2 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

2 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 2 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?

A
Torpido
B
Karter
C
Bagaj
D
Yakıt deposu
Soru 2

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
B
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
C
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
D
Etkili şekilde korna çalmalı
Soru 3

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
Soru 4

"Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
B
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
C
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
D
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
Soru 5

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
B
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru 6

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

A
Vites kutusu
B
Volan
C
Aks
D
Kavrama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
B
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C
Başını her zaman düz tutması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 8

Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

A
Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
B
Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
C
Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
D
Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
Soru 9

“Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A
Kapalı göğüs yaralanmalarında
B
Boylamasına karın yaralanması olanlarda
C
Omurga yaralanmalarında
D
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
Soru 10

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A
Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Dilin geriye kaçıp, hava yolunu tıkadığı durumlarda
D
Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru 11

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A
Trafik suçu
B
Trafik kusuru
C
Trafikten men
D
Trafik terörü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

A
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
B
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C
Toplu taşıma araçlarının
D
Sanık veya suçlu takip eden araçların
Soru 13

Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
At arabası
D
Otomobil
Soru 14

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Bisiklet yolunu
D
Mopet yolunu
Soru 15

Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

A
Kırık kontrolünün yapılması
B
Şok pozisyonunun verilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Kanamanın kontrol edilmesi
Soru 16

Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 17

• Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Yakıt deposu
B
Debriyaj
C
Motor
D
Vites kutusu
Soru 18

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D
Hızlarını artırarak geçmesi
Soru 19

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A
Sivas
B
Konya
C
Uşak
D
Trabzon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
B
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
C
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
D
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
Soru 21

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A
İlk yardımcı
B
Adli tıp
C
Kazazede
D
Trafik psikolojisi
Soru 22

Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

A
Regülâtör
B
Sigorta
C
Marş motoru
D
Karbüratör
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A
Motorun hararet yapması
B
Yakıt sarfiyatının artması
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun gücünün artması
Soru 24

Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Park ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 25

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
Soru 26

"Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
B
Sorumluluk sahibidir
C
Kendine güvenmektedir
D
Yardımlaşmayı sever
Soru 27

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A
55
B
45
C
25
D
35
Soru 28

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A
40
B
80
C
60
D
100
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
B
Renginin morarması
C
Konuşabilmesi
D
Nefes almasının durması
Soru 30

I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A
I - II
B
I - II - III
C
Yalnız I
D
II - III
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
D
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
Soru 32

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
I, II ve III.
D
Yalnız III
Soru 33

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 34

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 35

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A
Bildirme
B
Koruma
C
Kurtarma
D
Tedavi etme
Soru 37

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
B
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 38

•  Bulantı ve kusma olması    

•  Burun ve kulaktan kan gelmesi    

•  Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A
Kalp spazmı
B
Dalak yırtılması
C
Baş yaralanması
D
Akciğer delinmesi
Soru 39

Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

A
Vantilatör kayışı kopmuştur.
B
Vantilatör kayışı gevşektir.
C
Su pompası arızalıdır.
D
Hararet müşürü arızalıdır.
Soru 40

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A
Dolaşım sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Sinir sisteminin
D
Hareket sisteminin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.