6 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

6 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 6 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

A
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
B
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
C
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
D
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
Soru 2

Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A
Yüzüstü yatış
B
Sırtüstü yatış
C
Oturuş veya yarı oturuş
D
Yan yatış
Soru 3

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

A
Tren
B
Taşıma
C
Ulaşım
D
Taşıt
Soru 4

Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vites kutusunu çalıştırmak
B
Yağlamayı sağlamak
C
Diferansiyeli çalıştırmak
D
Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
Soru 5

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
B
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
C
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
D
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 6

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

A
Sorumsuzluk
B
Diğergamlık
C
Bencillik
D
Saldırganlık
Soru 7

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

A
3 – 4
B
1 - 2
C
1 - 3
D
2 - 4
Soru 8

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A
Duraklara 30 metre mesafede
B
Sol şeritte
C
Dönemeçlerde
D
Yaya ve okul geçitlerinde
Soru 9

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silecek lastiklerinin eskimesi
B
Havanın serin olması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Cam suyu seviyesinin azalması
Soru 10

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

A
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
B
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
C
Motorun durmasını sağlamak
D
Motora ilk hareketi vermek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

A
Marş motoru
B
Termostat
C
Yakıt filtresi
D
Endüksiyon bobini
Soru 13

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Motor devrinin yükselmesine
B
Motorun hararet yapmasına
C
Akünün kısa zamanda bitmesine
D
Klimanın düzensiz çalışmasına
Soru 14

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A
Elektrikli
B
Dizel
C
Buharlı
D
Benzinli
Soru 15

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

A
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
B
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
D
Elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 16

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
B
Aracının hızını artırması
C
Aracının hızını azaltması
D
Öndeki aracı geçmemesi
Soru 17

Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

A
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
C
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
D
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmelidir.
B
Öndeki aracı geçmemelidir.
C
Aracının hızını artırmalıdır.
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
Soru 20

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
B
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
D
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
Soru 21

Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
B
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
C
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
D
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
Soru 22

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
B
Durmanın yasak olduğunu
C
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
D
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
Soru 23

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
saf su
B
elektrolit
C
asit
D
antifriz
Soru 24

Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
B
Yağ pompası arızalıdır.
C
Buji kabloları gevşektir.
D
Diferansiyel arızalıdır.
Soru 25

Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A
Tali yol
B
Banket
C
Ana yol
D
Bölünmüş yol
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

A
Platin ayarı
B
Far ayarı
C
Buji ayarı
D
Avans ayarı
Soru 27

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Su kaybı
B
Karbonmonoksit eksikliği
C
Beslenme yetersizliği
D
Oksijensizlik
Soru 28

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 3 - 2
B
3 - 2 - 1
C
1 - 2 - 3
D
2 - 3 - 1
Soru 29

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 30

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 31

Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A
Araçları trafikten men edilir.
B
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
C
Para cezası verilir.
D
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
Soru 32

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Bencilce davranışlarda bulunmak
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
B
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
D
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Soru 35

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu
Soru 36

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
B
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
İki şeridi birden kullanması
Soru 37

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 38

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

A
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
B
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
C
Kalp çalıştığında
D
112´ye haber verildiğinde
Soru 39

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
D
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Soru 40

Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A
25
B
30
C
20
D
15
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.