenir.
B
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
C
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
D
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
Soru 32

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

A
Felç
B
Kriz
C
Koma
D
Bayılma
Soru 33

Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B
Yaralının isteğine göre değişir.
C
Yaralının yarasına göre değişir.
D
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
Soru 34

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
B
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
C
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
D
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
Soru 35

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A
Empati
B
Beden dili
C
Tahammül
D
Konuşma üslubu
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

A
Karbüratör
B
Endüksiyon bobini
C
Marş motoru
D
Sigorta
Soru 37

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
B
Batı-Doğu
C
Kuzey-Güney
D
Kuzeybatı-Güneydoğu
Soru 38

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C
Her iki aracın yüklü olması
D
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
Soru 40

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını azaltması
B
Durup, kavşağı kontrol etmesi
C
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
D
Sabit hızla seyretmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.