14 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 14 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
C
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
D
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
Soru 2

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
B
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
C
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
D
Şehir içinde ve dışında mecburi
Soru 3

Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Sarımsaklı yoğurt yedirme
B
Kusturma
C
Bol su içirme
D
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
Soru 4

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Olay yerini değerlendirmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
Soru 5

Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bujiler arızalıdır.
B
Endüksiyon bobini arızalıdır.
C
Alternatör arızalıdır.
D
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
Soru 6

I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

A
I - II - III
B
I - III
C
I - II
D
II - III
Soru 7

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 8

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
B
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
C
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
D
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

A
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
Soru 10

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Trafik denetimlerinde göstermek
D
Araç donanımını tamamlamak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

A
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
B
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
C
Eklem bağlarının kopması
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
Soru 12

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A
Empati
B
Engellenme
C
Öfke
D
Bastırma
Soru 13

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A
Radyatör
B
Hararet müşiri
C
Kompresör
D
Vantilatör
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 15

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Yağın azalması
B
Fren hidroliğinin bitmesi
C
Marş motorunun arızalanması
D
Akünün boşalması
Soru 16

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

A
Sabırsızlık
B
Feragat ve fedakârlık
C
Tahammülsüzlük
D
Saldırganlık
Soru 17

Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A
Jikle devresinde
B
Bujilerde
C
Rölanti devresinde
D
Aküde
Soru 18

Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

A
Lastik basınç sensörü
B
Çekme halatı
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Patinaj zinciri
Soru 19

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
I - II
B
II - III
C
I - II - III
D
Yalnız I
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

A
Motorun hararet yapması
B
Lastik hava basıncının fazla olması
C
Lastik hava basıncının düşük olması
D
Fren balatalarının ıslanması
Soru 21

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Aracının hızını artırması
B
Aracının hızını azaltması
C
Öndeki aracı geçmemesi
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
B
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
C
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
D
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A
Kaburga kemiği
B
Kaval kemiği
C
Pazı kemiği
D
Uyluk kemiği
Soru 24

İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A
Makasın
B
Çengelli iğnenin
C
Kâğıt mendilin
D
Steril gazlı bezin
Soru 25

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A
I, III ve IV.
B
I, II, III ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
D
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

A
Kazazede nabız sayısı normal mi?
B
Kazazede kalp atımı normal mi?
C
Kazazede de kızarıklık var mı?
D
Kazazede nefes alabiliyor mu?
Soru 28

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
90
B
80
C
50
D
70
Soru 29

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 30

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
B
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
C
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
D
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
Soru 31

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A
Taralı alana girilmez
B
Bisiklet yolu
C
Yavaşlama uyarı çizgileri
D
Yaya geçidi
Soru 32

Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Minibüs
Soru 33

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
At arabası giremez.
B
Yaya giremez.
C
Motorlu taşıt giremez.
D
Bisiklet giremez.
Soru 34

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
B
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
C
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
D
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Soru 35

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A
Tıkanma
B
Yara
C
Şok
D
Koma
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

A
Distribütör
B
Krank mili
C
Rot
D
Piston
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

A
Alaşımlı jant
B
Delinmiş egzoz susturucusu
C
Doğru yapılmış far ayarı
D
Motor yağı kalitesi
Soru 39

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
B
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
C
Uzağı gösteren lambaları yakması
D
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
Soru 40

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
B
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.