30 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

30 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 30 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A
Emniyet Genel Müdürlüğünün
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
C
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D
Belediyelerin
Soru 2

Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A
Marş motorunda
B
Far ampullerinde
C
Fan motorunda
D
Alternatörde
Soru 3

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

A
Şok
B
Koma
C
Koma
D
Hâlsizlik
Soru 4

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
B
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
C
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
D
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

A
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
B
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
C
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
D
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

A
Bagaj hacmini küçültür.
B
Ek yapım maliyeti getirir.
C
Motor performansını bir miktar düşürür.
D
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
Soru 7

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

A
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
B
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 8

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

A
4 - 2 - 1 - 3
B
2 - 4 - 1 - 3
C
1 - 4 - 2 - 3
D
1 - 2 - 3 - 4
Soru 9

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa selektör yaparak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 10

Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
B
Yaralıların durumu ve sayısı
C
Kaza yerinin açık ve net adresi
D
Araçların hasar durumu
Soru 11

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
C
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 12

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A
Yakını gösteren ışıklar
B
Sis ışıkları
C
Park ışıkları
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 13

Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

A
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
B
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
C
Motor yüksek devirde çalışırken
D
Radyatörün basıncı düşürülmeden
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A
Kan basıncının düşmesi
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Nabız atışının güçlü olması
D
Cildin kuru ve sıcak olması
Soru 15

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 16

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Külbütör kapağı
B
Karter
C
Egzoz manifoldu
D
Emme manifoldu
Soru 17

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

A
Boyu
B
Vücut ısısı
C
Cinsiyeti
D
Yaşı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

A
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
B
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
C
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
D
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
Soru 19

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Karterde yağın kalmaması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Depodaki yakıtın azalması
Soru 20

Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastanın ayaklarını yükseltmek
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
C
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
Soru 21

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A
Diğergamlık
B
Bencillik
C
Sabırsızlık
D
Öfke
Soru 22

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
110
B
120
C
90
D
100
Soru 23

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A
Tehlikeli madde taşıyan araç
B
Bisiklet
C
Motosiklet
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 24

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 25

Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A
Kandaki oksijen oranının düşmesi
B
Kanın kalbe gelme hızının artması
C
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Soru 26

Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

A
Marş motoru arızalıdır.
B
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
C
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
D
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
Soru 27

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Vitesi boşa alması
B
Uygun vitesle inmesi
C
Sert fren yapması
D
Hızını artırması
Soru 28

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
B
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
C
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
D
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

A
Bilinç seviyesinin artması
B
Kan basıncının düşmesi
C
Dudak çevresinin morarması
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 30

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
100
B
150
C
200
D
120
Soru 31

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
B
Millî Eğitim Bakanlığının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sağlık Bakanlığının
Soru 32

Motorda hava filtresinin görevi nedir?

A
Suyu temizlemek
B
Havayı temizlemek
C
Yağı temizlemek
D
Yakıtı temizlemek
Soru 33

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

A
İl Özel İdareleri
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Soru 34

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
B
Arkadan gelen araçlara yol vermek
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 35

Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A
Kalkışa hazırlanmalıdır.
B
Hızlanmalıdır.
C
Dikkatli geçmelidir.
D
Yavaşlamalıdır.
Soru 36

I- Aracının yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 

A
I - II
B
I - III
C
I - II - III
D
II - III
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Bir meslek sahibi olmak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 39

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
B
Şifreli ve gizli
C
Kısa, öz ve anlaşılır
D
Yazılı, sözlü ve hareketli
Soru 40

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

A
Fitil ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Buji kıvılcımı ile
D
Kendi kendine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.