9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Su kalitesini, I. ormanlık alanların artırılması, II. endüstriyel atıkların suya karışması, III. sudaki otobiyolojik temizleme işlevi yapan canlıların azalması, IV.deterjan kullanımı faktörlerinden hangileri olumsuz etkiler?

A
II, III ve IV
B
I, III ve IV
C
Yalnız I
D
I,III ve IV
E
II ve IV
Soru 2

Su kaynağı içinde bulunan kirleticiler yine aynı kaynakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijen etkisiyle zararsız hale dönüştürülür. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımın karşılı­ğıdır?

A
Ekolojik ayak izi
B
Kaynak paylaşımı
C
Ötrofikasyon
D
Otobiyolojik temizlenme
E
Karbon ayak izi
Soru 3

Ekosistemlerin geri dönüşüm ve yenilenebilirlik kapasitelerini ölçmede ve dünyanın bize yetmeme durumunu hesaplamada aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?

A
Ozon kirliliği
B
Ekolojik ayak izi
C
Biyolojik birikim
D
Karbon ayak izi
E
Sera etkisi
Soru 4

Aşağıda bazı kirleticiler verilmiştir. I.Fosil yakıtlar II. Endüstriyel atıklar III. DDT ve tarım ilaçları IV. Ölen organizma artıkları Bu kirleticilerden hangileri kalıcı kirlilik oluş­turur?

A
I,II ve III
B
II, III ve IV
C
I,III ve IV
D
II ve IV
E
Yalnız I
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çevreye verdiğimiz olumsuz etkilere bir örnektir?

A
Kömür yerine doğalgaz kullanılması
B
Yeşil alanların artırılması
C
Tarım ürünlerini artırmak için kimyasal ilaç kullanımının artırılması
D
Zehirli atıkların arıtılması
E
Biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması
Soru 6

Metabolizmada kullanılmayan kimyasal madde­ler besin zinciri aracılığı ile canlıdan canlıya ak­tarılır ve zincirin son halkalarına doğru birikme gösterir. Biyolojik birikim de denilen bu durum­dan en çok zarar gören canlı grubu ise besin piramidinin en üstündekilerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik birikimi azaltmaz?

A
Biyolojik mücadele yapılması
B
Organik tarım yapılması
C
Evse atıkların ayrıştırılarak toplanması ve imha edilmesi
D
Sanayi atıklarının arıtılması
E
Ambalaj sanayiinde geri dönüşümsüz madde kullanılması
Soru 7

Atmosferdeki C02, metan, su buharı ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın sıcaklığını korur. Bu duruma sera etki­si denir. Bu ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi se­ra etkisinin bir sonucu olamaz?

A
Tarıma uygun alanların çölleşmesi
B
Hava kirliliğinin artması
C
Buz dağlarının erimesi
D
Bazı bölgelerde bitki örtüsünün bozulması
E
Bazı türlerin birey sayısının azalması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının neden olduğu olumsuz sonuçlardan biri de­ğildir?

A
Alimünyum ve civa gibi ağır metallerin ayrışarak su kaynaklarına karışması
B
Ozon tabakasının incelmesi
C
Bitki gelişiminin olumsuz yönde etkilenmesi
D
Suları asitleşen göllerde canlılığın sona ermesi
E
Bitkilerin kullandığı bazı minerallerin topraktaki miktarının azalması
Soru 9

Hava kirliliği, katı, sıvı ve gaz şeklinde yabancı maddelerin ekolojik dengeye zarar verecek mik­tarda atmosferde bulunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A
Araçlardan egzoz gazlarının fazla miktarda salınması
B
Bazı alg türlerinin sularda aşırı çoğalması
C
Isınma amacıyla daha çok kömür kullanılması
D
Orman alanlarının azaltılarak tarım arazisi elde edilmesi
E
Sanayi tesislerinin şehre yakın bir bölgede toplanması
Soru 10

Toprakları çölleşen bir ülkenin temel sorunları açlık, susuzluk ve iç göçlerdir. Bu sorunları çözebilmek için erozyonu önlemek gerekir. Erozyonu önlemede, I.mevcut bitki örtüsünün korunması, II. yanlış ekim, sulama, toprak işleme önlen­mesi, III. insanların erozyona karşı bilinçlendirilmesi faaliyetlerinden hangileri etkilidir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.