26 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 26 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

A
Motor yakıtına yağ karışması
B
Direksiyonun titremesi
C
Motorun soğuması
D
Fren disk yüzeyinin soğuması
Soru 3

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
B
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
C
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
D
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A
Radyatörün su sızdırması
B
Debriyajın kaçırması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
B
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru 6

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Telaşsız
B
Saygılı
C
Sorumlu
D
Sabırsız
Soru 7

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

A
3 ------------ 2
B
2 ------------ 1
C
7 ------------ 6
D
5 ------------ 4
Soru 8

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
B
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
C
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
D
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
Soru 9

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

A
Antifriz
B
Hidrolik yağı
C
Motorin
D
Su buharı
Soru 10

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 11

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

A
Erişme
B
Ulaşım
C
Taşıma
D
Trafik
Soru 12

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
İleri ve sağa mecburî yönü
B
Yolun iki şeride ayrıldığını
C
Dönel kavşak yaklaşımını
D
Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
Soru 13

Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
B
Aracın vitesini boşa almalı
C
Aracın kapılarını açık tutmalı
D
Araçta gözcü bulundurmalı
Soru 14

Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

A
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
B
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
C
Kavramada titreşimler hissedilir.
D
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
Soru 15

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A
Terminal
B
Servis istasyonu
C
Garaj
D
Muayene istasyonu
Soru 16

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Işıklara 50 m kaldığını
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Kaldırımların yetersiz olması
C
Yolun bakımsız olması
D
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
Soru 18

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayak bileğinde burkulma
B
Kalp krizi
C
Yüksek ateş
D
Görme bozukluğu
Soru 19

Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

A
Motor yağını temizler.
B
Motorun emiş havasını temizler.
C
Motor soğutma suyunu temizler
D
Araç içerisine verilecek havayı temizler.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A
Yakıt filtresi kontrolü
B
Yakıt seviyesi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Yakıt kaçağı kontrolü
Soru 21

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A
Hasar
B
Kayıp
C
Tahribat
D
Trafik kazası
Soru 22

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A
Trafik denetimlerinde göstermek
B
Araç donanımını tamamlamak
C
Araç muayenelerinde göstermek
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

A
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Araçta gözcü bulundurulması
D
Vitesin boşa alınması
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
C
Bujilere giden akımı yükseltmek
D
Aküyü şarj etmek
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?

A
Distribütör
B
Alternatör
C
Karter
D
Karbüratör
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Tuzlu ayran içirmek
B
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
C
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
D
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
Soru 27

Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

A
Mevsim ve yol durumuna
B
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
C
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D
Sürücünün isteğine
Soru 28

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A
60
B
30
C
40
D
50
Soru 29

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A
Öfke
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Hoşgörü
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A
Sabırlı davranmak
B
Kural ihlalinden kaçınmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Öfkeli olmak
Soru 32

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
B
Şerit değiştirmelerde
C
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
C
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
D
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Soru 34

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Dar bir kavisle dönmesi
B
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
C
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 35

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

A
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
B
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
C
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 36

Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A
Tek yönlü yollarda duraklarken
B
Tek yönlü yollarda park ederken
C
Bağlantı yolunda seyrederken
D
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A
Virajı alamayan aracın devrilmesi
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
D
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
Soru 39

Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Akünün suyu fazladır.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 40

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

A
Polis aracı
B
İtfaiye aracı
C
Ambulans
D
İş makinesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.