23 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

23 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 23 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
B
Yüklerin bağlanması
C
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 2

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A
Trafik yasaklarına
B
Çevreyi rahatsız etmemeye
C
Hız sınırlamasına
D
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 3

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A
Sürüş yeteneğinin artması
B
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
Kaza yapma riskinin azalması
Soru 4

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
B
Emniyet Genel Müdürlüğüne
C
İçişleri Bakanlığına
D
Karayolları Genel Müdürlüğüne
Soru 5

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

 

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Sağa dönüş yapmamaları
B
Düz gitmeleri
C
Düz gideceklerin beklemeleri
D
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
Soru 6

Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Soru 7

Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

A
Gidiş yönüne göre sağ bankette
B
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
C
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
D
Gidiş yönüne göre sol bankette
Soru 8

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

A
Bisiklet yolu
B
Yaya geçidi
C
Yaya yolu
D
Banket
Soru 9

Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A
Nefes almasını
B
Nefes vermesini
C
Bilinç kaybının düzelmesini
D
Kalbin çalışmasını
Soru 10

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 11

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

A
Girişim
B
Yöntem
C
Trafik
D
İlk yardım
Soru 12

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Motor soğutma suyu
Soru 13

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

A
Sürücü
B
Trafik polisi
C
Girişimci
D
İlk yardımcı
Soru 14

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
C
Şekerli su içirilmeli
D
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

A
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
B
Yarı oturur duruma getirmek
C
Batan cisim varsa çıkarmamak
D
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

A
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
B
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 17

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 18

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A
İtfaiye
B
Okul taşıtı
C
Kamu hizmeti taşıtı
D
Çekici
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

A
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
B
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
D
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Soru 20

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru 21

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Trafik suçuna verilen para cezalarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 22

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
çıkık
B
kırık
C
donma
D
burkulma
Soru 23

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

A
İple sarılır
B
Bantlanır
C
Değiştirilir
D
Yapıştırılır
Soru 24

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A
Elektrolit seviyesine
B
Yağ seviyesine
C
Antifriz seviyesine
D
Hidrolik seviyesine
Soru 25

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
2 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
C
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
Soru 26

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 27

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A
Yavaş ve güçlü nabız
B
Nemli ve soğuk deri
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Aşırı susuzluk hissi
Soru 28

Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
C
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
B
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
C
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
D
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
Soru 30

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Traktör
Soru 31

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
B
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Oturtularak atelle tespit edilir.
Soru 32

Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
B
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
C
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
D
Far lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 33

Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Frenlerden ses gelir.
B
Araç bir tarafa çeker.
C
Fren hidroliği azalır.
D
Fren pedalı sertleşir.
Soru 34

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Ağır hapis cezası
B
Sürücü belgesi almaktan men cezası
C
İdari para cezası
D
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
Soru 35

Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
B
Debriyaj teli kopmuştur.
C
Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
D
Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
Soru 36

Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Aracına el koyma
B
Trafikten men etme
C
Hafif hapis cezası
D
Para cezası ve ceza puanı
Soru 37

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

A
Sorumsuz
B
Empati düzeyi yüksek
C
Bencil
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 38

Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?

A
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
B
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
C
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
D
Araç geçmede uyarı amaçlı
Soru 39

Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
2 numaralı araç geri gitmelidir.
B
Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
C
1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
D
1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
Soru 40

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
U dönüşü yapmalı
B
2 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.