27 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını azaltması
B
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
C
Durup, kavşağı kontrol etmesi
D
Hızını azaltması
Soru 2

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş sistemi
B
Fren sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 3

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A
Plakaların en altında
B
Plakaların 1 cm üzerinde
C
Plakaların 1 cm altında
D
Plakaların ortasında
Soru 4

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A
25
B
20
C
15
D
10
Soru 5

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 6

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
Soru 7

Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 8

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A
15 dakika
B
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
10 dakika
Soru 9

Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

A
Kurşun
B
Karbonmonoksit
C
Kükürt
D
Karbondioksit
Soru 10

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Sadece sağa dönülebileceğini
D
Düz gidilebileceğini
Soru 11

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A
Kanayan yere tentürdiyot uygulamak
B
Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C
Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
D
Omuz üzerine baskı uygulamak
Soru 12

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A
Yayaya yol verme
B
Hız sınırına uyma
C
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
D
Trafik levhalarını okuma
Soru 13

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 14

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 15

Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

A
Pistonlarda balanssızlık vardır.
B
Lastiklerde balanssızlık vardır.
C
Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
D
Alternatörde balanssızlık vardır.
Soru 16

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Motorun yağ yakmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
D
Motorun sarsıntılı çalışmasına
Soru 17

Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soğutma sistemi
B
Marş sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 18

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A
Sistem
B
Hücre
C
Organ
D
Destek doku
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A
Aktif gergili emniyet kemeri
B
Polen filtresi
C
Açılabilir tavan
D
Park sensörü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 21

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Eklem bölgesi olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Soru 22

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Geriye dönmelidir.
B
Hızını azaltmalıdır.
C
Hızını artırmalıdır.
D
Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

A
Görevlilerce verilen emirle durmak
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Yolcu indirirken beklemek
D
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Soru 24

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A
Sakin ve tedbirli olmak
B
Sağlık personeli olmak
C
Trafik görevlisi olmak
D
İyi bir sürücü olmak
Soru 25

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
B
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
C
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
D
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Kan basıncında yükselme
C
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A
Karter contasının yırtılması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Rot ayarının bozulması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 29

Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

A
Kavşak
B
Durak
C
Sığınma cebi
D
Park yeri
Soru 30

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 31

Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

A
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
B
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
C
Beyaz bayrak
D
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
Soru 32

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Trafikten men cezası
B
Sadece ceza puanı
C
Para cezası ve ceza puanı
D
Hafif hapis cezası
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

A
Sigorta
B
Karbüratör
C
Endüksiyon bobini
D
Marş motoru
Soru 34

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A
Fren mesafesi kadar
B
Duruş mesafesi kadar
C
İntikal mesafesi kadar
D
Takip mesafesi kadar
Soru 35

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
B
Psikolojik destek sağlamak
C
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
D
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

A
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
B
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
C
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
D
Tek yönlü yola ters yönden girmek
Soru 37

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A
II, III ve IV.
B
I, II ve III.
C
I ve IV.
D
II ve III.
Soru 38

Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yağ göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Motor devir göstergesi
Soru 39

İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B
Vitesi boşa alarak seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
C
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D
Öksürmesi engellenir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.