22 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

22 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
B
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
C
Şehir içinde ve dışında mecburi
D
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
Soru 2

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
B
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Soru 3

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A
Trafikten süresiz men
B
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
C
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
D
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Soru 4

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 5

I- Yol koşulları

II- Kullanım süresi

III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 6

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
B
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Soru 7

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hidrolik direksiyon
B
Hidrolik fren
C
Otomatik hız kontrol
D
Hava yastığı
Soru 8

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
Beyin kanaması
B
Aşırı dozda alkol alımı
C
Yüzün kızarması
D
Bayılma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Aşırı hız yapılması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 11

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

A
35
B
40
C
50
D
15
Soru 12

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Demir yolu alt geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 13

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fren
B
Egzoz
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 14

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
B
Kaza tespit tutanağı
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 15

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A
En sağ şeritte
B
Orta şeritte
C
En sol şeritte
D
Bankette
Soru 16

I- Solunum kontrolü

II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması

III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)

Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I - II - III
B
I - III - II
C
II - I - III
D
III - II - I
Soru 17

Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Açık havaya çıkarılır.
B
Yoğurt yedirilir.
C
Kusturulur.
D
Tuzlu su içirilir.
Soru 18

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

A
Kriko
B
Çekme halatı
C
Reflektör
D
Emniyet kemeri
Soru 20

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A
Yolda çalışma olduğunu
B
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
C
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
D
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
Soru 21

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 22

Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

A
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
B
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
C
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
D
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
Soru 23

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Geçiş hakkı kurallarına uyması
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 25

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü
C
Saygılı
D
Asabi
Soru 26

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A
Göğüs ağrısı
B
Kalp masajı
C
Kalp krizi
D
Kalp spazmı
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
B
Zararlı gaz salınımının artması
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Yakıt tüketiminin azalması
Soru 28

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A
Far ampülünün
B
Marş motorunun
C
Endüksiyon bobininin
D
Alternatörün
Soru 29

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Soru 30

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A
İl Belediye Başkanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 32

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A
Diş eti kanaması
B
Bilinci
C
Solunumu
D
Dolaşımı
Soru 33

I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 34

Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Distribütör
B
Kondansatör
C
Alternatör
D
Marş motoru
Soru 35

Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

A
Yağ göstergesinden
B
Hararet göstergesinden
C
Şarj göstergesinden
D
Yakıt göstergesinden
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

A
Rölanti ayarı
B
Debriyaj ayarı
C
Buji ayarı
D
Platin ayarı
Soru 37

Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

A
Yaya geçidi
B
Yaya yolu
C
Geçiş yolu
D
Platform
Soru 38

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A
Yağ karterinden
B
Yağ göstergesinden
C
Yağ filtresinden
D
Yağ çubuğundan
Soru 39

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A
Bağlantı yolu
B
Tali yol
C
Bölünmüş yol
D
Geçiş yolu
Soru 40

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A
Aşırı tepki göstermeye
B
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
C
İnatlaşmaya
D
Kaba ve saldırgan davranmaya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.