9. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Nüfus coğrafyası
II.Yerleşme coğrafyası
III.Matematiksel coğrafya
IV.Klimatoloji
Yukarıdakilerden hangileri, beşerî coğrafya­nın alt dallarındandır?

A
III ve IV
B
I ve III
C
II ve IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2

I.Prefabrik ev
II.Mağara
III.Ağaç kovuğu
IV.Yalı
Yukarıdakilerden hangileri, insanların i|k kul­landıkları barınak tiplerindendir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdakîlerden hangisi, sanayi şehirlerine ait bir özellik değildir?

A
Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
B
Nüfus artışı ile iş olanakları arasında paralellik olması
C
Nüfus artışı üzerinde çevreden gelen göçlerin belirgin bir etkisinin olması
D
Çevre sorunlarının görülmesi
E
Nüfusun daha çok tarım sektörüyle uğraşması
Soru 4

I.Mekke
II.Oslo
III.Kudüs
IV.Berlin
Yukarıdaki şehirlerden hangilerinin gelişme­sinde, çeşitli dinlerce kutsal sayılan toprakla­rın bulunması etkili olmuştur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 5

I. Sanayi faaliyetleri
II.Yer şekilleri
III.Turizm faaliyetleri
IV.Nüfus büyüklüğü
Şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırıl­masında, yukarıdakilerden hangileri ölçüt de­ğildir?

A
III ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 6

I.Viyana
II.Hamburg
III.Roterdam
IV.Budapeşte
Yukarıdaki şehirlerden hangilerinin gelişmesinde büyük limana sahip olmaları etkili olmuştur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I ve III
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 7

Aşağıdaki kentlerden hangisi diğerlerinden daha yüksekte kurulmuştur?

A
La Paz
B
Sofya
C
Atina
D
İstanbul
E
Mekke
Soru 8

Aşağıdakîlerden hangisi, beşerî coğrafyanın ilgilendiği konular arasında yer almaz?

A
Nüfusun kentsel ve kırsal alanlara dağılışını incelemek
B
İklim koşullan ile bitki örtüleri arasındaki ilişkiyi incelemek
C
Çalışan nüfus içinde erkek ve kadın nüfus oranlarını incelemek
D
Yerleşim alanlarının dağılışını ve özelliklerini incelemek
E
Yerleşme dokularını incelemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, mevsimlik yerleşme­lerdendir?

A
Yayla
B
Mahalle
C
Belde
D
Köy
E
Mezra
Soru 10

Aşağıdakîlerden hangisi, köy yerleşmelerine ait bir özelliktir?

A
Nüfusun daha çok tarım sektörüyle uğraşması
B
Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
C
İdari yapının belediyelik olması
D
Nüfusun 20 000’den fazla olması
E
Nüfus artışının yalnızca çevreden gelen göçlerle olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.