25 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

25 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 25 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

A
Kasko sigortası yaptırmak
B
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
C
Motor tamirciliği eğitimi almak
D
Yeni bir iş kurmak
Soru 2

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

A
Debriyaj pedalına
B
Vites koluna
C
Fren pedalına
D
Kornaya
Soru 3

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

A
Sağa dönüşü
B
Sola dönüşü
C
Park etmeyi
D
U dönüşünü
Soru 4

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kazazedenin yalnız bırakılması
B
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
C
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
D
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Soru 5

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur işareti
B
Geç işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Yavaşlatma işareti
Soru 6

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

A
Motor hemen durdurulmalıdır.
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
C
Motor rölantide çalıştırılmalıdır.
D
Hava filtresi değiştirilmelidir.
Soru 7

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Dar kavisle dönülmesi
B
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
C
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
D
Geniş kavisle dönülmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
B
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
C
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Soru 10

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A
Tam tıkanma
B
Koma
C
Şok
D
Omurga yaralanması
Soru 11

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A
Sıcak duş yaptırılmalı
B
Sıcak içecekler verilmeli
C
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
D
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

A
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
B
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
Soru 13

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Sağa dönüş yapması
B
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
C
Sola dönüş yapması
D
Aynı yönde seyretmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
C
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
D
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Soru 15

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
B
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
C
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
D
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Soru 16

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A
Kamyonet
B
Minibüs
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 17

İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A
Steril gazlı bezin
B
Makasın
C
Kâğıt mendilin
D
Çengelli iğnenin
Soru 18

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A
Sigorta süresi bittiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Tescil belgesi değiştirildiğinde
Soru 19

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A
Emme susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 21

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A
Kuzeybatı-Güneydoğu
B
Güneybatı-Kuzeybatı
C
Batı-Doğu
D
Kuzey-Güney
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?

A
Duran aracı sabitlemek
B
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
C
Aracın hızını düşürmek
D
Aracın durma mesafesini artırmak
Soru 23

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A
Hoşgörülü
B
Bencil
C
Görgüsüzce davranan
D
Aşırı tepki gösteren
Soru 24

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Benzin
B
Antifriz
C
Motorin
D
Asitli su
Soru 25

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 27

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Motorunun durdurulmasına
Soru 28

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

A
Uşak
B
Konya
C
Sivas
D
Trabzon
Soru 29

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
B
Renk körlüğü
C
Alkol bağımlılığı
D
Psikotrop madde bağımlılığı
Soru 30

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B
Aracının arıza yapması
C
Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 32

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
B
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
C
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
D
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru 33

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bacak dış kısmı
B
Dizin ön üst kısmı
C
Kasık iç kısmı
D
Karnın ön üst kısmı
Soru 34

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A
Bencil
B
Empati düzeyi yüksek
C
Görgü seviyesi düşük
D
Sorumsuz
Soru 35

Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

A
Yaralıların kimliklerinin
B
Yaralıların sayısı ve durumlarının
C
Kaza zamanının
D
Açık ve net adresin
Soru 36

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

A
Banket
B
Ana yol
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 37

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Yaya giremez.
B
Bisiklet giremez.
C
At arabası giremez
D
Motorlu taşıt giremez.
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

A
Titreşimleri azaltmak
B
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
C
Frenleme performansını azaltmak
D
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
Soru 39

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
B
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
C
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
D
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Soru 40

Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göz kamaşmasını önlemek
B
Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
C
Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak
D
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.