3 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

3 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 3 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru 2

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Konuşma üslubunun
B
Trafik adabının
C
Mizacın
D
Beden dilinin
Soru 3

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 4

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A
177
B
112
C
110
D
185
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A
Virajı alamayan aracın devrilmesi
B
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
C
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
D
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
Soru 6

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A
Yakıt göstergesi
B
Hava filtresi
C
Sinyal ampulü
D
Hız göstergesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

A
Derinin kuru ve ağrılı olması
B
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 8

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A
10
B
20
C
5
D
15
Soru 9

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kavramanın tam ayırmaması
B
Gaz pedalına tam basılmaması
C
Fren pedalına tam basılmaması
D
Lastik hava basıncının düşük olması
Soru 10

Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

A
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B
Geçme yasağı olup olmadığının
C
Geçilecek aracın hızının
D
Geçilecek aracın markasının
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

A
Polen filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 12

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

A
20
B
15
C
30
D
5
Soru 13

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
At arabası
B
Tarım traktörü
C
İş makinesi
D
Otobüs
Soru 14

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

A
Avans ayarının
B
Rölanti ayarının
C
Rot ayarının
D
Buji ayarının
Soru 16

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Yağ ömrünün artmasına
D
Bakım masrafının azalmasına
Soru 17

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A
Fan müşirinin
B
Termostatın
C
Klima kompresörünün
D
Fan sigortasının
Soru 18

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

A
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
B
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
C
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
D
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Soru 19

Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
B
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D
Uygun vitesle seyredilmesi
Soru 21

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A
Kamyon
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 22

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 23

Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A
İdrar kaçırmak
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
Yutkunmak
D
Öksürmek
Soru 24

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
B
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
C
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
D
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
Soru 25

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
B
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
C
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

A
Direksiyon
B
Amortisör
C
Diferansiyel
D
Kilometre sayacı
Soru 27

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A
Işıklı işaret cihazları
B
Kara yolundaki taşıt sayısı
C
Yol çizgileri
D
Trafik polisinin sayısı
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A
Yağ değişim kartı
B
Periyodik bakım kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Kasko poliçesi
Soru 29

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Bu bölgeden dikkatli geçmesi
D
Aracını yavaşlatması
Soru 30

Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Debriyaj arızalıdır.
B
Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.
C
Aracın el freni çekiktir.
D
Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.
Soru 31

Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A
Banketlerde
B
Tepe üstlerine yakın yerlerde
C
Dönemeçlerde
D
Yaya ve okul geçitlerinde
Soru 32

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

A
Araç yakıtına
B
Motor yağına
C
Soğutma suyuna
D
Fren hidroliğine
Soru 33

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
B
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
C
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
D
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
Soru 34

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 35

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
1 nolu araç
B
Hızı fazla olan araç
C
2 nolu araç
D
Hızı az olan araç
Soru 36

"Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

A
Kamu yararı
B
Çevre hakkı
C
Öfke yönetimi
D
Yaşam hakkı
Soru 37

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A
Sürücünün kaza yapma riskini
B
Trafikteki araç sayısını
C
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
D
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini
Soru 38

Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş
B
Soğutma
C
Süspansiyon
D
Şarj
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 40

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A
Yalnız I.
B
II ve III.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.