6 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 6 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Endüksiyon bobini arızalıdır.
D
Akünün suyu fazladır.
Soru 2

Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A
Dönüş ışıkları
B
Park ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 3

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sorumlu
B
Telaşsız
C
Saygılı
D
Sabırsız
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

A
Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
B
Fren lambalarının yanmaması
C
Fren balatalarının yeni olması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 5

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A
Şoför
B
Sürücü
C
İşleten
D
Araç sahibi
Soru 6

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
İtfaiye aracının ana yolda olması
B
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 7

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
B
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
C
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
D
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
Soru 8

Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A
25
B
20
C
30
D
15
Soru 9

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

A
Şiddetli baş yaralanması
B
Mide delinmesi
C
Dalak yırtılması
D
Göğüs zedelenmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B
Motor gücü yüksek araç kullanılması
C
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
D
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Soru 11

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Sola dönülmez
B
Sola zorunlu yön
C
Sağa dönülmez
D
Sağa zorunlu yön
Soru 12

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Gürültü kirliliğine
B
Yolculuk süresinin kısalmasına
C
Trafiğin hızlı akmasına
D
Yolculuğun huzurlu geçmesine
Soru 13

Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

A
Regülatör
B
Buji
C
Flaşör
D
Enjektör
Soru 14

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boşaltım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A
Nefes almasının durması
B
Konuşabilmesi
C
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
D
Renginin morarması
Soru 16

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

A
Araç sürülmeye devam edilir.
B
Motor devri yükseltilir.
C
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
D
Motor devri düşürülür.
Soru 17

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

A
Motorin
B
Benzin
C
LPG
D
Biodizel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A
Emniyet kemeri
B
Güneş gözlüğü
C
Havalı korna
D
Stepne
Soru 19

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
B
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
C
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
D
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Soru 20

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
B
Bulunduğu şeritte seyretmesi
C
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
D
Geçme sırasında hızını artırması
Soru 21

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
B
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
C
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
D
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

A
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
B
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
C
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D
Tek yönlü yola ters yönden girmek
Soru 23

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?

A
Yağ seviyesinin normal olması
B
Akünün şarjlı olması
C
Yakıt seviyesinin düşük olması
D
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
Soru 25

Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

A
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
B
Gidiş yönüne göre sağ bankette
C
Gidiş yönüne göre sol bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 26

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Mizaç
D
Konuşma üslubu
Soru 27

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A
Başlık
B
Gösterge paneli
C
Kabin
D
Sigorta tablası
Soru 28

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

A
Dinamo
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
B
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
C
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
D
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
Soru 30

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A
Omurgasında kırık olabileceği
B
Dilini ısırmış olabileceği
C
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
D
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Bir meslek sahibi olmak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 32

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
elektrolit
B
antifriz
C
asit
D
saf su
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Kendi sağlığını riske atması
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
C
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

A
Toplu taşıma araçlarının
B
Sanık veya suçlu takip eden araçların
C
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
D
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
Soru 36

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A
Yakıt sarfiyatını
B
Takip mesafesini
C
Motor gücünü
D
Asfalt kalitesini
Soru 37

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

A
Açık yaraya dikiş atmak
B
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
C
Kırıklarda atel kullanmak
D
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
Soru 38

Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

A
Yol ver
B
Dikkat
C
Düşük banket
D
Okul geçidi
Soru 39

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 40

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
B
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.