5 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

5 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 5 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    

•  Lastik patlaması    

•  Kusurlu rot    

•  Aks kırılması    

•  Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A
Araç yakıtının zamanında alınması
B
Araç yağının zamanında değiştirilmesi
C
Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
D
Araç bakımının zamanında yapılması
Soru 2

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Soru 3

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

A
Isıtma bujisi ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 4

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
C
Ceza almaktan çekinmek
D
Denetimlerde problem yaşamamak
Soru 5

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

A
Araç kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Yaya kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

A
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
B
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
C
Aküyü şarj etmek
D
Motoru soğutmak
Soru 7

Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A
Gazyağı-LPG
B
Benzin-LPG
C
Motorin-LPG
D
Alkol-LPG
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Trafik levhalarını önemsemek
B
Alkollü araç kullanmak
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Hız limitlerini aşmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A
I - II
B
I - II - III
C
I - III
D
II - III
Soru 10

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
90
B
100
C
110
D
80
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

A
Kazazede nefes alabiliyor mu?
B
Kazazede de kızarıklık var mı?
C
Kazazede nabız sayısı normal mi?
D
Kazazede kalp atımı normal mi?
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

A
Trafiği düzenlemek
B
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
C
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 13

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 14

Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?

A
Vites kutusu
B
Şaft
C
Diferansiyel
D
Kavrama
Soru 15

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A
Her iki aracın yüklü olması
B
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
D
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
Soru 17

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A
Felç
B
Saç dökülmesi
C
Bulantı ve kusma
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A
Dilin geriye kaçması
B
Çenenin kasılması
C
Vücudun kasılması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 19

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

A
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
B
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
D
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Soru 20

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A
Kamyonet
B
Minibüs
C
Arazi taşıtı
D
Tramvay
Soru 21

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
Soru 22

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A
90
B
70
C
50
D
110
Soru 23

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 24

I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A
I - II - III
B
I - II
C
II - III
D
Yalnız I
Soru 25

Yerleşim Yerinde = YY

Yerleşim Yeri Dışında = YYD

Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A
YY : 30, YYD : 150
B
YY : 70, YYD : 300
C
YY : 60, YYD : 250
D
YY : 50, YYD : 200
Soru 26

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 27

Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A
50
B
30
C
70
D
90
Soru 28

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

A
Şaft
B
Volan
C
Kavrama
D
Aks
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A
Baş dönmesi
B
Düzensiz nabız atışı
C
Bilinç kaybı
D
Kansızlık
Soru 30

Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
B
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
C
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A
Soru 32

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Sağa yanaş ve dur
B
Geç
C
Yavaşla
D
Hızlan
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Yağ filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 34

Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

A
Takip mesafesi kadar
B
Bir araç boyu kadar
C
Üç araç boyu kadar
D
İki araç boyu kadar
Soru 35

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.


Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

A
Şokun önlenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
D
Acil yardım istenmesi
Soru 37

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

A
Motorin
B
Biodizel
C
Benzin
D
LPG
Soru 38

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
50
B
30
C
70
D
80
Soru 39

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Kamyon, minibüse
B
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C
Minibüs, kamyona
D
Hızı fazla olan, diğerine
Soru 40

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?

A
5 dakikadan az beklemek
B
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
C
Yük yüklemek veya boşaltmak
D
5 dakikadan fazla beklemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.