3 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

3 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 3 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
B
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
C
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
D
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
Soru 2

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
B
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
C
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
D
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

A
Şafta hareket vermek
B
Pistonlara yataklık yapmak
C
Rotlara hareket vermek
D
Vites dişlilerine yataklık yapmak
Soru 4

Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A
Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
B
Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
C
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
D
Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 6

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A
Yaralanmalı kazalarda
B
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
C
Maddi hasarlı kazalarda
D
Ölümlü kazalarda
Soru 7

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

A
Uzun hüzmeli farlar
B
Kısa hüzmeli farlar
C
Arka sis lambası
D
Sol sinyal lambaları
Soru 8

Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
B
Vantilatör kayışı gevşetilir.
C
Motorun soğuması beklenir.
D
Soğutma fanı sökülür.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

A
Üçüncü derece yanıklar
B
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
C
Birinci derece yanıklar
D
İkinci derece yanıklar
Soru 10

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 11

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A
Kara yolundaki taşıt sayısı
B
Yol çizgileri
C
Trafik polisinin sayısı
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 12

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
B
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 14

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
B
Olay yerini değerlendirmenin
C
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
D
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

A
Baş ağrısı
B
Solunum zorluğu
C
İştah artması
D
Hâlsizlik, kendinden geçme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

A
Otomobil
B
Çekici
C
Kamyonet
D
Otobüs
Soru 17

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan taşıt
Soru 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
Araçların takip mesafesine uyması
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 19

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
D
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
Soru 21

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
2 - 1 - 3
B
2 - 3 - 1
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A
Hızına uygun şeritte gitmek
B
Geriye dönmek
C
Geri gitmek
D
Zorunluluk dışında park etmek
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

A
Yüzün kızarması
B
Kasların gevşemesi
C
Ani bilinç kaybı
D
Soğuk terleme
Soru 24

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yangın söndürme cihazı
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Koruma başlığı
D
Çocuk bağlama sistemleri
Soru 25

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
B
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
C
Ehlî hayvanların giremeyeceğini
D
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Soru 26

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
B
Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
C
Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
D
Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
Soru 27

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A
Sağa geniş, sola dar
B
Sağa ve sola dar
C
Sağa ve sola geniş
D
Sağa dar, sola geniş
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
B
Yarı oturur pozisyon verilmesi
C
Egzersiz yapmasının sağlanması
D
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A
Hız kurallarına uyulması
B
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
C
Yayalara su sıçratılması
D
Diğer sürücülerin korkutulması
Soru 30

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A
Hoşgörüsüzlük
B
Bencillik
C
Nezaketsizlik
D
Diğergamlık
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

A
Karşı şeridi ihlal etmek
B
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
C
Fazla yolcu almak
D
Aşırı yük yüklemek
Soru 32

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

A
2, 6 ve 7
B
1 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 33

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A
Kamu hizmeti taşıtı
B
Organ nakil araçları
C
Zırhlı taşıt
D
Umum servis araçları
Soru 35

Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A
Solunumu düzensiz olan
B
Kalbi duran
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Solunum sayısı azalan
Soru 36

"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması
B
Çevre kirliliğini engellemek
C
Araçta yangın riskinin oluşması
D
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
Soru 37

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A
Yalnız I
B
I, II ve III.
C
Yalnız III
D
Yalnız II
Soru 38

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D
Sola dönmenin yasaklandığını
Soru 39

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
B
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
C
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
Soru 40

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C
1 numaralı aracın sola dönüş yapması
D
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.