17 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

17 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 17 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A
16 – 24
B
12 - 20
C
10 - 18
D
14 - 22
Soru 2

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 3

Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

A
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
B
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
C
Arka arkaya marş yapılır.
D
Depoya benzin ilave edilir.
Soru 4

Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Geniş kavisle dönmesi
B
Dar kavisle dönmesi
C
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
D
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 6

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 8

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

A
Tüvtürk muayene raporuna
B
Araç tescil belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 9

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Alt-çene pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Koma pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 10

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşısındaki kişiyi suçlaması
B
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
C
Karşısındaki kişiye saygı duyması
D
Empati kurmaktan kaçınması
Soru 11

Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

A
Yeşil
B
Kırmızı
C
Sarı
D
Siyah
Soru 12

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A
Marş motorunda
B
Alternatörde
C
Fan motorunda
D
Far ampullerinde
Soru 13

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
C
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
D
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
Soru 14

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B
Dar bir kavisle dönmeleri
C
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D
Hızlarını azaltmaları
Soru 15

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
Hızı fazla olan araç
B
2 nolu araç
C
1 nolu araç
D
Hızı az olan araç
Soru 16

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A
Fren hidroliği ile yıkamak
B
Bol su ile yıkamak
C
Tiner ile yıkamak
D
Antifriz ile yıkamak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
C
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

A
110
B
120
C
90
D
100
Soru 19

Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A
200
B
100
C
150
D
250
Soru 20

"Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?

A
Yardımlaşma
B
Hoşgörü
C
İletişim
D
Sorumluluk
Soru 21

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş yolu
D
Geçiş kolaylığı
Soru 22

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 23

Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

A
Soğutma suyuna
B
Hidrolik yağına
C
Motorine
D
Yağlama yağına
Soru 24

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
B
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
D
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
Soru 25

Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A
Solunum sistemi
B
Sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
İskelet sistemi
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A
Sol sinyal lambalarının yakılması
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Ani olarak gaz verilmesi
Soru 27

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A
Baş geride yarı oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Dik oturuş
D
Yan yatış
Soru 28

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B
Trafik kurallarına riayet edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 29

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

A
Kaburga kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 30

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A
Kırmızı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D
Sarı ışıkta
Soru 31

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A
Sindirim sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Boşaltım sistemini
D
Hareket sistemini
Soru 32

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
20
B
5
C
30
D
50
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
B
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
C
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
D
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
Soru 34

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A
Park yeri
B
Durak
C
Otopark
D
Garaj
Soru 35

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Sis lambalarının yandığını
B
Lastik basıncının düşük olduğunu
C
El freninin çekili olduğunu
D
Fren balatalarının bittiğini
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A
Omurilik
B
Akciğerler
C
Pankreas
D
Böbrekler
Soru 37

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 38

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A
Sağa dönmeyi
B
U dönüşü yapmayı
C
Park etmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.