22 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

22 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
C
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
D
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Soru 2

Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Yoğurt yedirilir.
B
Tuzlu su içirilir.
C
Kusturulur.
D
Açık havaya çıkarılır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D
Zararlı gaz salınımının artması
Soru 4

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
B
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Soru 5

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A
En sol şeritte
B
Orta şeritte
C
En sağ şeritte
D
Bankette
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
Bayılma
B
Yüzün kızarması
C
Aşırı dozda alkol alımı
D
Beyin kanaması
Soru 7

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
C
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
D
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Soru 8

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaza tespit tutanağı
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
Soru 9

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A
Bilinci
B
Solunumu
C
Dolaşımı
D
Diş eti kanaması
Soru 10

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A
Bağlantı yolu
B
Bölünmüş yol
C
Geçiş yolu
D
Tali yol
Soru 11

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A
Yolda çalışma olduğunu
B
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
C
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Soru 13

I- Yol koşulları

II- Kullanım süresi

III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 14

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A
Endüksiyon bobininin
B
Marş motorunun
C
Alternatörün
D
Far ampülünün
Soru 15

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A
Yağ filtresinden
B
Yağ çubuğundan
C
Yağ karterinden
D
Yağ göstergesinden
Soru 16

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
İl Belediye Başkanlığı
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 18

I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 19

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
B
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
C
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
D
Şehir içinde ve dışında mecburi
Soru 20

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 21

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 22

I- Solunum kontrolü

II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması

III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)

Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
II - I - III
B
III - II - I
C
I - II - III
D
I - III - II
Soru 23

Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Distribütör
B
Marş motoru
C
Alternatör
D
Kondansatör
Soru 24

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

A
40
B
50
C
15
D
35
Soru 25

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motor
B
Fren
C
Egzoz
D
Diferansiyel
Soru 26

Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

A
Hararet göstergesinden
B
Yağ göstergesinden
C
Şarj göstergesinden
D
Yakıt göstergesinden
Soru 27

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
B
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C
Geçiş hakkı kurallarına uyması
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 28

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 29

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 30

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Kontrolsüz demir yolu geçidine
B
Demir yolu alt geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Demir yolu üst geçidine
Soru 31

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
B
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
C
Trafikten süresiz men
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

A
Reflektör
B
Kriko
C
Çekme halatı
D
Emniyet kemeri
Soru 33

Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

A
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
B
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
C
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
D
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Aşırı hız yapılması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

A
Debriyaj ayarı
B
Platin ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Buji ayarı
Soru 36

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A
Asabi
B
Bencil olmayan
C
Saygılı
D
Hoş görülü
Soru 37

Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

A
Yaya yolu
B
Geçiş yolu
C
Yaya geçidi
D
Platform
Soru 38

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hava yastığı
B
Otomatik hız kontrol
C
Hidrolik direksiyon
D
Hidrolik fren
Soru 39

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
İnatlaşmaya
C
Aşırı tepki göstermeye
D
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru 40

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A
Kalp masajı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp spazmı
D
Kalp krizi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.