27 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A
Destek doku
B
Hücre
C
Sistem
D
Organ
Soru 2

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A
Takip mesafesi kadar
B
Fren mesafesi kadar
C
İntikal mesafesi kadar
D
Duruş mesafesi kadar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

A
Tek yönlü yola ters yönden girmek
B
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
C
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
Soru 4

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A
Plakaların 1 cm üzerinde
B
Plakaların 1 cm altında
C
Plakaların en altında
D
Plakaların ortasında
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Yolcu indirirken beklemek
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 6

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A
Omuz üzerine baskı uygulamak
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C
Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere tentürdiyot uygulamak
Soru 7

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Trafikten men cezası
B
Hafif hapis cezası
C
Para cezası ve ceza puanı
D
Sadece ceza puanı
Soru 8

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını azaltması
B
Hızını azaltması
C
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
D
Durup, kavşağı kontrol etmesi
Soru 9

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Motorun sarsıntılı çalışmasına
D
Motorun yağ yakmasına
Soru 10

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
B
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
C
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru 11

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Fren sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 12

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A
Karter contasının yırtılması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Rot ayarının bozulması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 14

Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

A
Kavşak
B
Park yeri
C
Sığınma cebi
D
Durak
Soru 15

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 16

Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hararet göstergesi
B
Yağ göstergesi
C
Motor devir göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 17

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Bölünmüş yol
D
Tali yol
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

A
Yağ kaçağı kontrolü
B
Yağ rengi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 19

Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

A
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
B
Beyaz bayrak
C
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
D
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
Soru 20

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 21

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A
20
B
25
C
15
D
10
Soru 22

Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

A
Kükürt
B
Kurşun
C
Karbonmonoksit
D
Karbondioksit
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
D
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
Soru 24

Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

A
Endüksiyon bobini
B
Marş motoru
C
Karbüratör
D
Sigorta
Soru 26

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
B
Eklem bölgesi olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Soru 27

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Hızını artırmalıdır.
B
Geriye dönmelidir.
C
Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
D
Hızını azaltmalıdır.
Soru 28

İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Düşük hızla seyretmesi
B
Hız azaltmak için frene basması
C
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
D
Vitesi boşa alarak seyretmesi
Soru 29

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A
10 dakika
B
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
C
15 dakika
D
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Soru 30

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 31

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A
Trafik levhalarını okuma
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
C
Yayaya yol verme
D
Hız sınırına uyma
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

A
Kan basıncında yükselme
B
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 33

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
D
Sadece sola dönülebileceğini
Soru 34

Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

A
Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
B
Alternatörde balanssızlık vardır.
C
Lastiklerde balanssızlık vardır.
D
Pistonlarda balanssızlık vardır.
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
C
Öksürmesi engellenir.
D
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
Soru 36

Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarj sistemi
B
Marş sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 37

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
B
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
Soru 38

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 39

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
I ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A
Park sensörü
B
Polen filtresi
C
Aktif gergili emniyet kemeri
D
Açılabilir tavan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.