4 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

4 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 4 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

A
Kurtarıcı
B
Kamyon
C
Çekici
D
Treyler
Soru 2

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

A
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
C
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

A
Direksiyon sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Marş sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 5

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

A
Bisiklet yolunu kullanması
B
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
C
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
D
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi
Soru 6

Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A
Jikle devresinde
B
Rölanti devresinde
C
Marş motorunun kablo bağlantılarında
D
Akünün kutup başlarında
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

A
Lâstik tekerlekli traktörler
B
Motorsuz araçlar
C
Bisikletler
D
Çekiciler
Soru 8

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A
Emme
B
İş
C
Egzoz
D
Sıkıştırma
Soru 9

Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
B
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
C
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
D
Arka lastikler aşınmıştır.
Soru 10

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A
Yalnız 3
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A
Göz bebeklerinin küçülmesi
B
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
C
Göğüs hareketlerinin kaybolması
D
Dudakların morarması
Soru 12

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A
İki yönlü kara yolu
B
Tek yönlü kara yolu
C
Bölünmüş kara yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 13

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
C
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
D
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
C
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

A
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
B
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
C
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
B
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
C
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
D
Viraja girmeden önce hızı artırmak
Soru 17

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için zorunludur.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 18

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Bujilerin eskimesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
D
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Araçların tescil işlemlerini yapmak
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 21

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
70
B
50
C
60
D
40
Soru 22

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
Soru 23

Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

A
40
B
35
C
20
D
30
Soru 24

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A
Banket
B
Şerit
C
Ayırıcı
D
Ada
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Omurilik zedelenmesi olan
B
Göğüs kemiğinde kırık olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Kalça kemiğinde kırık olan
Soru 26

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yayaların geçişini beklemesi
B
Sağa sinyal vermesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
Soru 27

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 28

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Kuzey
B
Batı
C
Doğu
D
Güney
Soru 29

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 30

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
B
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
C
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 32

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süspansiyon
B
Şarj
C
Soğutma
D
Direksiyon
Soru 33

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
Sola dönebilir.
B
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
C
İleri yönde devam edebilir.
D
Sağa dönebilir.
Soru 34

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
B
Hızını arttırmalıdır.
C
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
D
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
Soru 35

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 36

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Solunum ve nabız kontrolü
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 37

Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A
5
B
3
C
4
D
2
Soru 38

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

A
Far anahtarındaki
B
Distribütördeki
C
Endüksiyon bobinindeki
D
Bujilerdeki
Soru 39

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A
Sürücü
B
Araç sahibi
C
Şoför
D
İşleten
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A
Fren lambaları
B
Sis lambaları
C
Park lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.