16 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

16 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 16 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A
İçişleri Bakanlığına
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
Karayolları Genel Müdürlüğüne
D
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Soru 2

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
B
Ambulansın ana yolda olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

A
Direksiyon
B
Vites kutusu
C
Helezon yaylar
D
Şaft
Soru 4

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

A
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
B
Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C
Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
D
Sadece öğrenci indirip bindirirken
Soru 5

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Doğu
B
Kuzey
C
Güney
D
Batı
Soru 6

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A
Göğüs kafesinin yükselmesinden
B
Yüzünün sararmasından
C
Nabız sayısının azalmasından
D
Vücut sıcaklığının azalmasından
Soru 7

Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 8

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A
Konuşma
B
Ses
C
Gürültü
D
Duyuru
Soru 9

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Benzinin bitmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Akünün boşalması
D
Lastik hava basıncının düşmesi
Soru 10

Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

A
Ortasında
B
Altında
C
Üzerinde
D
Hizasında
Soru 11

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Soru 12

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
Yaya
B
Traktör
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 13

"Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

A
Psikolojik etki
B
Diğergamlık
C
Saygı
D
Öfke
Soru 14

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A
Yazılı, sözlü ve hareketli
B
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C
Şifreli ve gizli
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 15

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A
Gövde
B
Sistem
C
Doku
D
Hücre
Soru 16

1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

A
2 - 3 - 1 - 4
B
2 - 1 - 3 - 4
C
1 - 2 - 3 - 4
D
3 - 4 - 1 - 2
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A
Klimanın açılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Emniyet kemerinin takılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

A
Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
B
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C
Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek
D
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A
Araç lastikleri
B
Koltuk ayarları
C
Yakıt seviyesi
D
Ayna ayarları
Soru 20

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A
30
B
60
C
50
D
40
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A
Kansızlık
B
Baş dönmesi
C
Düzensiz nabız atışı
D
Bilinç kaybı
Soru 22

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
İş makinesi, otomobile
B
Otomobil, iş makinesine
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 23

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

A
Az yakıtlı
B
Normal
C
Fakir
D
Zengin
Soru 24

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 25

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Karterde yağın kalmaması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Depodaki yakıtın azalması
Soru 26

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Gevşek şev
B
Yandan rüzgâr
C
Dönel kavşak
D
Gizli buzlanma
Soru 27

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
C
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
D
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Soru 28

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 29

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 30

Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

A
Büyüklere uygulandığı gibi
B
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
C
Bebeğin sırtına vurarak
D
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
Soru 31

Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A
Karayolları Genel Müdürlüğünün
B
Trafik Hizmetleri Başkanlığının
C
Emniyet Genel Müdürlüğünün
D
İl Trafik Komisyonunun
Soru 32

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A
20
B
30
C
15
D
25
Soru 33

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Sinyal lambası ikaz ışığı
C
Kısa farlar ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 34

Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

A
Motorun gücü artar.
B
Motor yağ eksiltir.
C
Yakıt sarfiyatını artırır.
D
Yakıt sarfiyatını azaltır.
Soru 35

Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

A
Kurşunsuz benzin
B
Süper benzin
C
Alkol
D
Gaz yağı
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

A
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B
Aracın arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 37

Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
Soru 38

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Öndeki aracın geçilebileceği
B
Diğer şeride geçilemeyeceği
C
İki yönlü kara yolu olduğu
D
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
Soru 39

Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

A
D
B
C
C
B
D
G
Soru 40

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şok
B
Kulak çınlaması
C
Burkulma
D
Kalp durması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.