8 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

8 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 8 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A
Araç lastiklerinin
B
Soğutma suyunun
C
Fren hidroliğinin
D
Polen filtresinin
Soru 3

Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karter
B
Külbütör
C
Karbüratör
D
Radyatör
Soru 4

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 5

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

A
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
C
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
D
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Soru 6

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 7

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

A
Trafiği yavaşlatma işareti
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 8

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Motor devir göstergesinin arızalanması
B
Akünün boşalması
C
Far ampullerinin patlaması
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 9

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobile
C
İş makinesine
D
Otobüse
Soru 10

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Fren hidroliğinin bitmesi
B
Yağın azalması
C
Marş motorunun arızalanması
D
Akünün boşalması
Soru 11

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

A
110
B
156
C
112
D
155
Soru 12

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A
Organ - Hücre - Doku - Sistem
B
Hücre - Doku - Organ - Sistem
C
Hücre - Organ - Doku - Sistem
D
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Soru 13

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A
Ayrılma şeridi
B
Yolver
C
Dur
D
Tırmanma şeridi
Soru 14

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

A
Yanıcı madde
B
Yakıcı madde
C
Atık
D
Kireç
Soru 15

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Yola devam edilmeli
B
Baş dik tutmaya çalışılmalı
C
Gözler ovuşturulmalı
D
Mola verilmeli
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?

A
Eksantrik milinde
B
Pistonlarda
C
Lastiklerde
D
Alternatörde
Soru 17

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

A
Buji
B
Karbüratör
C
Manifold
D
Teker jantı
Soru 18

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Her ikisi de doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 19

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 20

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A
Yakını gösteren ışıkları
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Park ışıklarını
D
Sis ışıklarını
Soru 21

Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

A
İki yönlü yol
B
Bölünmüş yol
C
Banket
D
Şerit
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

A
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
B
Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
C
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
D
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
Soru 23

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

A
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
B
Arka lastiklerin birine
C
Ön lastiklerin birine
D
Çekici lastiklerin ikisine
Soru 24

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

A
I - II
B
Yalnız I
C
I - II - III
D
II - III
Soru 25

Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A
Yaya ve okul geçitlerinde
B
Tepe üstlerine yakın yerlerde
C
Banketlerde
D
Dönemeçlerde
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A
Akciğer
B
Böbrek
C
Mide
D
Pankreas
Soru 27

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
50
B
40
C
35
D
15
Soru 28

Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Her ikisi de doğru
B
Yalnız I doğru
C
Yalnız II doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 29

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
B
Hızını artırması
C
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru 30

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Soru 31

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 32

Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 33

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

A
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
B
Kırıklarda atel kullanmak
C
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
D
Açık yaraya dikiş atmak
Soru 34

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
B
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
C
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
D
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
C
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
D
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 36

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
B
Sırtüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 37

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Şarj lambasının yanmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 38

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A
Geçme yasağının sonu olduğunu
B
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
C
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
D
Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu
Soru 39

ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?

A
Direksiyon hâkimiyetini
B
Virajlarda savrulmayı
C
Trafik kazası riskini
D
Aracın yol üzerinde kaymasını
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
B
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
C
Yağlama sisteminin görev yapamaması
D
Motor rölanti devrinin yüksek olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.