14 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 14 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

A
Kazazede kalp atımı normal mi?
B
Kazazede nefes alabiliyor mu?
C
Kazazede nabız sayısı normal mi?
D
Kazazede de kızarıklık var mı?
Soru 2

I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

A
I - II - III
B
II - III
C
I - II
D
I - III
Soru 3

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
90
B
80
C
70
D
50
Soru 4

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
B
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
C
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
Soru 5

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
B
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
D
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Soru 6

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
C
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
D
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
B
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Soru 9

İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A
Makasın
B
Kâğıt mendilin
C
Steril gazlı bezin
D
Çengelli iğnenin
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

A
Distribütör
B
Krank mili
C
Piston
D
Rot
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 12

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
B
Uzağı gösteren lambaları yakması
C
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
D
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
Soru 13

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A
Kompresör
B
Vantilatör
C
Hararet müşiri
D
Radyatör
Soru 14

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

A
Saldırganlık
B
Tahammülsüzlük
C
Feragat ve fedakârlık
D
Sabırsızlık
Soru 15

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
B
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
C
Şehir içinde ve dışında mecburi
D
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A
Kaval kemiği
B
Pazı kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 17

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
C
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
D
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
Soru 18

Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Bol su içirme
B
Sarımsaklı yoğurt yedirme
C
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
D
Kusturma
Soru 19

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
B
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
C
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
D
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru 20

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A
Yavaşlama uyarı çizgileri
B
Yaya geçidi
C
Taralı alana girilmez
D
Bisiklet yolu
Soru 21

Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

A
Lastik basınç sensörü
B
Patinaj zinciri
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Çekme halatı
Soru 22

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Motorlu taşıt giremez.
B
Yaya giremez.
C
At arabası giremez.
D
Bisiklet giremez.
Soru 23

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Soru 24

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Akünün boşalması
B
Yağın azalması
C
Marş motorunun arızalanması
D
Fren hidroliğinin bitmesi
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

A
Doğru yapılmış far ayarı
B
Alaşımlı jant
C
Motor yağı kalitesi
D
Delinmiş egzoz susturucusu
Soru 26

Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bujiler arızalıdır.
B
Endüksiyon bobini arızalıdır.
C
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
D
Alternatör arızalıdır.
Soru 27

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
B
Araç donanımını tamamlamak
C
Araç muayenelerinde göstermek
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 28

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Olay yerini değerlendirmenin
D
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

A
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
B
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
C
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
D
Eklem bağlarının kopması
Soru 30

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Öndeki aracı geçmemesi
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
C
Aracının hızını artırması
D
Aracının hızını azaltması
Soru 31

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A
II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
I, II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 32

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Yalnız I
B
I - II
C
I - II - III
D
II - III
Soru 33

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A
Öfke
B
Engellenme
C
Bastırma
D
Empati
Soru 34

Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A
Jikle devresinde
B
Aküde
C
Rölanti devresinde
D
Bujilerde
Soru 35

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A
Yara
B
Tıkanma
C
Koma
D
Şok
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

A
Fren balatalarının ıslanması
B
Lastik hava basıncının düşük olması
C
Motorun hararet yapması
D
Lastik hava basıncının fazla olması
Soru 37

Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minibüs
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
D
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
C
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru 40

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.