16 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

16 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 16 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A
25
B
30
C
15
D
20
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 3

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Hızını azaltmalı
B
Öndeki aracı geçmeli
C
En sol şeritten gitmeli
D
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
Soru 4

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A
Römorkun farlarının yakılması
B
Römorka yük konulması
C
Römorkun üzerine branda çekilmesi
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru 5

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Araç lastiği
D
Fren hidroliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

A
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
D
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Soru 7

I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

A
I - II
B
Yalnız I
C
I - II - III - IV
D
II - III - IV
Soru 8

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 9

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A
Bacak kemiği kırılması
B
Solunum yolu tıkanması
C
Delici göğüs yaralanması
D
Kalp durması
Soru 10

Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

A
2 Numaralı şerit
B
Banketler
C
1 Numaralı şerit
D
Orta Şerit
Soru 11

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

A
II ve III.
B
I, II ve III.
C
Yalnız I
D
I ve III.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
B
Empati kurmaktan kaçınmak
C
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
D
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Soru 13

Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Triger kayışının kopması veya sıyırması
B
Vantilatör kayışının kopması
C
Rölanti ayarının bozulması
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 14

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Çıkık
B
Yanık
C
Kırık
D
Donuk
Soru 15

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A
Arka camın önünde
B
Sürücünün hemen yanında
C
Arka bagajda
D
Torpido gözünde
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

A
Radyatör
B
Vantilatör
C
Termostat
D
Hararet göstergesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
Soru 18

Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

A
Sağ bankette durulamayacağını
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
Soru 19

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A
Kasko sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Servis bakımlarının
Soru 20

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
B
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
B
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
C
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 22

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız III
D
I, II ve III.
Soru 23

Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Ana yol Tali yol
B
İki yönlü kara yolu Tek yönlü kara yolu
C
Bölünmüş kara yolu Bağlantı yolu
D
Bağlantı yolu Tali yol
Soru 24

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 25

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Motor parçalarının zarar görmesine
B
Lastik hava basınçlarının düşmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A
Kaburga kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaval kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 27

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A
Omurga kırığı olan
B
Şoka girmiş olan
C
Kol kemiği kırık olan
D
Kalça kemiği kırık olan
Soru 28

Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

A
30
B
40
C
50
D
60
Soru 29

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Aracın hızının artırılması
B
Geçiş hakkı kuralına uyulması
C
Şerit değiştirilmesi
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 30

Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

A
Bujiye giden akımı yükseltmek
B
Elektrik devresini açıp kapatmak
C
Aküyü şarj etmek
D
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
Soru 31

Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
B
Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu
C
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
D
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

A
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
B
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
C
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
D
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
Soru 33

Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
Soru 34

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

A
Göğüs
B
Kalça
C
Omuz
D
El
Soru 35

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
Sinyal lambası ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 36

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

A
Kontak anahtarı
B
Buji
C
Flaşör
D
Distribütör
Soru 37

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Traktör
D
Kamyonet
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

A
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
B
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
C
Derinin kuru ve ağrılı olması
D
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

A
Üşüme
B
Bayılma
C
Koma
D
Terleme
Soru 40

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A
Kabalık
B
Sorumluluk
C
Hırçınlık
D
Bencillik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.