4 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

4 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 4 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A
Antifriz
B
Motor soğutma suyu
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

A
Flaşördeki
B
Marş motorundaki
C
Distribütördeki
D
Bujilerdeki
Soru 3

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
B
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
C
Yavaşlamaları
D
Hızlarını artırmaları
Soru 4

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Vahşi hayvanlar giremez.
B
Ehli hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Vahşi hayvanlar geçebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A
Motorun iyi soğutulamaması
B
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
C
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Motorun zor çalışması
Soru 6

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A
Kamyonete
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Kamyona
D
İş makinesine
Soru 7

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru 8

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 9

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 10

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A
Otobüs
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
C
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 12

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

A
İçten yanmalı motor
B
Marş motoru
C
Dıştan yanmalı motor
D
Elektrik motoru
Soru 13

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
D
Psikolojik destek sağlamak
Soru 14

Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

A
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
B
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
C
Kavramada titreşimler hissedilir.
D
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
B
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
D
Kesik kesik akan bir kanama olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
B
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
C
Tuzlu ayran içirmek
D
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
Soru 17

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Kamyon, minibüse
B
Minibüs, kamyona
C
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
D
Hızı fazla olan, diğerine
Soru 18

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
B
Sırtüstü, sert bir zemine
C
Yüzüstü, sert bir zemine
D
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
Soru 19

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Takip mesafesini azaltması
B
Ani fren yaparak durmaya çalışması
C
Takip mesafesini artırması
D
Takip mesafesine uyması
Soru 20

Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Kazazedenin bilincini yitirmesi
C
Reflekslerin kaybolması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 21

Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
B
Debriyaj telinin kopması
C
Debriyaj pedal boşluğunun artması
D
Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
B
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
C
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
D
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

A
Trafiği düzenlemek
B
Sürücüleri denetlemek
C
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
D
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 24

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
B
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
C
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
D
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Soru 25

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 26

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

A
Akciğer
B
Yutak
C
Mide
D
Kalp
Soru 27

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Sağ dönüş lambasını yakmalıdır.
B
Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
C
Yolun solundan gitmelidir.
D
Takip mesafesini azaltmalıdır.
Soru 28

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
B
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
C
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
D
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
Soru 29

Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Güvenlik şeridinden devam etmeli
B
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
C
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
D
Müziği sonuna kadar açmalıdır
Soru 30

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A
Polis imdat
B
Jandarma imdat
C
Ambulans
D
İtfaiye
Soru 31

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A
Araç lastiği
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 32

Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
B
Geniş kavisle dönmesi
C
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
D
Dar kavisle dönmesi
Soru 33

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aracın fren mesafesini kısaltmak
B
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
C
Yakıt tüketimini azaltmak
D
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak
Soru 34

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 35

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Fazla süratten kaçınılması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 36

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Eğitim Sertifikası
B
Sürücü Belgesi
C
Katılım Belgesi
D
Sürücü Sertifikası
Soru 37

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 38

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu antifrizi
Soru 39

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A
I, II ve III.
B
Yalnız III
C
I ve II.
D
I ve III.
Soru 40

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
2 numaralı araca yol vermeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.