4 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

4 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 4 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A
Jandarma imdat
B
İtfaiye
C
Ambulans
D
Polis imdat
Soru 2

Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi
B
Debriyaj telinin kopması
C
Debriyaj pedal boşluğunun artması
D
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
Soru 3

Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Güvenlik şeridinden devam etmeli
B
Müziği sonuna kadar açmalıdır
C
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
D
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
B
Motorun iyi soğutulamaması
C
Motorun zor çalışması
D
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
Soru 5

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Fazla süratten kaçınılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 6

Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Reflekslerin kaybolması
C
Kazazedenin bilincini yitirmesi
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 7

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız III
Soru 8

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu antifrizi
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

A
Marş motorundaki
B
Flaşördeki
C
Distribütördeki
D
Bujilerdeki
Soru 10

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Ehli hayvanlar geçebilir.
B
Vahşi hayvanlar geçebilir.
C
Ehli hayvanlar giremez.
D
Vahşi hayvanlar giremez.
Soru 11

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik destek sağlamak
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 12

Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

A
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
B
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
C
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
D
Kavramada titreşimler hissedilir.
Soru 13

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 14

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
2 numaralı araca yol vermeli
Soru 15

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A
Hızlarını artırmaları
B
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
C
Yavaşlamaları
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
B
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
C
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
D
Tuzlu ayran içirmek
Soru 17

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak
C
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
D
Aracın fren mesafesini kısaltmak
Soru 18

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 19

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A
Araç lastiği
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
B
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
C
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
D
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 21

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A
Antifriz
B
Motor soğutma suyu
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 22

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Takip mesafesini artırması
B
Takip mesafesine uyması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
Soru 24

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Takip mesafesini azaltmalıdır.
B
Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
C
Yolun solundan gitmelidir.
D
Sağ dönüş lambasını yakmalıdır.
Soru 25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
Soru 26

Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
B
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
C
Dar kavisle dönmesi
D
Geniş kavisle dönmesi
Soru 27

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru 28

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 29

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
B
Yüzüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Sırtüstü, sert bir zemine
Soru 30

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
B
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
C
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 31

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A
Kesik kesik akan bir kanama olması
B
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
C
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
Soru 33

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Kamyonete
D
Kamyona
Soru 34

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Katılım Belgesi
B
Sürücü Belgesi
C
Sürücü Sertifikası
D
Eğitim Sertifikası
Soru 35

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
C
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
D
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

A
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
B
Sürücüleri denetlemek
C
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Trafiği düzenlemek
Soru 37

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 38

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

A
Akciğer
B
Kalp
C
Yutak
D
Mide
Soru 39

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Hızı fazla olan, diğerine
B
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C
Kamyon, minibüse
D
Minibüs, kamyona
Soru 40

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

A
Elektrik motoru
B
İçten yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Dıştan yanmalı motor
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.