9 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

9 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 9 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

A
Banket
B
Yaya geçidi
C
Platform
D
Taşıt yolu
Soru 2

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A
Otomobil
B
Kamyon
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 3

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A
Yangın tüpü
B
Üçgen reflektör
C
Beyaz renkte taş
D
Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

A
Distribütör
B
Yağ pompası
C
Su pompası
D
Radyatör
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

A
Görev hali dışında kullanılmaması
B
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
C
Can ve mal güvenliğinin korunması
D
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 6

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
B
Önündeki aracı geçebilir.
C
Diğer şeride geçemez.
D
Takip mesafesini azaltabilir.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A
Dirsek
B
El bileği
C
Kafatası
D
Omurga
Soru 8

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Beyin kanaması
B
Ayak bölgesinden yılan sokması
C
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
D
Şok durumu
Soru 9

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kavramanın tam ayırmaması
B
Lastik hava basıncının düşük olması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Fren pedalına tam basılmaması
Soru 10

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
30
B
15
C
50
D
20
Soru 11

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
4 - 1 - 2 - 3
B
1 - 2 - 4 - 3
C
2 - 1 - 4 - 3
D
1 - 2 - 3 - 4
Soru 12

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
B
Yarası sarılarak uyutulur.
C
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
D
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
Soru 13

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
C
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
D
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Soru 14

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekme halatı
B
Emniyet kemeri
C
Takograf
D
Boyun korsesi
Soru 15

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A
I, II ve III.
B
II, III ve IV.
C
II ve III.
D
I ve IV.
Soru 16

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 17

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Şerit değiştirmek yasaktır
Soru 18

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
B
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
C
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
D
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
Soru 19

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Park yasağını
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 20

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

A
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
B
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
C
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
D
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

A
Aküyü şarj etmek
B
Karışımı ateşlemek
C
Yüksek akım üretmek
D
Aküye akım göndermek
Soru 22

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
C
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
D
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 23

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A
U dönüşü yapma
B
Park etme
C
Geri gitme
D
Durma
Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A
Yaya geçidi
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Bisiklet yolu
Soru 25

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

A
Bacak
B
Göğüs
C
Boyun
D
Kol
Soru 26

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A
Polen filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Hava filtresi
Soru 28

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A
Mide
B
Kalın bağırsak
C
Karaciğer
D
Beyin
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

A
Hidrolik seviyesi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Su seviyesi kontrolü
D
Yağ seviyesi kontrolü
Soru 30

Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

A
Motor yakıtına yağ karışır.
B
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
C
Motor suyuna yağ karışır.
D
Motor çok soğur.
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
B
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
C
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
D
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
Soru 32

Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Tel atel
B
Üçgen sargı
C
Tahta atel
D
İnce rulo sargı
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Soru 34

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 35

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
C
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
D
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A
Kural ihlallerinin azalması
B
Dikkatin dağılması
C
Direksiyon hâkimiyetinin artması
D
Kazaya karışma olasılığının azalması
Soru 37

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 38

Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

A
Aracı yavaş kullanmak için
B
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
C
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
D
Daha rahat vites değişimi için
Soru 39

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

A
Araç yakıtına
B
Fren hidroliğine
C
Motor yağına
D
Soğutma suyuna
Soru 40

I- Yol durumu

II- Hava koşulları

III- Kişisel kullanım farkları

Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.