14 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

14 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 14 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

A
Yakıt filtresi
B
Hava filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

A
Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
B
Araçların bakım ve onarımını önemsemek
C
Yolları ve kaldırımları onarmak
D
Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
Soru 3

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 4

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Benzinin bitmesi
B
Lastik hava basıncının düşmesi
C
Fren balatalarının aşınması
D
Akünün boşalması
Soru 5

Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A
1 - 2 - 3
B
3 - 2 - 1
C
3 - 1 - 2
D
2 - 3 - 1
Soru 6

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A
6 ay
B
5 yıl
C
1 yıl
D
2 yıl
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

A
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
B
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
C
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
D
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
Soru 8

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 10

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A
Aks
B
Vites kutusu
C
Şaft
D
Kavrama
Soru 11

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 12

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
B
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
C
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
D
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
Soru 13

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 14

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
B
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
C
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
D
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
Soru 16

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

A
Benzin
B
Hava
C
Motorin
D
Karışım
Soru 17

Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
Soru 18

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yayanın geçmesini beklemesi
B
Yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi
C
Yaya geçidine uygun mesafede durması
D
Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
Soru 19

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

A
El freninin çekilmiş olduğunu
B
Cam rezistansının çalıştığını
C
Uzun farların yandığını
D
Kısa farların yandığını
Soru 20

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solunumun güç olması
B
Vücutta morarma olması
C
Nabız atımlarının olmaması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 21

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Takip mesafesinin azaltılması
B
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru 22

Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fan motoru
B
Su pompası
C
Vantilatör kayışı
D
Marş motoru
Soru 23

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Motorin
B
Antifriz
C
Benzin
D
Asitli su
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

A
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki oksijen oranının artması
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 25

Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Korna çalıp yayayı durdurmalı
B
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C
Geçiş hakkını yayaya vermeli
D
Yayanın yola girmesini önlemeli
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
İlaçla tedavi etmek
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 27

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A
15
B
20
C
5
D
10
Soru 28

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A
Kasko sigortasının önemini
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Ülke ekonomisini
Soru 29

2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?

A
Trafik kazaları önlenebilir.
B
Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır
C
Trafik kazanları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir.
D
Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir.
Soru 30

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A
Solunum zorluğu çeken
B
Birinci derece yanığı olan
C
Ölmüş olan
D
Ayağında çıkık olan
Soru 31

Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Kusturma
B
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
C
Bol su içirme
D
Sarımsaklı yoğurt yedirme
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A
Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
B
Bilinç kontrolünün yapılması
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
Soru 33

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Koma
D
Şok
Soru 34

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A
Kalbi durduğunda
B
Kanaması olduğunda
C
Kan şekeri düştüğünde
D
Tam tıkanma yaşadığında
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

A
Yağ filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Polen filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

A
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek
B
Yolu trafiğe açmak
C
Yolu trafiğe kapatmak
D
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 37

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa ve uzun far göstergeleri
B
Dörtlü flaşör göstergesi
C
Cam rezistansı göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 38

Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
2872 Sayılı Çevre Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Türk Ceza Kanunu
D
Karayolları Trafik Kanunu
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A
Direksiyon sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
B
Motorun iyi soğutulamaması
C
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Motorun zor çalışması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.