26 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 26 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

A
Antifriz
B
Hidrolik yağı
C
Motorin
D
Su buharı
Soru 2

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A
Trafik denetimlerinde göstermek
B
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Araç muayenelerinde göstermek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Yolun bakımsız olması
C
Kaldırımların yetersiz olması
D
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
Soru 4

Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

A
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
B
Kavramada titreşimler hissedilir.
C
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
D
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Debriyajın kaçırması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Radyatörün su sızdırması
Soru 6

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C
Bulantı ve kusmanın olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

A
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
D
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
Soru 8

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

A
7 ------------ 6
B
5 ------------ 4
C
3 ------------ 2
D
2 ------------ 1
Soru 9

Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Araçta gözcü bulundurmalı
B
Aracın kapılarını açık tutmalı
C
Aracın vitesini boşa almalı
D
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A
Hoşgörü
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
D
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

A
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Vitesin boşa alınması
D
Araçta gözcü bulundurulması
Soru 13

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
B
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
C
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
D
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
C
Tek yönlü yollarda duraklarken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt seviyesi kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
B
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
C
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
D
Tuzlu ayran içirmek
Soru 17

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

A
İtfaiye aracı
B
İş makinesi
C
Polis aracı
D
Ambulans
Soru 18

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
B
Dar bir kavisle dönmesi
C
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 19

Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüksiyon bobini arızalıdır.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Vantilatör kayışı gevşektir.
D
Akünün suyu fazladır.
Soru 20

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görme bozukluğu
B
Ayak bileğinde burkulma
C
Kalp krizi
D
Yüksek ateş
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A
Sabırlı davranmak
B
Öfkeli olmak
C
Kural ihlalinden kaçınmak
D
Başarılı iletişim kurmak
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
Soru 23

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 24

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A
Hasar
B
Kayıp
C
Trafik kazası
D
Tahribat
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Aküyü şarj etmek
C
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
D
Bujilere giden akımı yükseltmek
Soru 26

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

A
Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Işıklara 50 m kaldığını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 27

Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

A
Araç içerisine verilecek havayı temizler.
B
Motor soğutma suyunu temizler
C
Motor yağını temizler.
D
Motorun emiş havasını temizler.
Soru 28

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
B
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
C
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
D
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
C
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
D
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?

A
Karter
B
Distribütör
C
Karbüratör
D
Alternatör
Soru 31

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A
Servis istasyonu
B
Terminal
C
Muayene istasyonu
D
Garaj
Soru 32

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

A
Taşıma
B
Erişme
C
Ulaşım
D
Trafik
Soru 33

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A
30
B
60
C
50
D
40
Soru 34

Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

A
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
C
Mevsim ve yol durumuna
D
Sürücünün isteğine
Soru 35

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Şerit değiştirmelerde
D
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
B
Virajı alamayan aracın devrilmesi
C
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
D
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
Soru 37

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sorumlu
B
Telaşsız
C
Sabırsız
D
Saygılı
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

A
Direksiyonun titremesi
B
Motor yakıtına yağ karışması
C
Fren disk yüzeyinin soğuması
D
Motorun soğuması
Soru 39

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
İleri ve sağa mecburî yönü
B
Dönel kavşak yaklaşımını
C
Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
D
Yolun iki şeride ayrıldığını
Soru 40

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

A
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
B
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
C
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
D
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.