18 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

18 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 18 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 2

Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

A
Araç sayısının fazla olması
B
Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
C
Yayaların otoyola çıkması
D
Araçlardaki yolcu sayısının artması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

A
Motor ayarının
B
Diferansiyel ayarının
C
Fren ayarının
D
Vites kutusu ayarının
Soru 4

Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A
Karla ovularak masaj yapma
B
İyice sarılarak uyutma
C
Şekerli ılık içecekler verme
D
Kaynar su ile yıkama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

A
Vantilatör
B
Radyatör
C
Endüksiyon bobini
D
Alternatör
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A
Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Kan basıncının artması
D
Solunumun sık ve yüzeysel olması
Soru 7

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

A
20
B
5
C
30
D
15
Soru 8

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A
II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, II, III ve IV.
D
I, III ve IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
B
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
C
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
D
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A
Araç bakım kartı
B
Sürücü belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Nüfus hüviyet cüzdanı
Soru 11

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Kamyon, otomobile
B
Otomobil, kamyona
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 12

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
B
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
C
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
D
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Ulaştırma Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 15

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Doğu
B
Güney
C
Kuzey
D
Batı
Soru 16

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
D
Motor kaputunun açık kaldığını
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
D
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Soru 18

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Dönüş işareti vermesi
B
Hızını azaltması
C
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
D
Geniş bir kavisle dönmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
Soru 20

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 21

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
I ve IV.
B
I, II, III ve IV.
C
II ve III.
D
I, III ve IV.
Soru 22

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Motorun devri artırılır.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Açık camlar varsa kapatılır.
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendini üstün görmek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 24

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 25

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Otomobil, minibüse
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Minibüs, otomobile
Soru 26

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A
Duraklama
B
Park etme
C
Durma
D
Bekleme
Soru 27

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Hızını artırarak kavşağa girmesi
D
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
Soru 28

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A
Hoş görülü
B
Asabi
C
Stresli
D
Öfkeli
Soru 29

Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

A
Koltuk altı
B
Köprücük kemiği üzeri
C
Şah damarı
D
Kasık
Soru 30

Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

A
Kondansatör
B
Karter
C
Vantilatör
D
Yakıt deposu
Soru 31

Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
30
B
50
C
40
D
20
Soru 32

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 33

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A
Yavaş nabız
B
Yüzeysel solunum
C
Görmede netlik
D
Tokluk hissi
Soru 34

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinci yerinde olmayan
B
Ayak kemiği kırık olan
C
Solunum yolu zehirlenmesi olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 35

Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
B
Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
C
Yaya geçidine uygun mesafede durması
D
Yaya geçinceye kadar durması
Soru 36

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
B
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
C
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
Soru 37

Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Bariyer kapalı ise durulması
D
Hızın azaltılması
Soru 38

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

A
1 Aralık - 1 Nisan
B
1 Eylül - 1 Ocak
C
1 Ekim - 1 Şubat
D
1 Kasım - 1 Mart
Soru 39

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
3 - 1 - 2
B
1 - 2 - 3
C
2 - 1 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 40

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.