9. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, petrol çıka­rımı yapılan şehirlerin daha fazla olması bek­lenir?

A
Irak
B
Belçika
C
Libya
D
Hollanda
E
Afganistan
Soru 2
I. Yüz ölçümü
II.Nüfus
III.İklim özellikleri
IV.İdari yapı
Bir yerleşmenin köy ya da kent sayılmasında, yukarıdakilerden hangileri ölçüt olarak kulla­nılır?
A
III ve IV
B
II ve IV
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

Ticaret şehirlerinin genellikle limanlar çevre­sinde gelişmesi, daha çok aşağıdakilerden han­gisiyle ilgilidir?

A
Maden yataklarıyla
B
Turizm olanaklarıyla
C
Yerleşme dokusuyla
D
Nüfusun cinsiyet durumuyla
E
Ulaşım olanaklarıyla
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, beşerî bir faaliyet değildir?

A
Çiftçinin tarlasını ekip biçmesi
B
Uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi
C
Bozkırların yaygın olduğu alanlarda mera hayvancılığının yapılması
D
Yağışlar sonucu suyla doygun hâle gelen toprağın yamaç aşağı kayması
E
Bir maden ocağının açılıp işletilmesi
Soru 5

I.Sıradağlar
II.Boylam
III.Çöller
IV.Verimli araziler
Yukarıdakilerden hangileri, yeryüzünde yerle­şim alanlarını sınırlandıran faktörlerden değil­dir?

A
II ve III
B
I ve II
C
III ve IV
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 6

I. Hong Kong
II.Tiflis
III.Nasa
IV.Roma
Yukarıdakilerden hangileri teknoloji kenti ola­rak nitelenebilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 7

I. Verimli araziler
II.Su kaynakları
III.Petrol yatakları
IV.Sanayi faaliyetleri
Yeryüzünde ilk yerleşim yerlerinin seçiminde, yukarıdakilerden hangileri daha etkili olmuş­tur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 8

Dünya nüfusunun büyük bölümünün Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta bulunmasında;
I.iklim koşulları,
II.karaların fazla olması,
III.iç denizlerin bulunması,
IV.farklı bitki örtülerinin bulunması
faktörlerinden hangileri daha etkilidir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9

I.Himalayalar
II.Alp Dağları
III.Büyük Sahra
IV.Amazon Havzası
Yukarıdaki bölgelerin hangilerinde, nüfusun seyrek olmasında yer şekillerinin engebeli ol­ması başlıca etkendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.