20 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

20 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 20 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A
3
B
1
C
2
D
1 ve 3
Soru 2

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

A
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
B
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
C
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
D
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli
Soru 3

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A
50
B
60
C
30
D
40
Soru 4

Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

A
Duraklama
B
Durma
C
Bekleme
D
Park etme
Soru 5

Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

A
3
B
2
C
1
D
1 ve 3
Soru 6

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
B
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler
C
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
D
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Soru 7

I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A
Sinyal ampulü
B
Yakıt göstergesi
C
Hava filtresi
D
Hız göstergesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 10

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
B
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
D
Yolda bakım çalışması olduğunu
Soru 11

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A
Yan yatış
B
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
C
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
D
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru 12

Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A
Diğer aracın sürücüsü
B
Devamlı yol çizgisi
C
Yol kenarındaki banketler
D
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

A
Motorun yüksek devirde kullanılması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
Soru 14

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Motor sıcaklığının artmasına
B
Motor gücünün artmasına
C
Motorun stop etmesine
D
Motor bloğunun çatlamasına
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?

A
İl Trafik Komisyonu
B
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 16

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 17

I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
III ve IV
Soru 18

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A
Aşırı hareketlilik
B
Bilincin açık olması
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Kalp atımının olmaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

A
Kazazede
B
Trafik psikolojisi
C
Adli tıp
D
İlk yardımcı
Soru 21

Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A
Duyu organlarını uyarmak
B
Soğuk içecekler içirmek
C
Temiz hava almasını sağlamak
D
Şok pozisyonu vermek
Soru 22

Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

A
Böbrek
B
Akciğer
C
Beyin
D
Kalp
Soru 23

Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B
1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
C
Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
Soru 24

Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A
Omurga kırığı
B
Üst kol kemiği kırığı
C
Köprücük kemiği kırığı
D
Ön kol kemiği kırığı
Soru 25

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Sağa yanaş
B
Yavaşla
C
Dur
D
Hızlan
Soru 26

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A
Alternatör
B
Kayış
C
Radyatör
D
Soğutma fanı
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A
İlk yardım çantası
B
Yangın söndürme cihazı
C
Üçgen reflektör
D
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru 28

Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A
5-10 dakika
B
15-20 dakika
C
1-2 dakika
D
30-40 dakika
Soru 29

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Kasisli yolu
C
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 30

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A
Boşaltım sisteminde
B
Hareket sisteminde
C
Solunum sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 31

I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

A
I - II
B
I - II - III
C
I - III
D
II - III
Soru 32

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
B
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
D
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A
Panoramik cam
B
Emniyet kemeri
C
Hidrolik direksiyon
D
Açılabilir tavan
Soru 34

Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A
Akü kısa devre olur patlar.
B
Akünün ömrü artar.
C
Akü daha iyi şarj olur.
D
Akünün su kaybı azalır.
Soru 35

Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarj
B
Soğutma
C
Marş
D
Süspansiyon
Soru 36

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A
Periyodik bakım kartının doldurulması
B
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
C
Kayıt ve tescilinin onaylanması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A
Bedensel Sakatlık
B
Öfke
C
İşitme
D
Yaş
Soru 38

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A
Yüzünün sararmasından
B
Nabız sayısının azalmasından
C
Göğüs kafesinin yükselmesinden
D
Vücut sıcaklığının azalmasından
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 40

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A
2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
B
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
D
1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.