17 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

17 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 17 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

A
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 2

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A
Öfke
B
Sabırsızlık
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?

A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Benzin filtresi
D
Su filtresi
Soru 4

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A
Hırçınlık
B
Bencillik
C
Kabalık
D
Sorumluluk
Soru 5

Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

A
Hava filtresinin kirlenmesinden
B
Akünün boşalmasından
C
Akünün tam şarjlı olmasından
D
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
Soru 6

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 7

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

A
Otomobil
B
Otobüs
C
Motosiklet
D
Minibüs
Soru 8

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A
Saygılı ve nezaketli
B
Kaba ve saldırgan
C
Asabi
D
Aşırı tepkili
Soru 9

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A
Kapasite
B
Dingil ağırlığı
C
İstiap haddi
D
Taşıma sınırı
Soru 10

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A
Teneke veya bidon gibi malzemeler
B
Üçgen reflektör
C
Yangın tüpü
D
Beyaz renkte taş
Soru 11

I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
Hepsi
C
II ve III
D
II, III ve IV
Soru 12

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A
60
B
40
C
30
D
50
Soru 13

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
B
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
C
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
D
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
Soru 14

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Demir yolu geçidini
B
Kontrolsüz kavşağı
C
Ana yol-tali yol kavşağını
D
Dönel kavşak yaklaşımını
Soru 15

İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

A
Kalp masajında kullanmak
B
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
C
Yaraları kapatmak ve sarmak
D
Etrafı temizlemek
Soru 16

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
B
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
C
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
D
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Soru 17

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

A
Egzoz zamanı
B
Emme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Ateşleme zamanı
Soru 18

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A
20
B
30
C
40
D
50
Soru 19

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
B
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
C
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
D
Yaralıya uzak mesafede çalışması
Soru 20

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Konuşma üslubu
D
Trafikte hak ihlali
Soru 21

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
B
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
C
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
D
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Soru 22

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A
Plakaların en altında
B
Plakaların ortasında
C
Plakaların 1 cm üzerinde
D
Plakaların 1 cm altında
Soru 23

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

A
1. vites
B
Boş
C
2. vites
D
3. vites
Soru 24

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A
Öfke
B
Hoşgörü
C
İnatlaşma
D
Aşırı tepki
Soru 26

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

A
Yağdanlık
B
Yağ filtresi
C
Yağ pompası
D
Yağ çubuğu
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
C
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
D
Motorun erken ısınmasını sağlamak
Soru 28

Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

A
Daha uzun
B
Daha ince
C
Daha kalın
D
Daha kısa
Soru 29

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A
5,5
B
3,5
C
2,5
D
4,5
Soru 30

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B
Hızlı ve aceleci davranmaya
C
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
D
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
Soru 31

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
Önündeki aracı geçebilir
B
Diğer şeride geçemez.
C
Takip mesafesini azaltabilir.
D
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
Soru 32

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü sürücüler çıkabilir.
C
Özürlü taşıtı giremez.
D
Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

A
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B
Kandaki oksijen oranının artması
C
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 35

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrolsüz demir yolu geçidine
D
Demir yolu alt geçidine
Soru 36

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 37

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
C
Vites boş konuma alınır.
D
El freni çekiliyse bırakılır.
Soru 38

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarj göstergesi
B
Kısa ve uzun far göstergeleri
C
Dörtlü flaşör göstergesi
D
Cam rezistansı göstergesi
Soru 39

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

A
Turnike uygulanan
B
Ayağında çıkık olan
C
Birinci derecede yanığı olan
D
Solunum zorluğu çeken
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

A
Balans ayarının iyi olması
B
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
C
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
D
Fren pedal boşluğunun az olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.