9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Metabolizmada kullanılmayan kimyasal madde­ler besin zinciri aracılığı ile canlıdan canlıya ak­tarılır ve zincirin son halkalarına doğru birikme gösterir. Biyolojik birikim de denilen bu durum­dan en çok zarar gören canlı grubu ise besin piramidinin en üstündekilerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik birikimi azaltmaz?

A
Evse atıkların ayrıştırılarak toplanması ve imha edilmesi
B
Organik tarım yapılması
C
Biyolojik mücadele yapılması
D
Sanayi atıklarının arıtılması
E
Ambalaj sanayiinde geri dönüşümsüz madde kullanılması
Soru 2

Ekosistemlerin geri dönüşüm ve yenilenebilirlik kapasitelerini ölçmede ve dünyanın bize yetmeme durumunu hesaplamada aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?

A
Sera etkisi
B
Ekolojik ayak izi
C
Biyolojik birikim
D
Ozon kirliliği
E
Karbon ayak izi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının neden olduğu olumsuz sonuçlardan biri de­ğildir?

A
Bitki gelişiminin olumsuz yönde etkilenmesi
B
Alimünyum ve civa gibi ağır metallerin ayrışarak su kaynaklarına karışması
C
Bitkilerin kullandığı bazı minerallerin topraktaki miktarının azalması
D
Ozon tabakasının incelmesi
E
Suları asitleşen göllerde canlılığın sona ermesi
Soru 4

Toprakları çölleşen bir ülkenin temel sorunları açlık, susuzluk ve iç göçlerdir. Bu sorunları çözebilmek için erozyonu önlemek gerekir. Erozyonu önlemede, I.mevcut bitki örtüsünün korunması, II. yanlış ekim, sulama, toprak işleme önlen­mesi, III. insanların erozyona karşı bilinçlendirilmesi faaliyetlerinden hangileri etkilidir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Su kaynağı içinde bulunan kirleticiler yine aynı kaynakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijen etkisiyle zararsız hale dönüştürülür. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımın karşılı­ğıdır?

A
Kaynak paylaşımı
B
Ekolojik ayak izi
C
Karbon ayak izi
D
Otobiyolojik temizlenme
E
Ötrofikasyon
Soru 6

Aşağıda bazı kirleticiler verilmiştir. I.Fosil yakıtlar II. Endüstriyel atıklar III. DDT ve tarım ilaçları IV. Ölen organizma artıkları Bu kirleticilerden hangileri kalıcı kirlilik oluş­turur?

A
Yalnız I
B
II ve IV
C
I,II ve III
D
I,III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Hava kirliliği, katı, sıvı ve gaz şeklinde yabancı maddelerin ekolojik dengeye zarar verecek mik­tarda atmosferde bulunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A
Orman alanlarının azaltılarak tarım arazisi elde edilmesi
B
Sanayi tesislerinin şehre yakın bir bölgede toplanması
C
Araçlardan egzoz gazlarının fazla miktarda salınması
D
Isınma amacıyla daha çok kömür kullanılması
E
Bazı alg türlerinin sularda aşırı çoğalması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevreye verdiğimiz olumsuz etkilere bir örnektir?

A
Yeşil alanların artırılması
B
Zehirli atıkların arıtılması
C
Biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması
D
Tarım ürünlerini artırmak için kimyasal ilaç kullanımının artırılması
E
Kömür yerine doğalgaz kullanılması
Soru 9

Su kalitesini, I. ormanlık alanların artırılması, II. endüstriyel atıkların suya karışması, III. sudaki otobiyolojik temizleme işlevi yapan canlıların azalması, IV.deterjan kullanımı faktörlerinden hangileri olumsuz etkiler?

A
I,III ve IV
B
II, III ve IV
C
Yalnız I
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 10

Atmosferdeki C02, metan, su buharı ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın sıcaklığını korur. Bu duruma sera etki­si denir. Bu ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi se­ra etkisinin bir sonucu olamaz?

A
Hava kirliliğinin artması
B
Bazı türlerin birey sayısının azalması
C
Bazı bölgelerde bitki örtüsünün bozulması
D
Tarıma uygun alanların çölleşmesi
E
Buz dağlarının erimesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.