28 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

28 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 28 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 2

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bariyer kapalı ise durulması
C
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
D
Hızın azaltılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
B
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
C
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
D
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
Soru 4

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
B
Park lambasının yakılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Motorun durdurulmasına
Soru 5

Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

A
Su pompası
B
Şanzuman dişlileri
C
Diferansiyel dişlileri
D
Alternatör diyotları
Soru 6

Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A
Kaburga kırığı olan
B
Kolunda yara ve kırık olan
C
1. derece yanığı olan
D
Omurga kırığı olan
Soru 7

G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A
Çekici
B
Motosiklet
C
İş makinesi
D
Otobüs
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

A
Rölanti devrinin yüksek olması
B
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
C
Fren hidroliğinin tamamlanması
D
Soğutma suyuna antifriz katılması
Soru 9

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?

A
Silecek motoru
B
Fan motoru
C
Marş motoru
D
Alternatör
Soru 10

Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

A
Motorun ısınarak stop etmesi
B
Gürültü kirliliğinin artması
C
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
D
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D
Yarada kanama varsa durdurulması
Soru 12

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Girişi olmayan yol
B
Taşıt trafiğine kapalı yol
C
Yol ver
D
İleri mecburi yön
Soru 13

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
C
Yaralıyı değerlendirmenin
D
Trafik kazalarını azaltmanın
Soru 14

Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A
25
B
45
C
35
D
50
Soru 15

“D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A
Atv
B
Lâstik tekerlekli traktör
C
Minibüs
D
Motosiklet
Soru 16

Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

A
6
B
9
C
8
D
7
Soru 17

Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

A
Buji
B
Regülatör
C
Flaşör
D
Enjektör
Soru 18

Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
B
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
C
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
D
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
Soru 19

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
B
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
D
1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

A
Aks
B
Rotil
C
Karter
D
Şaft
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
C
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Soru 22

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A
Şekerli su içirilir.
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
C
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
D
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
Soru 23

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

A
Kızarma
B
İşlev kaybı
C
Şişlik
D
Hareket ile azalan ağrı
Soru 25

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

A
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
B
Kol bölgesinde olan kanamalarda
C
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
D
Karın bölgesinde olan kanamalarda
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
B
Yakıt deposunun delinmesi
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Yakıt sisteminin hava yapması
Soru 27

Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 28

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 29

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
D
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Soru 30

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Korna çalıp yayayı uyarması
B
Geçiş hakkını yayaya vermesi
C
Geçiş hakkını kendisinin kullanması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması
Soru 31

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Fren sisteminin arızalanmasına
B
Aracın maksimum hızının artmasına
C
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
D
Yakıt tüketiminin azalmasına
Soru 32

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A
II ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız I
Soru 33

Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

A
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B
Geçilecek aracın markasının
C
Geçilecek aracın hızının
D
Geçme yasağı olup olmadığının
Soru 34

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A
Sistem
B
Hücre
C
Doku
D
Gövde
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

A
Endüksiyon bobini
B
Akü
C
Distribütör
D
Buji
Soru 36

Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

A
Acıkma hissi
B
Hazımsızlık
C
İç kanama
D
Vücudun bir bölümünde felç
Soru 37

Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Madde kayıplara neden olmuştur
B
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
C
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
D
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
Soru 38

Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte  85 kilometredir?

A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 39

Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
B
Yaralının yarasına göre değişir.
C
Yaralının isteğine göre değişir.
D
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
Soru 40

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

A
Yalnız I
B
II ve III.
C
I, II ve III.
D
I ve II.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.