7 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

7 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 7 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
C
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
D
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Soru 2

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A
alternatör
B
amortisör
C
radyatör
D
distribütör
Soru 3

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A
Bisiklet giremez
B
Motorlu bisiklet yolu
C
Bisiklet yolu
D
Motosiklet yolu
Soru 4

Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

A
3. zaman
B
4. zaman
C
2. zaman
D
1. zaman
Soru 5

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

A
Orta şeridi
B
Tırmanma şeridini
C
Hızlanma şeridini
D
Yavaşlama şeridini
Soru 6

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Alt geçide
B
EDS'ye
C
Karavanlı park yerine
D
Gençlik kampına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

A
Yağ rengi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ kaçağı kontrolü
Soru 9

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
uzağı gösteren ışıkların
B
park ışıklarının
C
yakını gösteren ışıkların
D
sis ışıklarının
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 11

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Batı
B
Doğu
C
Güney
D
Kuzey
Soru 12

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
20
B
30
C
10
D
40
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Soru 14

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

A
Sürücü kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Araç kusurları
D
Yaya kusurları
Soru 15

Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
B
Devamlı yol çizgisi
C
Yol kenarındaki banketler
D
Diğer aracın sürücüsü
Soru 16

I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 17

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A
Beyin
B
Karaciğer
C
Kalın bağırsak
D
Mide
Soru 18

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Benzin
B
Motorin
C
Asitli su
D
Antifriz
Soru 19

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
B
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
Soru 20

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

A
II ve III.
B
Yalnız I
C
I, II ve III.
D
I ve III.
Soru 21

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyet kemeri
B
ABS
C
ASR
D
Hava yastığı
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
B
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
C
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
Soru 23

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A
Olay yerinin tam adresi
B
Yaralıların eğitim durumu
C
Yaralı sayısı
D
Araçların hasar durumu
Soru 24

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Açık camlar kapatılır.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A
Alaşımlı jant
B
Açılabilir tavan
C
Hava yastığı
D
Elektrikli koltuk
Soru 26

Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

A
Yaralının hemen hastaneye taşınması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Hemen Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

A
Fren balatalarının
B
Bujilerin
C
Silindirlerin
D
Debriyaj balatasının
Soru 28

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
D
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
C
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 30

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A
Fan motorunda
B
Alternatörde
C
Marş motorunda
D
Far ampullerinde
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
B
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
C
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 32

Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

A
Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
B
Alternatörde balanssızlık vardır.
C
Pistonlarda balanssızlık vardır.
D
Lastiklerde balanssızlık vardır.
Soru 33

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A
Şarj lambası
B
Sinyal lambası
C
Yağ lambası
D
Korna
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

A
Yüksek akım üretmek
B
Karışımı ateşlemek
C
Aküye akım göndermek
D
Aküyü şarj etmek
Soru 35

I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 36

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 37

• Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Motor
B
Yakıt deposu
C
Debriyaj
D
Vites kutusu
Soru 38

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
B
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin yalnız bırakılması
D
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

A
Engel işareti
B
Çekme halatı
C
Boyun korsesi
D
Emniyet kemeri
Soru 40

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Tam gaz vermekten kaçınılması
B
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
C
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.