17 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

17 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 17 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

A
100
B
90
C
120
D
110
Soru 2

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Koma pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Alt-çene pozisyonu
Soru 3

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A
Antifriz ile yıkamak
B
Tiner ile yıkamak
C
Bol su ile yıkamak
D
Fren hidroliği ile yıkamak
Soru 4

Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

A
Yağlama yağına
B
Soğutma suyuna
C
Hidrolik yağına
D
Motorine
Soru 5

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A
Hareket sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Boşaltım sistemini
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
Soru 7

Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

A
Depoya benzin ilave edilir.
B
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
C
Arka arkaya marş yapılır.
D
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
Soru 8

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A
Otopark
B
Park yeri
C
Durak
D
Garaj
Soru 9

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
B
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
Soru 10

Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
B
Dar kavisle dönmesi
C
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
D
Geniş kavisle dönmesi
Soru 11

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A
Geçiş yolu
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Geçiş kolaylığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Sol sinyal lambalarının yakılması
Soru 13

Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A
İskelet sistemi
B
Solunum sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 14

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B
Dar bir kavisle dönmeleri
C
Hızlarını azaltmaları
D
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Soru 15

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
50
B
5
C
30
D
20
Soru 16

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

A
Sürücü belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Tüvtürk muayene raporuna
Soru 17

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Sis lambalarının yandığını
B
El freninin çekili olduğunu
C
Fren balatalarının bittiğini
D
Lastik basıncının düşük olduğunu
Soru 18

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 19

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
C
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
D
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

A
Köprücük kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kürek kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

A
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
B
Bujilerin yeni olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 22

Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

A
Yeşil
B
Kırmızı
C
Sarı
D
Siyah
Soru 23

Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A
100
B
200
C
150
D
250
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
B
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
C
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
D
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Soru 25

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A
Omurilik
B
Akciğerler
C
Pankreas
D
Böbrekler
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
B
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
C
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
D
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
B
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
C
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru 29

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 30

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A
14 - 22
B
16 – 24
C
12 - 20
D
10 - 18
Soru 31

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A
Park etmeyi
B
Sağa dönmeyi
C
Sola dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 32

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A
Baş geride yarı oturuş
B
Yan yatış
C
Dik oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 33

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A
Far ampullerinde
B
Marş motorunda
C
Fan motorunda
D
Alternatörde
Soru 34

"Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?

A
Yardımlaşma
B
İletişim
C
Sorumluluk
D
Hoşgörü
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
C
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 36

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
Trafik kurallarına riayet edilmesi
Soru 37

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
1 nolu araç
B
Hızı az olan araç
C
Hızı fazla olan araç
D
2 nolu araç
Soru 38

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empati kurmaktan kaçınması
B
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
C
Karşısındaki kişiye saygı duyması
D
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Soru 39

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A
Sarı ışıkta
B
Kırmızı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Soru 40

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.