19 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

19 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 19 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B
Şarj kablosunu
C
Marş kablosunu
D
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
Soru 2

Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

A
Vites kutusu ile şaft arasında
B
Motor ile vites kutusu arasında
C
Diferansiyel ile tekerlekler arasında
D
Krank mili ile volan arasında
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
İletişim becerilerinin zayıf olması
B
Telaşlı ve tedirgin olması
C
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
Soru 4

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A
200 - 40
B
150 - 30
C
100 - 20
D
50 - 10
Soru 5

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A
Ambulans
B
Polis imdat
C
Jandarma imdat
D
İtfaiye
Soru 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 7

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
B
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
C
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 8

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Alternatörün şarj etmediğini
B
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
C
Motor yağ basıncının düştüğünü
D
Emniyet kemerinin takılmadığını
Soru 9

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 10

90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A
60
B
45
C
50
D
40
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

A
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
B
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C
Düz olarak yüzüstü yatırılması
D
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru 12

I- Termostatın arızalanması

 II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 13

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru II. yanlıştır.
B
Her ikisi de yanlıştır.
C
I. yanlış II. doğrudur.
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 14

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
0,30
B
0,40
C
0,20
D
0,50
Soru 15

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 16

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 17

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
B
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Tam gaz vermekten kaçınılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

A
Kusmasını sağlamak
B
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
C
Sıcak tutmak
D
Temiz havaya çıkarmak
Soru 19

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
B
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
C
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
D
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
Soru 20

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 21

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Motorun yağ yakması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

A
Rot ayarı
B
Fren ayarı
C
Supap ayarı
D
Far ayarı
Soru 23

Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

A
IV
B
II
C
I
D
III
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 25

Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Trafikten men cezası
B
Para ve ceza puanı
C
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
D
Ağır hapis cezası
Soru 26

Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A
19-25
B
20-22
C
18-20
D
21-24
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

A
Rot ayarı
B
Fren ayarı
C
Far ayarı
D
Rölanti ayarı
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
D
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Soru 29

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
B
Uzağı gösteren lambaları yakması
C
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
D
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
Soru 30

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A
Ayaklarından çekilerek
B
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
D
Baş-çene pozisyonu verilerek
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 32

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 33

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A
İşaretleme
B
Trafik kazası
C
Park etme
D
Trafikten men
Soru 34

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 35

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur
B
Sağa yanaş
C
Yavaşla
D
Hızlan
Soru 36

İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

A
Sempati
B
Korku
C
Öfke
D
Hoşgörü
Soru 37

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A
110
B
112
C
177
D
185
Soru 38

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Otomobil, iş makinesine
C
İş makinesi, otomobile
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 39

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öndeki aracın yavaşlaması
B
Görüş mesafesinin kötü olması
C
Öndeki aracın durması
D
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 40

Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

A
Aracın basamağında
B
Sürücünün yanındaki koltukta
C
Yük üzerinde
D
Karoseri kenarında
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.