8 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

8 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
1, 2 ve 3
Soru 2

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

A
Arazi taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Ticari taşıt
D
Araç
Soru 3

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A
Sıkıştırma zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Emme zamanı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 5

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Distribütör arızalıdır.
B
Geri vites müşiri arızalıdır.
C
Fren müşiri arızalıdır.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
B
Sol sinyal lambalarının yakılması
C
Ani olarak gaz verilmesi
D
Yan aynaların kontrol edilmesi
Soru 7

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

A
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
B
Aracın modeline
C
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
D
Yaralıların cinsiyetlerine
Soru 8

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

A
Konuşma Üslubu
B
Öfke
C
Entrika
D
İhtiras
Soru 9

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

A
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
B
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
C
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
D
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
Soru 10

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A
20
B
15
C
10
D
5
Soru 11

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Heimlich manevrası
Soru 12

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Treylerin giremeyeceğini
D
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

A
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
B
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
D
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
Soru 14

Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

A
Sürücünün yanındaki koltukta
B
Aracın basamağında
C
Karoseri kenarında
D
Yük üzerinde
Soru 15

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

A
Banket
B
Şerit
C
Kavşak ortak alanı
D
Platform
Soru 16

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

A
Kornaya
B
Fren pedalına
C
Vites koluna
D
Debriyaj pedalına
Soru 17

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

A
Fren
B
Rot
C
Diferansiyel
D
Motor
Soru 18

Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

A
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
B
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
C
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
D
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
Soru 19

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

A
Kara yolu
B
Bağlantı yolu
C
Geçiş yolu
D
Şerit
Soru 20

Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A
İş makinesi
B
Motosiklet
C
Çekici
D
Otobüs
Soru 21

Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

A
Sindirim yolu
B
Dolaşım yolu
C
Boşaltım yolu
D
Solunum yolu
Soru 22

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III.
Soru 23

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
C
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
D
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Soru 24

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A
Motor devir sayısını
B
Yakıt miktarını
C
Aracın hızını
D
Motor sıcaklığını
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
Soru 26

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Hızını azaltmalı
B
En sol şeritten gitmeli
C
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
D
Öndeki aracı geçmeli
Soru 27

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 28

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Aracının hızını azaltması
B
Yolu kontrol etmesi
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 29

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Yarı oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Dik oturuş
Soru 30

Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

A
Kaza riskinin artmasına
B
Trafiğin yoğunluğunun azalmasına
C
Sürücünün vakit kazanmasına
D
Stresin azalmasına
Soru 31

Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A
Marş motorunun kablo bağlantılarında
B
Akünün kutup başlarında
C
Rölanti devresinde
D
Jikle devresinde
Soru 32

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 33

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A
3 ve 4
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 34

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur işareti
B
Yavaşlatma işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Geç işareti
Soru 35

Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
B
Hızını artırmalı
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 36

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Demir yolu üst geçidine
B
Kontrolsüz demir yolu geçidine
C
Demir yolu alt geçidine
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

A
Enjektör
B
Distribütör
C
Karter
D
Buji
Soru 38

110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

A
65
B
50
C
60
D
55
Soru 39

Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A
Sinir sistemi
B
Solunum sistemi
C
İskelet sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 40

Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

A
6
B
8
C
9
D
7
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.