9 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

9 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 9 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 2

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Park yasağını
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
Soru 3

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 4

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
C
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
D
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Soru 5

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Şerit değiştirmek yasaktır
Soru 7

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A
Yangın tüpü
B
Üçgen reflektör
C
Teneke veya bidon gibi malzemeler
D
Beyaz renkte taş
Soru 8

Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

A
Daha rahat vites değişimi için
B
Aracı yavaş kullanmak için
C
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
D
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
B
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
C
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
D
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru 10

Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D
Motor yakıtına yağ karışır.
Soru 11

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Şok durumu
B
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
C
Ayak bölgesinden yılan sokması
D
Beyin kanaması
Soru 12

Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Üçgen sargı
B
Tahta atel
C
İnce rulo sargı
D
Tel atel
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Su seviyesi kontrolü
D
Hidrolik seviyesi kontrolü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

A
Distribütör
B
Radyatör
C
Su pompası
D
Yağ pompası
Soru 15

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Motosiklet
Soru 16

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A
II ve III.
B
II, III ve IV.
C
I, II ve III.
D
I ve IV.
Soru 17

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takograf
B
Boyun korsesi
C
Çekme halatı
D
Emniyet kemeri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 19

I- Yol durumu

II- Hava koşulları

III- Kişisel kullanım farkları

Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

A
Kol
B
Boyun
C
Bacak
D
Göğüs
Soru 21

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Yarası sarılarak uyutulur.
D
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
Soru 22

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
50
B
15
C
30
D
20
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A
Kazaya karışma olasılığının azalması
B
Direksiyon hâkimiyetinin artması
C
Kural ihlallerinin azalması
D
Dikkatin dağılması
Soru 24

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
D
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
Soru 25

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A
Kafatası
B
Dirsek
C
El bileği
D
Omurga
Soru 26

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A
Kalın bağırsak
B
Karaciğer
C
Beyin
D
Mide
Soru 27

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A
Yaya geçidi
B
Trafiği hızlandırma işareti
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Bisiklet yolu
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

A
Karışımı ateşlemek
B
Aküye akım göndermek
C
Aküyü şarj etmek
D
Yüksek akım üretmek
Soru 29

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

A
Soğutma suyuna
B
Fren hidroliğine
C
Araç yakıtına
D
Motor yağına
Soru 30

Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

A
Platform
B
Banket
C
Yaya geçidi
D
Taşıt yolu
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

A
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
B
Can ve mal güvenliğinin korunması
C
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D
Görev hali dışında kullanılmaması
Soru 32

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 33

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
Önündeki aracı geçebilir.
B
Takip mesafesini azaltabilir.
C
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
D
Diğer şeride geçemez.
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A
Hava filtresi
B
Polen filtresi
C
Yağ filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 35

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
B
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
C
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
D
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Soru 36

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
4 - 1 - 2 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
2 - 1 - 4 - 3
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 37

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

A
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
B
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
C
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
D
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
Soru 38

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
B
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
C
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
D
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
Soru 39

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A
Geri gitme
B
Park etme
C
U dönüşü yapma
D
Durma
Soru 40

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Fren pedalına tam basılmaması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Kavramanın tam ayırmaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.