6 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 6 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Akünün suyu fazladır.
C
Endüksiyon bobini arızalıdır.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 2

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

A
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
B
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
C
Açık yaraya dikiş atmak
D
Kırıklarda atel kullanmak
Soru 3

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
B
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
D
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Soru 4

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A
Asfalt kalitesini
B
Takip mesafesini
C
Motor gücünü
D
Yakıt sarfiyatını
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
B
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
C
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
D
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
Soru 6

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
B
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
C
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
D
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

A
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
B
Tek yönlü yola ters yönden girmek
C
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
Soru 8

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
B
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
B
Kendi sağlığını riske atması
C
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
D
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

A
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
B
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C
Sanık veya suçlu takip eden araçların
D
Toplu taşıma araçlarının
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
B
Bir meslek sahibi olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 12

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
asit
B
antifriz
C
saf su
D
elektrolit
Soru 13

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik adabı
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Mizaç
Soru 14

Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A
25
B
30
C
15
D
20
Soru 15

Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

A
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
B
Gidiş yönüne göre sol bankette
C
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
D
Gidiş yönüne göre sağ bankette
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 17

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A
Şoför
B
İşleten
C
Araç sahibi
D
Sürücü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A
Güneş gözlüğü
B
Havalı korna
C
Emniyet kemeri
D
Stepne
Soru 19

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
B
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
Soru 20

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

A
Motor devri düşürülür.
B
Motor devri yükseltilir.
C
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
D
Araç sürülmeye devam edilir.
Soru 21

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

A
Vites kutusu
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Dinamo
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A
Renginin morarması
B
Nefes almasının durması
C
Konuşabilmesi
D
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
Soru 23

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
C
Motor gücü yüksek araç kullanılması
D
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
Soru 25

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A
Sigorta tablası
B
Başlık
C
Gösterge paneli
D
Kabin
Soru 26

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
B
İtfaiye aracının ana yolda olması
C
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
D
Otomobilin tali yolda olması
Soru 27

Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

A
Yol ver
B
Dikkat
C
Düşük banket
D
Okul geçidi
Soru 28

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
C
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 29

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A
Omurgasında kırık olabileceği
B
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
C
Dilini ısırmış olabileceği
D
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
Soru 30

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Sağa dönülmez
B
Sola dönülmez
C
Sola zorunlu yön
D
Sağa zorunlu yön
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?

A
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
B
Yağ seviyesinin normal olması
C
Akünün şarjlı olması
D
Yakıt seviyesinin düşük olması
Soru 32

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Yolculuğun huzurlu geçmesine
B
Trafiğin hızlı akmasına
C
Yolculuk süresinin kısalmasına
D
Gürültü kirliliğine
Soru 33

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
B
Geçme sırasında hızını artırması
C
Bulunduğu şeritte seyretmesi
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 34

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

A
Dalak yırtılması
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Mide delinmesi
D
Göğüs zedelenmesi
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

A
Debriyajın kaçırması
B
Fren balatalarının yeni olması
C
Fren lambalarının yanmaması
D
Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
Soru 36

Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

A
Regülatör
B
Enjektör
C
Flaşör
D
Buji
Soru 37

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinir sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 38

Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A
Acil uyarı ışıkları
B
Park ışıkları
C
Dönüş ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 39

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sabırsız
B
Sorumlu
C
Telaşsız
D
Saygılı
Soru 40

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

A
Motorin
B
LPG
C
Biodizel
D
Benzin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.