16 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

16 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 16 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
Traktör
B
Yaya
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 2

Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 3

Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

A
D
B
G
C
B
D
C
Soru 4

Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

A
Büyüklere uygulandığı gibi
B
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
C
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
D
Bebeğin sırtına vurarak
Soru 5

1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

A
2 - 1 - 3 - 4
B
3 - 4 - 1 - 2
C
2 - 3 - 1 - 4
D
1 - 2 - 3 - 4
Soru 6

Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

A
Hizasında
B
Üzerinde
C
Altında
D
Ortasında
Soru 7

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
İş makinesi, otomobile
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Otomobil, iş makinesine
Soru 8

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A
Yüzünün sararmasından
B
Vücut sıcaklığının azalmasından
C
Göğüs kafesinin yükselmesinden
D
Nabız sayısının azalmasından
Soru 9

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 10

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A
Sistem
B
Doku
C
Gövde
D
Hücre
Soru 11

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 12

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A
15
B
20
C
30
D
25
Soru 13

Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A
Emniyet Genel Müdürlüğünün
B
İl Trafik Komisyonunun
C
Karayolları Genel Müdürlüğünün
D
Trafik Hizmetleri Başkanlığının
Soru 14

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Karterde yağın kalmaması
D
Radyatörde antifrizin olmaması
Soru 15

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A
Sinyal lambası ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Kısa farlar ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A
Düzensiz nabız atışı
B
Kansızlık
C
Bilinç kaybı
D
Baş dönmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
C
Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 18

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burkulma
B
Şok
C
Kalp durması
D
Kulak çınlaması
Soru 19

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
B
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Soru 20

Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
Soru 21

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Ambulansın ana yolda olması
B
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 22

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 23

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A
Yazılı, sözlü ve hareketli
B
Şifreli ve gizli
C
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A
Koltuk ayarları
B
Yakıt seviyesi
C
Ayna ayarları
D
Araç lastikleri
Soru 25

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 26

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Akünün boşalması
B
Benzinin bitmesi
C
Fren balatalarının aşınması
D
Lastik hava basıncının düşmesi
Soru 27

Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

A
Motor yağ eksiltir.
B
Yakıt sarfiyatını artırır.
C
Motorun gücü artar.
D
Yakıt sarfiyatını azaltır.
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

A
Aracın arıza yapması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
C
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

A
Vites kutusu
B
Direksiyon
C
Helezon yaylar
D
Şaft
Soru 30

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Gevşek şev
B
Yandan rüzgâr
C
Dönel kavşak
D
Gizli buzlanma
Soru 31

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

A
Az yakıtlı
B
Zengin
C
Fakir
D
Normal
Soru 32

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A
Karayolları Genel Müdürlüğüne
B
Emniyet Genel Müdürlüğüne
C
İçişleri Bakanlığına
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru 33

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

A
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
B
Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C
Sadece öğrenci indirip bindirirken
D
Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
Soru 34

Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

A
Kurşunsuz benzin
B
Gaz yağı
C
Alkol
D
Süper benzin
Soru 35

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A
Duyuru
B
Gürültü
C
Ses
D
Konuşma
Soru 36

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A
60
B
30
C
50
D
40
Soru 37

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Kuzey
B
Güney
C
Doğu
D
Batı
Soru 38

"Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

A
Öfke
B
Psikolojik etki
C
Saygı
D
Diğergamlık
Soru 39

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B
Diğer şeride geçilemeyeceği
C
Öndeki aracın geçilebileceği
D
İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A
Aynaların ayarlanması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Klimanın açılması
D
Koltuğun ayarlanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.