15 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

15 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 15 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
B
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
C
Oturtularak atelle tespit edilir.
D
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Soru 2

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A
Yavaş nabız
B
Yüzeysel solunum
C
Görmede netlik
D
Tokluk hissi
Soru 3

Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radyatördeki suyu kartere göndermek
B
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
C
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
Soru 4

Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel
B
Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft
C
Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks
D
Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks
Soru 5

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

A
Kısmi tıkanma
B
Tam tıkanma
C
Solunum durması
D
Damar tıkanması
Soru 6

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

A
Araç yakıtının azalması
B
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
D
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
Soru 7

Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

A
Eğimli yol kesimlerinde
B
Dönemeçlerde
C
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
D
Geçiş yolları üzerinde
Soru 8

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Aracın geri gelmekte olduğunu
B
Aracın sağa döneceğini
C
Aracın sola döneceğini
D
Araçta frenleme yapıldığını
Soru 9

“D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A
Lâstik tekerlekli traktör
B
Minibüs
C
Motosiklet
D
Atv
Soru 10

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

A
Ayak tabanına
B
Omurgasına
C
Omuzuna
D
Karın boşluğuna
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A
Araç bakım kartı
B
Nüfus hüviyet cüzdanı
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 12

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

A
Kalp çalıştığında
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
Soru 13

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
F
B
A2
C
E
D
G
Soru 14

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 15

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A
En sağ şeritte
B
Bankette
C
Orta şeritte
D
En sol şeritte
Soru 16

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Motoru durdurmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 17

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
B
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
C
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
D
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
Soru 18

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 19

Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

A
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
C
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
D
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
Soru 20

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
90
B
110
C
100
D
130
Soru 21

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

A
Direksiyon sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

A
Rot başlarının
B
Krank milinin
C
Pistonların
D
Vites kutusunun
Soru 23

Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A
1. derece yanığı olan
B
Kaburga kırığı olan
C
Omurga kırığı olan
D
Kolunda yara ve kırık olan
Soru 24

Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

A
Kaza zamanının
B
Yaralıların kimliklerinin
C
Yaralıların sayısı ve durumlarının
D
Açık ve net adresin
Soru 25

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Su kaybı
B
Beslenme yetersizliği
C
Oksijensizlik
D
Karbonmonoksit eksikliği
Soru 26

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A
Dizel motor
B
Marş motoru
C
Buhar makinesi
D
Benzinli motor
Soru 27

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 28

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması
B
Korna çalıp yayayı uyarması
C
Geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Geçiş hakkını yayaya vermesi
Soru 29

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Çevre kirliliğinin artması
C
Sürüş konforunun azalması
D
Aracın daha az yakıt tüketmesi
Soru 30

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Koma
D
Şok
Soru 31

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Solunum ve nabız kontrolü
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 32

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Tescil belgesi değiştirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sigorta süresi bittiğinde
Soru 33

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
Soru 34

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

A
15
B
35
C
50
D
40
Soru 35

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

A
İtfaiye aracı
B
İş makinesi
C
Ambulans
D
Polis aracı
Soru 36

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A
Minibüs
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Kamyon
Soru 37

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A
Kan şekeri düştüğünde
B
Tam tıkanma yaşadığında
C
Kalbi durduğunda
D
Kanaması olduğunda
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 39

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silecek lastiklerinin eskimesi
B
Cam suyu seviyesinin azalması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Havanın serin olması
Soru 40

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
B
Toplardamar kanamaları
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Bacak bölgesi kanamaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.