2 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

2 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 2 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
B
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
C
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Soru 2

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A
Sol şeritte
B
Dönemeçlerde
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 3

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
B
Termostat çıkartılmalı
C
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 4

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
Soru 5

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
B
Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
C
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D
Geçme yasağının sona erdiğini
Soru 6

Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

A
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
Soru 7

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Alt-çene pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A
Dudak çevresinde morarma
B
Huzursuzluk
C
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
D
Baş dönmesi
Soru 9

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

A
Aracının bakımını zamanında yaptırması
B
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
C
Aracının eski parçalarını çevreye atması
D
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

A
Hareket ile azalan ağrı
B
Kızarma
C
Şişlik
D
İşlev kaybı
Soru 11

Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
B
Kasa üzerinin kapalı olması
C
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
D
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
Soru 12

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
B
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
Soru 13

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
M
B
A2
C
E
D
G
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 15

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 2 - 4 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
4 - 1 - 2 - 3
D
2 - 1 - 4 - 3
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A
Viraja girmeden önce hızı artırmak
B
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
Soru 17

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A
II - III - I - IV - V
B
V - I - IV - II - III
C
III - II - IV - V - I
D
I - II - III - IV - V
Soru 18

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Öndeki aracı geçmemelidir.
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
C
Aracının hızını artırmalıdır.
D
Banketten gitmelidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

A
Öfke
B
Saldırgan sürücülük
C
Sabırsızlık
D
Sakin olmak
Soru 20

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A
Geçiş yolu
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Geçiş hakkı
Soru 21

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

A
100
B
50
C
150
D
75
Soru 22

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 23

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Durmanın yasak olduğunu
B
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
C
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
D
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
Soru 24

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
B
Şekerli su içirilmeli
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
Soru 25

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Traktör
D
Kamyonet
Soru 26

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A
Otomobil
B
Tehlikeli madde taşıyan taşıt
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Motosiklet
Soru 27

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
C
Uykuya eğilim
D
Koma hâli
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A
Açık göğüs yaralanması olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Soğutma suyuna antifriz katılması
C
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
D
Rölanti devrinin yüksek olması
Soru 30

1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

A
1 - 4 - 2 - 3
B
2 - 4 - 1 - 3
C
1 - 2 - 3 - 4
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 31

Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

A
Otomobillerde
B
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
C
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
D
Minibüslerde
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

A
Sıcak tutmak
B
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
C
Kusmasını sağlamak
D
Temiz havaya çıkarmak
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A
Burun üzerine ve enseye buz konulması
B
Yüzün soğuk su ile yıkanması
C
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
D
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru 34

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
C
Akü gerilimi düşüktür.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

A
Endüksiyon bobini
B
Marş motoru
C
Termostat
D
Yakıt filtresi
Soru 36

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A
Çocuk bağlama sistemi
B
Rüzgârlık ve boyun korsesi
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 37

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Trafik suçuna verilen para cezalarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 38

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A
Parçalı yaralar
B
Kesik yaralar
C
Ezikli yaralar
D
Delici yaralar
Soru 39

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A
İntikal mesafesi kadar
B
Fren mesafesi kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
Duruş mesafesi kadar
Soru 40

Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

A
Sevgi
B
Saygı
C
Nezaket
D
Feragat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.