19 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

19 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 19 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
B
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
C
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
D
Uzağı gösteren lambaları yakması
Soru 2

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 3

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
B
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
C
Baş-çene pozisyonu verilerek
D
Ayaklarından çekilerek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
B
İletişim becerilerinin zayıf olması
C
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
Telaşlı ve tedirgin olması
Soru 5

I- Termostatın arızalanması

 II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 6

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A
Ambulans
B
Jandarma imdat
C
Polis imdat
D
İtfaiye
Soru 7

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
0,50
B
0,20
C
0,40
D
0,30
Soru 8

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Sağa yanaş
B
Dur
C
Yavaşla
D
Hızlan
Soru 9

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öndeki aracın yavaşlaması
B
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
Öndeki aracın durması
D
Görüş mesafesinin kötü olması
Soru 10

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Hava filtresinin kirli olması
B
Motorun yağ yakması
C
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 11

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
B
Eklem çevresindeki şişmedir.
C
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
Soru 13

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A
İşaretleme
B
Park etme
C
Trafikten men
D
Trafik kazası
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

A
Rot ayarı
B
Fren ayarı
C
Supap ayarı
D
Far ayarı
Soru 15

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A
Şarj kablosunu
B
Marş kablosunu
C
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
D
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

A
Rot ayarı
B
Fren ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Far ayarı
Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
D
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 18

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
B
Sürekli sert ve ani fren yapılması
C
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
D
Tam gaz vermekten kaçınılması
Soru 19

90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A
45
B
40
C
60
D
50
Soru 20

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
C
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
D
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 22

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A
I ve II.
B
I, II ve III.
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 23

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A
110
B
177
C
185
D
112
Soru 24

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Her ikisi de doğrudur.
B
I. yanlış II. doğrudur.
C
Her ikisi de yanlıştır.
D
I. doğru II. yanlıştır.
Soru 25

Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A
20-22
B
19-25
C
18-20
D
21-24
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 27

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 28

Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

A
IV
B
II
C
III
D
I
Soru 29

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

A
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
B
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
C
Düz olarak yüzüstü yatırılması
D
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
Soru 31

Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

A
Vites kutusu ile şaft arasında
B
Diferansiyel ile tekerlekler arasında
C
Krank mili ile volan arasında
D
Motor ile vites kutusu arasında
Soru 32

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Alternatörün şarj etmediğini
B
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
C
Emniyet kemerinin takılmadığını
D
Motor yağ basıncının düştüğünü
Soru 33

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A
150 - 30
B
100 - 20
C
50 - 10
D
200 - 40
Soru 34

Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Trafikten men cezası
B
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
C
Para ve ceza puanı
D
Ağır hapis cezası
Soru 35

İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

A
Korku
B
Sempati
C
Hoşgörü
D
Öfke
Soru 36

Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

A
Yük üzerinde
B
Sürücünün yanındaki koltukta
C
Karoseri kenarında
D
Aracın basamağında
Soru 37

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
İş makinesi, otomobile
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Otomobil, iş makinesine
Soru 38

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

A
Sıcak tutmak
B
Kusmasını sağlamak
C
Temiz havaya çıkarmak
D
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
Soru 40

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 3 - 2
B
3 - 1 - 2
C
3 - 2 - 1
D
1 - 2 - 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.